คุณแม่ควรเตรียมพร้อมก้าวแรกสู่อนาคตให้ลูกตั้งแต่ 3 ปีแรกของชีวิต
เพราะเป็นช่วงที่ลูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพัฒนาการทางสมอง ยิ่งคุณแม่ทุ่มเทดูแลลูกน้อยอย่างดีที่สุดด้วยโภชนาการที่เหมาะสมและการเลี้ยงดู ลูกน้อยยิ่งมีโอกาสมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ฉลาดทั้งความคิดและอารมณ์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคต 

และหนึ่งในการเตรียมพร้อมทางด้านโภชนาการ ที่มาจากการค้นคว้าวิจัยล่าสุด ก็คือ การให้ลูกได้รับ MFGM 
ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันที่ประกอบด้วย DHA ซึ่งถูกค้นพบในน้ำนมแม่ 

อย่างไรก็ตาม กับ MFGM ที่เพิ่งค้นพบไม่นาน เหมือนเป็นเรื่องใหม่ สิ่งใหม่ คุณแม่อาจสงสัยใช่ไหมคะว่า
จำเป็นแค่ไหนที่ลูกต้องได้รับ? จะแตกต่างหรือดีกว่าจากเดิมที่เป็นอยู่อย่างไร?

มาดูคำตอบกับ 4 เหตุผลกันค่ะ

MFGM รวมสารอาหารสำคัญเพื่อเด็กยุคใหม่
ใน MFGM ประกอบด้วยสารอาหารมากมาย 
-   มีไขมันหลายชนิด เช่น ฟอสโฟลิปิด สฟิงโกไมอีลิน และแกงกลิโอไซด์ ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญ
    ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์สมอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและพฤติกรรม1-2
-   มีส่วนของโปรตีนสำคัญหลายชนิด ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน2-4 ให้ลูกสุขภาพดีพร้อมเรียนรู้ 
จึงเรียกได้ว่า MFGM เป็นแหล่งของสารอาหารที่ช่วยเตรียมลูกน้อยให้พร้อมรอบด้านสำหรับโลกยุคใหม่ 


MFGM ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อเซลล์สมอง
    การสร้างเซลล์สมองนั้นจะมีการเชื่อมต่อกันเพื่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ 
และ MFGM ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อนี้ จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่ 21 วัน พบว่า เมื่อใช้สารอาหารใน MFGM ทำงานร่วมกับ DHA จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่า การใช้ DHA เพียงอย่างเดียว5

     

    MFGM สร้างพัฒนาการที่สมดุลสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ
นอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง จากการศึกษาพบว่า เด็กที่ได้รับ MFGM ได้คะแนนจากการการประเมินทางด้านพฤติกรรมที่ดีขึ้น2 ซึ่งเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่คุณแม่ต้องส่งเสริมควบคู่กันไป เพราะในโลกปัจจุบันจนถึงอนาคต เก่งวิชาการอย่างเดียวไม่พอ ลูกต้องมีทักษะการใช้ชีวิตด้วย เช่น การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อลูกมีพร้อมทั้ง 2 ด้าน อนาคตแห่งความสำเร็จก็ยิ่งเป็นไปได้

    MFGM คือสิ่งที่แม่มอบให้ลูกได้ด้วยตัวคุณเอง
คุณแม่สามารถให้ลูกน้อยได้รับ MFGM จากน้ำนมแม่ซึ่งเป็นโภชนาการที่ดีที่สุด 
นอกจากนี้ การศึกษายังได้ค้นพบว่า MFGM มีอยู่ในน้ำนมวัว และเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน
สามารถนำกลับมาอยู่ในนมผงสูตรสำหรับลูกน้อยได้ 

และด้วยโภชนาการที่ดีที่สุด รวมถึงการเลี้ยงดูที่ดีที่สุด ที่คุณแม่ทุ่มเทเพื่อลูกน้อยตั้งแต่วันนี้
ย่อมพาให้ลูกน้อยก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุข และพร้อมที่สุดสำหรับอนาคตแน่นอนค่ะ

----------------------------------------------------------
References

  1. Timby N, Domellof E, Hernell O, Lonnerdal B, Domellof M. Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, low-protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: a randomized controlled trial. Am J ClinNutr. 2014;99:860-868.
  2. Veereman-Wauters G, Staelens S, Rombaut R, et al. Milk fat globule membrane (INPULSE) enriched formula milk decreases febrile episodes and may improve behavioral regulation in young children. Nutrition. 2012;28:749-752.
  3. Timby N, Hernell O, Vaarala O, Melin M, Lonnerdal B, Domellof M. Infections in infants fed formula supplemented with bovine milk fat globule membranes. J PediatrGastroenterolNutr. 2015;60:384-389.
  4. Zavaleta N, Kvistgaard A, Graverholt G, et al. Efficacy of an MFGM-enriched Complementary Food in Diarrhea, Anemia, and Micronutrient Status in Infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011; 53:561-568.
  5. NeuroProof report for Mead Johnson Nutrition