Tools

  • หนังสือนิทานเน้นภาพสวยสดใส เนื้อหาน้อยๆ

  • กระดาษตัดปรินต์จากภาพถ่ายในนิทาน

  • กระดาษแข็ง

  • กาว

  • ตักคุณแม่

Fun Guide

เลือกนิทานภาพสีสวยสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจควรเลือกหนังสือนิทานเน้นภาพ มีเนื้อหาน้อยๆ และค่อน ข้างมีความทนทาน อาจทำจากกระดาษแข็งและเช็ดทำความสะอาดง่าย ถ่ายรูปตัวละครในนิทานแล้วปรินต์ภาพตัดปะบนกระดาษแข็ง คุณพ่อคุณแม่กับลูกถือตุ๊กตากระดาษคนละตัว เล่นเป็นตัวละครในนิทาน การอ่านหนังสือนิทานและเล่นทำไปพร้อมๆ กันได้สร้างบรรยากาศสบายๆ หรือเวลาลูกกำลังอารมณ์ดี คุณแม่จับเขานั่งตักดูภาพไปด้วย ระหว่างเล่าชี้ภาพและอธิบายให้ลูกฟังว่า นี่ลูกหมู ช้าง เสือ นี่ดอกไม้สีชมพู ฯลฯ ลูกจะค่อยๆ เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมกับทำความเข้าใจกับความหมายของคำ ระหว่างเล่าคุณพ่อคุณแม่ทำเสียงคึกคักสนุกสนาน ส่งเสียงร้องของสัตว์ให้ฟังพร้อมบอกว่าเป็นเสียงของสัตว์ตัวไหน เพื่อให้เขาสนุกเพลิดเพลินไปกับนิทานด้วย เมื่อถึงวัยอ่านเขียนเขาก็จะพร้อมเรียนรู้อย่างเต็มที่ และถ้าหากเขาได้รับสารอาหารจำเป็นต่อการพัฒนาสมอง เช่น DHA และ PDX ก็จะช่วยให้สมองของเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Get More Skills

ลูกวัยนี้กำ ลังสนใจฟังเสียงตัวเองและเสียงของคนอื่น การอ่านนิทานให้ลูกฟังและทำกิจกรรมร่วมกับเขา จะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกได้เป็นอย่างดี

  • BETTER ฝึกฝนการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับความสนุกสนานของนิทาน

  • SHARPER ฝึกฝนการใช้สายตามองภาพและทำความเข้าใจกับภาพเชื่อมโยงกับคำ

  • FASTER สื่อสารได้รวดเร็วขึ้นจากการฟังเสียงและศัพท์ใหม่ๆ จากนิทาน

  • STRONGER ซึมซับการเรียนรู้ทักษะการอ่าน

Tips

ระหว่างเล่าทำเสียงสนุกสนานหรือส่งเสียงร้องของสัตว์เป็นเสียงสูงต่ำให้ลูกฟัง เมื่อถึงวัยอ่านเขียนลูกจะพร้อมเรียนรู้อย่างเต็มที่