Tools

  •  เปลโยกสำหรับเด็ก
ลงทะเบียน Enfa smart club วันนี้ ลุ้นรับ iPhone 11

Fun Guide

     เด็กๆ ชอบการโยกตัว การเคลื่อนที่ไปมา และได้สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของคนใกล้ชิด คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้การเล่นนี้ สร้างความสนุกสนานกับลูก หรือใช้เป็นการกล่อมเพื่อให้ลูกนอนหลับ โดยวางเปลโยกของลูกในห้องที่มีอากาศปลอดโปร่ง มีลมพัดผ่านเย็นสบาย จากนั้นวางลูกลงเปล โยกไปมา เพื่อกระตุ้นให้ลูกสนุกกับการโยกนี้  ใช้จังหวะของการโยกที่พอดีและสมํ่าเสมอ หรืออาจจะโยกให้สูงขึ้นบ้าง จะช่วยเพิ่มความสนุกและตื่นเต้นให้ลูก คุณแม่สามารถร้องเพลงไปด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยใช้เพลงเร็วมีจังหวะคึกคักหากต้องการเล่นกับลูกนานๆ หรือใช้เพลงช้าเพื่อเป็นการกล่อมนอนไปในตัวรวมถึงแขวนโมบาย หรือของเล่นมีสีสันไว้เหนือเปลให้ดู เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินมากขึ้น

Get More Skills

  •  พัฒนาสายตา  กระตุ้นการใช้สายตา เพื่อมองตุ๊กตาหรือวัตถุที่อยู่เหนือศีรษะขณะโยกตัวไปมา

  •  พัฒนาสมอง  การได้รับความรัก ความอบอุ่น และความเพลิดเพลิน ทำให้เซลล์สมองขยายตัวและทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีไอคิวที่สูงขึ้น

  •  พัฒนาการควบคุมร่างกาย จากการโยดตัวไปมาตามจังหวะการโยกของเปล

ต่อยอดเคล็ดลับการเรียนรู้

     เปลี่ยนจากเปลมาเป็นตัวคุณแม่โยกตัวไปมา เพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผูกพันระหว่างแม่และลูก ขณะโยกอาจจะร้องเพลงให้ลูกฟังไปด้วยโยกไปตามจังหวะเพลงจะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะ