Tools

  • ระฆังใบเล็กๆ หรือใช้กระดิ่งลมที่มีขายทั่วไปในร้านวัสดุภัณฑ์เลือกที่มีเสียงอ่อนโยน บางเบาไม่สร้างความตกใจหรือตระหนกและดังเกินไป

Fun Guide

การตั้งคำถามกับเด็กๆ เป็นกลวิธีหนึ่งที่จะทำให้ลูกเกิดกระบวนการคิด เพิ่มศักยภาพทางสมองและนำไปสู่ความฉลาดเฉลียว แต่สำหรับเด็กน้อยที่ยังพูดไม่ได้ สื่อสารไม่เป็นและไม่เข้าใจคำถามที่ผ่านประโยคยาวๆ ของผู้ใหญ่ กิจกรรมระฆังดังที่ไหนนะ คือกลวิธีตั้งคำถามแบบเด็กๆ โดยใช้เสียงระฆังมาเป็นสื่อการเรียนรู้ และใช้ท่าทางเป็นตัวเชื่อมคำถามกับคำตอบ ซึ่งทำได้ไม่ยาก และส่งเสริมพัฒนาการด้านการได้ยินเป็นอย่างดีหาระฆังใบเล็กๆ ที่มีขายทั่วไป เลือกที่มีนํ้าหนักเบาไม่แพง และเสียงไม่ดังเกินไป หากไม่มี หากระดิ่งลมใช้ทดแทนได้ จากนั้นแขวนระฆังใบเล็กไว้เหนือเปลนอนของลูก หรือในเวลาที่ลูกนอนเล่น คุณพ่อคุณแม่อาจเป็นผู้จับระฆังด้วยตัวเองไว้ด้านบน ขณะปล่อยให้ลูกนอนหงายเล่นบนที่นอน จากนั้นนับ 1 2 3 เพื่อบอกลูกให้เตรียมตัว แล้วตีระฆังเบาๆ 3 ครั้ง ปล่อยให้แกว่งไปมา ลูกน้อยจะมองตามระฆังอย่างสนใจ และสงสัยถึงเสียงที่ได้ยิน คุณพ่อคุณแม่จ้องมองลูกพร้อมถามว่า ได้ยินไหม ลูกคิดว่าเสียงอะไรมาจากไหนระหว่างที่ลูกน้อยใช้เวลาสำหรับทำความเข้าใจว่าเสียงนั้นมาจากระฆังและสัมพันธ์กับการตีและแกว่งไปมา จนเริ่มเข้าใจที่มาของเสียง และฝึกการแยกแยะเสียงที่ได้ยิน พร้อมจดจำว่านั่นคือเสียงของระฆัง คุณแม่อาจจะเคลื่อนระยะระฆังให้ห่างออกไปเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่แตกต่างขึ้นได้อีก

Get More Skills

  • BETTER สร้างการจดจ่อขณะที่รอฟังเสียงรู้จักตีความจากคำถามผ่านสีหน้าท่าทางแม่ เพื่อให้ตามหาเสียงที่ดังว่าคือเสียงอะไร อยู่ที่ไหน เป็นการสร้างสมาธิได้ดี

  • BRIGHTER เรียนรู้การแยกแยะเสียงที่ได้ยินในระยะใกล้กับระยะไกล และฝึกการเป็นคนช่างสงสัย ช่างสังเกต

  • HIGHER ฝึกฝนสติปัญญาจากการสังเกตการแกว่งของวัตถุ การใช้มือตีให้กระทบกัน อาจนำไปใช้กับการตีวัตถุอื่นในภายหลัง

  • SHARPER ฝึกการใช้สายตาจากการสังเกตการแกว่งของระฆังที่เอียงไปมาซ้ายขวาจนหยุดนิ่ง

  • SMARTER เข้าใจเรื่่องเสียงได้ดีขึ้้น มีโสตประสาทที่ดี ได้รับการกระตุ้นการฟัง การตีความซึ่งสัมพันธ์กับสมอง และนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องเสียงของวัตถุในเวลาต่อไป

Tips

อาจจะเปลี่ยนเป็นเสียงอย่างอื่นๆ เช่น เสียงคุณแม่ หรือเสียงเพลงที่ลูกชอบ แล้วให้ลูกหันไปตามเสียงที่ได้ยิน เป็นการเช็กเรื่องการได้ยินอีกทางหนึ่งด้วยระหว่างเล่น ควรอยู่ในห้องที่สงบปิดเสียงรบกวนอื่นๆ ด้วย