ฟรี! Smart Pillow Blanket

เมื่อซื้อนมผงเอนฟาโกร สมาร์ทพลัส สูตร 3 และ 4 รสใดขนาดใดก็ได้ ครบ 1,600 บาท ที่ร้านค้าชั้นนำ

  • Big C ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2563

  • The Mall ระหว่างวันที่ 2 – 15 เมษายน 2563

หรือ เมื่อซื้อนมผงเอนฟาโกร สมาร์ทพลัส สูตร 3 ขนาด 2.2 กก 2 กล่อง
หรือซื้อเอนฟาโกร สมาร์ทพลัส สูตร 3 หรือ 4 ครบ 1,600 บาท
ณ ร้านค้าปลีกใกล้บ้านท่านที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 19 เมษายน 2563