Tools

  • ธรรมชาติรอบตัวและอ้อมกอดของแม่

Fun Guide

     พาลูกออกไปเดินในสวนหลังบ้าน หรือสวนสาธารณะ ให้ลูกรู้จักและสัมผัสกิ่งไม้ใบหญ้า พูดคุยกับลูก เพื่อกระตุ้นให้มองสิ่งที่อยู่รอบตัว ให้ลูกได้สัมผัสธรรมชาติ ชวนมองหาแมลงบนกิ่งไม้ บอกลูกถึงชื่อเรียกสิ่งต่างๆ ที่พบ  ลูกจะตื่นเต้นและพร้อมในการเรียนรู้ประสบการณ์จากธรรมชาติ  และช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ในสมองของลูก 

Get More Skills

      ธรรมชาติช่วยสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็ก เป็นการกระตุ้นความสนใจพร้อมสำรวจโลกตั้งแต่เขายังเล็ก  

  • มีสมาธิจดจ่อ อยู่กับสิ่งที่พบ เช่น แมลงตัวน้อยๆ ใบไม้ไหว

  • พัฒนาการมอง  ลูกได้ฝึกสายตาจากการเฝ้าดูแมลงตัวเล็กๆ

  • พัฒนาสมอง จากการได้เห็น ได้มองธรรมชาติและโลกรอบตัวที่แตกต่างไปจากชีวิตประจำวัน

  • พัฒนาภาษา เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ที่แม่บอก

ต่อยอดเคล็ดลับการเรียนรู้

     เลือกเวลาเดินเล่นในช่วงเช้าหรือใกล้ค่ำที่มีแดดอ่อนๆ  ช่วยให้ลูกได้รับวิตามินดีและออกซิเจนได้ดี ระหว่างเดินเล่นอาจจะเล่านิทานที่เชื่อมโยงเข้าไปสถานที่นั้นไปด้วย เพื่อให้สมองของลูกได้ทำงาน

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่