Tools

  • มือคุณพ่อหรือคุณแม่
  • ถุงมือผ้า
  • กระดาษตัดรูปปูแยกชิ้น เป็นส่วนตัวและขา
  • เทปกาวสองหน้า
ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่

Fun Guide

     ตัดภาพรูปปู ปะติดชิ้นส่วนตัวปูบนถุงมือ  ส่วนนิ้วติดเป็นขาปูที่ขยับเดินไปมา ใส่ถุงมือทำเป็นปูแล้วใช้นิ้วไต่ไปตามใบหน้า ตัว แขน ขาของลูก ชวนลูกเล่นด้วยท่าทางสนุก  ส่งเสียงพูดไปด้วยว่า “ปูไต่แก้มหนู” “เอ๊ะ ปูจะไต่ไปไหนดีนะ” ฯลฯ ซ่อนมือไว้ให้เขาเห็น และคอยลุ้นว่าคราวนี้มือคุณแม่มาจากทางไหน

Get More Skills

     เด็กๆ ชอบสำรวจอวัยวะส่วนต่างๆ การเล่นนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ลูก และสร้างความใกล้ชิดระหว่างแม่ลูกอีกด้วย

  • เกิดสมาธิจดจ่อ กับมือคุณแม่ที่กำลังไต่ไปตามร่างกาย

  • พัฒนาประสาทสัมผัส  จากการที่แม่เคลื่อนไหวมือไปตามร่างกาย  

  • พัฒนาทักษะทางอารมณ์  จากการได้เล่นและใกล้ชิดกับแม่

ต่อยอดเคล็ดลับการเรียนรู้

     นอกจากเป็นรูปปูแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้โดยใช้กิริยาของสัตว์แต่ละชนิดมาเล่น