เมื่อซื้อนมยูเอชทีเอนฟาโกร เอพลัส สูตร 3 หรือสูตร 4 รสใดขนาดใดก็ได้ ครบ 2,400 บาท

บิ๊กซี

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 27 ก.ค.- 28 ส.ค. 2560 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ขั้นตอนการแลกของ

 1. Add Line มาที่ @EnfaUHT
 2. ถ่ายรูปใบเสร็จรับเงิน
 3. ส่ง Line มาที่ @EnfaUHT พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมรายการที่ซื้อสินค้าที่บิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. – 28 ส.ค. 2560 เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่มีรายละเอียดสินค้า วันที่และเลขที่ใบเสร็จครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีต่อการซื้อ 1 ครั้ง ไม่สามารถรวมบิลได้
 4. จัดส่งรางวัลภายใน 30 วัน นับจากได้รับข้อมูล โดยจำกัดจำนวนการแลก 1 ท่าน สามารถแลกได้มากที่สุด 1 ชุดเท่านั้น
 5. สอบถามเพิ่มเติม Line : @EnfaUHT จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00 น.
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โลตัส

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 27 ก.ค.- 28 ส.ค. 2560 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ขั้นตอนการแลกของ

 1. Add Line มาที่ @EnfaUHT
 2. ถ่ายรูปใบเสร็จรับเงิน
 3. ส่ง Line มาที่ @EnfaUHT พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมรายการที่ซื้อสินค้าเทสโก้ โลตัส ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. – 28 ส.ค. 2560 เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่มีรายละเอียดสินค้า วันที่และเลขที่ใบเสร็จครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีต่อการซื้อ 1 ครั้ง ไม่สามารถรวมบิลได้
 4. จัดส่งรางวัลภายใน 30 วัน นับจากได้รับข้อมูล โดยจำกัดจำนวนการแลก 1 ท่าน สามารถแลกได้มากที่สุด 1 ชุดเท่านั้น
 5. สอบถามเพิ่มเติม Line : @EnfaUHT จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00 น.
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า