การดิ้นและสะอึกของทารกในครรภ์

การที่ทารกในครรภ์สะอึกและดิ้นเกิดจากอะไร

การสะอึกของทารกในครรภ์ – การสะอึกของทารกในครรภ์ คุณแม่จะรู้สึกได้ในไตรมาสที่สอง เมื่อทารกในครรภ์สะอึก คุณแม่จะรู้สึกกระตุกหรือเกร็งเล็กน้อยที่ท้อง ทารกบางคนอาจจะสะอึกวันละครั้งอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน หรือทารกบางคนอาจสะอึกแบบไม่แน่นอน

สมัครเป็นครอบครัวเอนฟากับชมวันนี้ ลุ้นสิทธิ์รับ Voucher 20,000.

การหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมที่กั้นระหว่างช่องอกและช่องท้องทำให้เกิดการสะอึก ซึ่งการที่ลูกในท้องสะอึกจะเกิดได้ต่อเมื่อระบบประสาทส่วนกลางของลูกในครรภ์มีความสมบูรณ์แล้ว เพราะระบบประสาทส่วนกลางทำให้ทารกในครรภ์มีความสามารถในการการหายใจในนํ้าครํ่าได้ การสะอึกเกิดจากการที่ของเหลวไหลเข้าไปและออกจากปอดทารก ทำให้กล้ามเนื้อกระบังลมมีการหดตัวอย่างรวดเร็วจนทำให้ลูกสะอึกในท้องได้

ทารกในครรภ์สะอึกถือเป็นเรื่องธรรมดาและสามารถมองเห็นได้ชัดขณะทำอัลตราซาวนด์ การที่ลูกในท้องสะอึกเป็นเพียงปฏิกิริยาปกติ และไม่เป็นผลเสียอย่างใด หรือบ่งบอกถึงความผิดปกติใด ๆ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของปอดทารกในครรภ์ของระบบทางเดินหายใจสำหรับการทำงานที่ดีต่อสุขภาพหลังคลอด และการที่ลูกสะอึกในท้องนั้นยังช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจทารกในช่วงไตรมาสที่สามให้มีการเต้นที่สมํ่าเสมอด้วย

การดิ้นของทารกในครรภ์ - การดิ้นบ่งบอกถึงสุขภาพที่แข็งแรงของลูกในครรภ์ การที่ลูกดิ้นน้อยลงเป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะมักเกิดร่วมกับภาวะขาดออกซิเจนเรื้อรังและอยู่ในภาวะที่อันตราย โดยพบว่าลูกจะดิ้นน้อยลงหรือหยุดดิ้น 12-24 ชั่วโมงก่อนที่จะเสียชีวิต การนับลูกดิ้นจึงเป็นวิธีง่าย ๆ ที่คุณแม่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพของทารกในครรภ์ แล้วอายุครรภ์เท่าไรล่ะ ที่คุณแม่ถึงจะรู้สึกได้ว่าลูกเริ่ม ดิ้น เช็กได้เพียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา คลิก

 

วิธีนับลูกดิ้น

  • คุณแม่ควรจะเริ่มให้ความสนใจต่อการดิ้นของลูก เมื่อลูกอายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์ เนื่องจากในปัจจุบันอายุครรภ์ดังกล่าวลูกในครรภ์มีโอกาสที่จะรอดชีวิตน้อย ถ้ามีความจำเป็นต้องคลอดก่อนกำหนด

  • ให้คุณแม่ใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นช่วงเดียวกันของทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น

  • ถ้านับลูกดิ้นรวมกัน 3 เวลาหลังอาหาร 1 ชั่วโมง ลูกดิ้นมากกว่า 10 ครั้ง ถือว่าปกติ และถ้าบางวันลูกอาจดิ้นมากกว่าปกติ ซึ่งแสดงว่าลูกแข็งแรงมาก คุณแม่ไม่ต้องกังวลใจ

  • ถ้าลูกน้อยดิ้นน้อยกว่า 4 ครั้งในชั่วโมงแรก อาจเป็นไปได้ที่ลูกกำลังหลับ ให้คุณแม่สังเกตลูกดิ้นต่อไป แต่ถ้า 4 ชั่วโมงแล้วเด็กดิ้นไม่ถึง 10 ครั้งแสดงว่าลูกดิ้นน้อยผิดปกติ ควรรีบมาโรงพยาบาลทันที เพื่อตรวจว่าลูกยังแข็งแรงดีหรือไม่

ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าลูกดิ้นหรือไม่ เช่น ดิ้นไม่ถึง 10 ครั้งในเวลา 4 ชั่วโมง หรือดิ้นน้อยลงมากเมื่อเทียบกันก่อน ๆ ควรรีบมาโรงพยาบาล อย่ารอจนกระทั่งลูกหยุดดิ้นหรือรอจนถึงวันนัด มิฉะนั้นอาจสายเกินไปค่ะ