Tools

  • ขวดพลาสติกใส 3 ใบ

  • สีผสมอาหาร

  • นํ้า

  • เทปกาว

  • ไฟฉาย

Fun Guide

เตรียมขวดพลาสติกใส 3 ใบ แยกใส่นํ้าผสมสีแดง เขียว และเหลือง ปิดฝาขวดแล้วปิดทับด้วยเทปกาว วางขวด 3 ใบเรียงหน้ากระดาน ให้ลูกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของขวด คุณพ่อคุณแม่ส่องไฟฉายให้ลูกมองตามหรือแตะขวดที่มีแสงไฟส่อง คอยพูดคุยกับเขาไปด้วยว่าตอนนี้ไฟสีอะไรสว่าง เพื่อสอนให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับสี

Get More Skills

เมื่อส่องไฟฉายใส่ขวดใส่นํ้าผสมสีผสมอาหารแต่ละสี ทั้งสีเขียว สีเหลือง สีแดงจะกระตุ้นความสนใจให้ลูกมองตามแสงสีที่สว่างวาบด้วยความตื่นเต้น

  • BETTER ฝึกสมาธิจากการจ้องมองแสงสีของขวดนํ้าเมื่อแสงไฟส่อง

  • SMARTER ฝึกทักษะทางสายตา สังเกตสีต่างๆ

  • FASTER เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ จากการพูดคุยกับลูก

Tips

เมื่อพาลูกออกนอกบ้านถ้าผ่านไฟจราจรก็ชี้ชวนให้เขาดูว่าเหมือนกับกิจกรรมที่เล่นด้วยกันเล่าเกี่ยวกับสัญญาณไฟให้เขาเข้าใจอย่างง่ายๆ เชื่อมโยงสิ่งที่เขาจะเรียนรู้เข้าด้วยกัน กระตุ้นให้เขาสนใจสำรวจโลกกว้าง