Tools

  • เสื่อ 1 ผืนใหญ่

  • สีพลาสติกที่ปลอดภัย

  • ผ้าหนาที่มีความแข็งแรงหลายๆ สี สำหรับตัดทำเครื่องหมายวงกลม

Fun Guide

จัดเตรียมเสื่อผืนใหญ่ 1 ผืน ที่จะใช้เพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ ด้วยจำเป็นต้องเติมแต่งเพื่อใช้งานได้หลายครั้ง ด้วยการทำเครื่องหมายเป็นวงกลมวงใหญ่ๆ ขนาดที่ลูกนั่งทับได้ ประมาณ 5-6 วงขึ้นไป และมีสีสันแต่ละวงต่างกัน เช่น สีฟ้า เขียว แดง นํ้าเงิน เหลือง เป็นต้น วิธีทำเครื่องหมายอาจใช้การทาสีที่ปลอดภัย ทิ้งให้แห้งหรือตัดผ้าเป็นสีต่างๆ แล้วเย็บติดให้มั่นคงในลักษณะวงกลมเรียงล้อมกันเป็นโอกาสดีหากมีสถานที่นอกบ้าน เช่น สนามหญ้า ในวันอากาศแจ่มใส นำเสื่อออกไปปูในสวน แล้วปล่อยทารกน้อยคืบคลานเคลื่อนที่ไปมา โดยธรรมชาติเด็กจะสนใจสีสันและมุ่งมั่นเข้าไปหา คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มต้นด้วยการคลานเป็นตัวอย่าง จากจุดวงกลมที่ 1 ไปยังวงกลมที่ 2 วนไปเรื่อยๆ ซึ่งจะไม่ทำให้ลูกหลุดจากเสื่อผืนใหญ่ไปได้ ทางที่ดีควรชักชวนเพื่อนเด็กๆ ละแวกบ้านที่วัยใกล้เคียงมาเล่นด้วยกัน จะเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้น

Get More Skills

คุณพ่อคุณแม่อาจจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จริงจังสำหรับกิจกรรมนี้ เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอและปลอดภัย นั่นคือการหาผ้าผืนใหญ่ประมาณเสื่อ 1 ผืน แล้วทำเครื่องหมายวงกลมที่เด็กสามารถนั่งทับได้ วิธีการนั้นมีหลากหลาย แต่ในภาพรวมคือ การสร้างวงกลมที่จะเป็นจุดสนใจให้ลูกเคลื่อนที่ไปหา กิจกรรมนี้ช่วยให้ทารกน้อยได้ออกกำลังกายอย่างจริงจัง โดยเต็มไปด้วยความสนุก ได้ประโยชน์ทั้งด้านกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทุกส่วนของร่างกาย ได้แยกแยะเรื่องของสีสันที่มองเห็น ส่งเสริมจินตนาการแปลกใหม่ และที่สำคัญการชักชวนเพื่อนมาเล่นด้วย จะสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างรวดเร็ว

  • BETTER ลูกน้อยมีความมุ่งมั่นที่จะเคลื่อนไหวไปข้างหน้า รวบรวมพลังและความตั้งใจสร้างสมาธิแก่ตัวเองได้อย่างดี

  • BRIGHTER ฝึกฝนการมองเห็น การแยกแยะสี นำไปสู่ความจำในเรื่องของสีสันได้ดี

  • HIGHER การเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด การออกกำลังกายกล้ามเนื้อทุกส่วนทำให้กระฉับกระเฉง มีสมองที่ปลอดโปร่งโล่งสบาย

  • FASTER ระหว่างการเล่น ฝึกการสื่อสารระหว่างการเล่นกับเพื่อน และเล่นกับพ่อแม่สร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้ดี

  • SHARPER สังเกตความแตกต่างของสีในวงกลม รับรู้ทิศทางการเคลื่อนไหว เข้าใจเรื่องขอบเขตมากขึ้น

  • SMARTER ฝึกทักษะการเคลื่อนที่ ปลูกฝั่งกิจกรรมการออกกำ ลังกายสอนลูกให้รักการเล่นกลางแจ้งและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ปลูกฝั่งการเอาชนะความท้าทายได้ดี

Tips

ชวนเพื่อนๆ รุ่นราวคราวเดียวกันมาเล่นคลานด้วย เป็นการเพิ่มทักษะทางสังคมให้กับลูกน้อย