Tools

  • เปลโยกสำหรับเด็ก

Fun Guide

ทารกทุกคนชอบการโยกตัว ชอบการเคลื่อนที่ไปมา และได้สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของคนใกล้ชิด คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้การเล่นนี้เพื่อสร้างความสนุกสนานกับเด็กหรือใช้เป็นการกล่อมเพื่อให้ลูกนอนหลับ โดยใช้เปลโยกสำหรับเด็ก วางในห้องที่มีอากาศปลอดโปร่ง มีลมพัดผ่านเย็นสบาย จากนั้นอุ้มลูกโยกไปมา เพื่อกระตุ้นให้ลูกสนุกในการโยกตัวไปมา ใช้จังหวะของการโยกที่พอดีและสมํ่าเสมอ หรืออาจจะโยกให้สูงขึ้นบ้าง จะช่วยเพิ่มความสนุกและตื่นเต้นให้ลูก คุณแม่สามารถร้องเพลงไปด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยใช้เพลงเร็วมีจังหวะคึกคักหากต้องการเล่นกับลูกนานๆ หรือใช้เพลงช้าเพื่อเป็นการกล่อมนอนไปในตัวรวมถึงแขวนโมบาย หรือของเล่นมีสีสันไว้เหนือเปลให้ดู เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินมากขึ้น

Get More Skills

  • SHARPER กระตุ้นการใช้สายตา เพื่อมองตุ๊กตาหรือวัตถุที่อยู่เหนือศีรษะขณะโยกตัวไปมา

  • BETTER มีสมาธิที่ได้จากการผ่อนคลายและสมองที่แจ่มใส

  • HIGHER การได้รับความรัก ความอบอุ่น และความเพลิดเพลิน ทำให้เซลล์สมองขยายตัวและทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีไอคิวที่สูงขึ้น

  • FASTER แม้พูดจาอ้อแอ้ แต่สามารถสร้างการสื่อสารได้ระหว่างคนใกล้ชิดว่ารู้สึกอย่างไร

Tips

เปลี่ยนจากเปลมาเป็นตัวคุณแม่โยกตัวไปมา เพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผูกพันระหว่างแม่และลูก ขณะโยกอาจจะร้องเพลงให้ลูกฟังไปด้วยโยกไปตามจังหวะเพลงจะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะ