Tools

  • ฟองน้ำหลายชิ้นหลายสี

  • กาว

  • ไม้บรรทัด

  • คัตเตอร์

Fun Guide

     บล็อกฟองนํ้าเป็นวัสดุที่แปลกออกไป เพราะนุ่ม น่าบีบเล่น และมีความสนุกหลายมิติ ใช้ฟองนํ้าเนื้อหนาหลายสี แต่ละสีตัดทรงลูกเต๋า ให้ลูกลองต่อบล็อกหลายแท่งเช่น สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า หรือต่อแบบสลับสีบ้าง ฟองนํ้ามีนํ้าหนักเบาเมื่อถูกลมพัดก็ปลิวได้ ชวนลูกเป่าหรือใช้พัดลมพัดให้ปลิวหลังจากต่อเสร็จ

Get More Skills

     มือกับตาของลูกประสานกันได้ดีขึ้น การต่อบล็อกฟองนํ้าช่วยฝึกทักษะการใช้มือขณะจับและบีบฟองนํ้าเล่น และยังเป็นการปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากการนับจำนวนบล็อกที่ลูกต่อฝึกสมาธิ จากการตั้งใจต่อบล็อกและเลือกสี

  • พัฒนาการเรียนรู้ เกี่ยวกับจำนวนตัวเลขจากการต่อบล็อกหลายชั้น

  • พัฒนาประสามสัมผัส  จากการได้สัมผัสฟองน้ำที่มีความนุ่มแต่สาก ซึ่งสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ลูก

  • ส่งเสริมการทำงานประสานันระหว่างมือและตา จากการนำบล็อกมาต่อกัน

ต่อยอดเคล็ดลับการเรียนรู้

     การชวนลูกนับจำนวน และชักชวนให้ลูกต่อ 2-3 ชั้น เป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังเล็ก

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่