ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะเลือกโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะสมได้อย่างไร?
เลือกโรงเรียนอนุบาลลูก ต้องดูอะไร

การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ หลายอย่างให้รอบคอบ รวมทั้งต้องไปดูสถานที่จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อประกอบการตัดสินใจ เรามีแนวทางการเลือกโรงเรียนอนุบาลส่วนหนึ่งมาแนะนำค่ะ

เลือกประเภทของโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลมีหลากหลายประเภทให้เลือกตามความสนใจและความเหมาะสมของครอบครัวคุณแม่ ดังนี้ค่ะ

 • โรงเรียนอนุบาลรัฐบาล

  โรงเรียนรัฐบาลที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูง จำนวนนักเรียนต่อห้องค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน มีรูปแบบการสอนจะเน้นการดูแลตนเองและพึ่งพาตนเอง ถ้าเลือกโรงเรียนรัฐบาลใกล้บ้าน ยิ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้มากทีเดียว

 • โรงเรียนอนุบาลสาธิต

  โรงเรียนสาธิต คือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นที่ยอมรับในด้านโครงสร้างการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาการที่ได้มาตรฐาน  และยังสามารถเรียนได้แบบต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม จำนวนนักเรียนจะมีการจำกัดเข้า ค่าเทอมจะค่อนข้างสูงและมีการสอบเข้าเรียน

 • โรงเรียนอนุบาลเอกชน

  โรงเรียนอนุบาลเอกชนจะสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีสภาพแวดล้อม อุปกรณ์การเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาล มีความพร้อมมากกว่า มีจำนวนเด็กต่อห้องไม่มาก โรงเรียนเอกชนจึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและค่าเทอมที่นับว่าไม่สูงจนเกินไป

 • โรงเรียนอนุบาลสองภาษา Bilingual / English Program (EP)

  เป็นโรงเรียนที่สอนสองภาษาหลักควบคู่กันไป เช่น ไทย-อังกฤษ,ไทย-จีน เป็นต้น ในไทยส่วนใหญ่มักเป็นการสอนแบบไทยคู่กับอังกฤษ หรือที่เรียกว่าการเรียนแบบ EP  การเรียนการสอนจะอยู่ในภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ เน้นในเรื่องการใช้ภาษา เป็นโรงเรียนที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเรียนตามระบบการศึกษาไทย ที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไทย แต่ได้เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ

 • โรงเรียนอนุบาลคาทอลิก 

  โรงเรียนคาทอลิกมีพื้นฐานมาจากศาสนา จะเข้มงวดในเรื่องวิชาการ ระเบียบวินัย มารยาทการวางตัวต่างๆ ในสังคม และมีการสอบคัดเลือกด้วย

 • โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

  เป็นโรงเรียนที่เน้นในเรื่องการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาเป็นอันดับแรก มีข้อจำกัดในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเป้าหมายให้ลูกเก่งภาษา โรงเรียนนานาชาติจะตอบโจทย์ได้ตรง แต่อาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

 • โรงเรียนอนุบาลทางเลือก

  เป็นโรงเรียนที่เน้นในเรื่องการปลูกฝังทักษะชีวิตด้านต่างๆ ผ่านการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเวลาสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกอย่างเต็มที่

เลือกโรงเรียนอนุบาลลูกต้องดูอะไรบ้าง

 • โรงเรียนใกล้บ้านหรือไม่

  การเดินทางสะดวกหรือไม่ การเลือกโรงเรียนอนุบาลการเดินทางถือเป็นปัจจัยสำคัญมาก เพราะลูกวัยอนุบาลถือว่ายังเล็กมาก โรงเรียนที่ไกลเกินไปจะส่งผลเสียกับเด็กมากกว่าผลดี แม้ว่าโรงเรียนนั้นจะดีสักแค่ไหนก็ตาม เพราะยิ่งโรงเรียนไกลมากเท่าไหร่ก็จำเป็นต้องใช้เวลาเดินทางมากเท่านั้น ไม่เป็นผลดีกับลูกเลยค่ะ

 • สภาพแวดล้อมดีหรือไม่

  โรงเรียนอนุบาลที่ดี จะต้องมีสัดส่วนของสิ่งปลูกสร้างและสวนธรรมชาติที่สอดคล้องกัน สิ่งที่โรงเรียนอนุบาลควรมีคือสนามเด็กเล่นที่แข็งแรงและปลอดภัยต่อเด็กด้วย และถึงแม้ว่าโรงเรียนบางโรงเรียนจะมีสวนที่น่ารื่นรมย์หรือสนามเด็กเล่นที่ดีเยี่ยม แต่สิ่งนี้ก็อาจเป็นฉากประดับเฉยๆ ได้ หากทางโรงเรียนไม่ได้จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้กลางแจ้ง

 
เคล็ดลับในการเลือกโปรแกรมอนุบาล
 • แนวการสอนเหมาะกับลูกหรือไม่

  เช่น เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อม หรือเน้นวิชาการ เน้นอ่านเขียน อีกทั้งคุณแม่ต้องพิจารณาไปถึงว่าหลักสูตรสอดคล้องกับโรงเรียนที่ตั้งใจจะให้ลูกสอบเข้าตอนประถมฯ ด้วยหรือไม่

 • จำนวนนักเรียนและจำนวนครูพี่เลี้ยงต่อห้อง

  ดูว่าจำนวนนักเรียนและจำนวนครูพี่เลี้ยงต่อห้อง มีความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากสัดส่วนของครู 1 คน ต่อเด็กกี่คน โดยในเด็กอายุประมาณ 2-3 ขวบ สัดส่วนคุณครู 1 คน ควรดูแลเด็ก 4-5 คน โดยขนาดกลุ่มไม่ควรเกิน 10 คน เด็กวัย 3-4 ขวบ ควรมีคุณครู 1 คนต่อเด็ก 6-7 คน และเด็กในกลุ่มไม่ควรเกิน 14 คน เป็นต้น การดูแลเด็กในสัดส่วนที่พอเหมาะ จะทำให้ครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

 • คุณภาพครู

  การที่ครูผู้สอนเรียนจบด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยมาโดยตรง และหากมีการหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง ก็จะเพิ่มคุณภาพในการสอนมากยิ่งขึ้น

 • ค่าเทอม

  ควรพิจารณาดูว่าค่าเทอมของโรงเรียนที่เลือกมีความเหมาะสมกับรายรับรายจ่ายของครอบครัวหรือไม่

 
คู่มือการเลือกโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของคุณ

ต้องไปเยี่ยมชมโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีวันเปิดบ้านหรือ Open House คือการเปิดให้ผู้ปกครองเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนตัดสินใจ คุณแม่จึงควรใช้โอกาสนี้สำรวจ สังเกต สอบถามทางโรงเรียน บางโรงเรียนอาจมีผลงานของนักเรียนติดโชว์ไว้ คุณแม่อาจพิจารณาดูได้ว่างานที่ติดอยู่นั้นเป็นงานสร้างสรรค์ของเด็ก หรือเป็นงานให้เด็กทำตามสั่ง ถ้าเป็นงานสร้างสรรค์ที่มาจากตัวเด็กเอง แสดงว่าโรงเรียนนี้มีการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการริเริ่มการทำงานด้วยตัวเองได้ นอกจากนั้น ให้สังเกตว่ามีมุมหนังสือหรือไม่ มีการส่งเสริมให้เด็กเล่นตามพัฒนาการของเด็กหรือไม่ และสุดท้ายมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยหรือไม่ เมื่อดูแล้วคุณแม่ก็ใช้สิ่งเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจค่ะ

เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของปัจจัยการพิจารณาเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ที่สำคัญคุณแม่ควรพาลูกไปดูโรงเรียนด้วยว่าเขาชอบโรงเรียนไหน อย่างไร การให้ลูกได้มีส่วนเลือกโรงเรียนอนุบาลของเขาด้วย จะทำให้เขามีความสุขกับการไปโรงเรียนได้ระดับหนึ่งค่ะ

เลือกสารอาหารเพื่อการเรียนรู้ที่ดีของลูก

นอกจากการเลือกโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของลูกแล้ว ลูกวัยนี้ยังต้องการสารอาหารที่พัฒนาสมอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเขา นอกจากอาหารหลัก 5 หมู่แล้ว การเลือกนมที่เสริมสารอาหารพัฒนาสมองให้ลูก จะช่วยให้มั่นใจว่าลูกได้รับสารอาหารไปใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างแน่นอน

สารอาหารดังกล่าวได้แก่ MFGM ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่พบในนมแม่ เช่น โปรตีนต่างๆ และไขมันเชิงซ้อน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสารที่มีประโยชน์ส่งผลดีต่อร่างกายและสมองเด็ก, ดีเอชเอ กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดสายโซ่ยาว ที่พบมากในสมองและจอประสาทตา

มีงานวิจัยทางคลินิกพบว่า เด็กที่ได้รับ MFGM ร่วมกับดีเอชเอ มีระดับคะแนนพัฒนาการทางสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่ได้รับดีเอชเอ เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาการทำงานของ MFGM พบว่า เมื่อใช้สารอาหาร MFGM ทำงานร่วมกับดีเอชเอ ที่เวลา 21 วัน จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่าการใช้ดีเอชเอ เพียงอย่างเดียว* คุณแม่ควรให้ลูกได้ดื่มนมที่มีสารอาหารพัฒนาสมองวันละ 2 -3 แก้ว เพื่อการเรียนรู้ที่ดีของเขาค่ะ

 

*Reference: NeuroProof report for Mead Johnson Nutrition Veereman-Wauters G, Staelens S, Rombaut R, et al. Milk fat globule membrane (INPULSE) enriched formula milk decreases febrile episodes and may improve behavioral regulation in young children. Nutrition. 2012;28:749-752.

 

บทความที่แนะนำ

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner