Tools

  •  บอร์ดไม้

  •  ลูกบิด

  •  กลอน

  •  สวิตช์ไฟ

  •  แผ่นตีนตุ๊กแก

  •  กระจกหรือของที่มีลักษณะและผิวสัมผัสหลายๆ แบบ

Fun Guide

     ติดของที่ผิวสัมผัสหลากหลายบนบอร์ดด้วยน็อตหรือตะปู เช่น ลูกบิด กลอน สวิตช์ไฟแผ่นตีนตุ๊กแก ซิป ฟองนํ้า พรม และกระจกฯลฯ นำไปแขวนผนัง วางติดพื้น เพื่อให้ลูกนั่งหรือยืนเล่นได้ มือของเขาจะได้ฝึกสัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างและฝึกกล้ามเนื้อมือหลายๆ ทางทั้งหมุน จับ และดึง ฯลฯ

Get More Skills

     ลูกจะเพลิดเพลินกับผนังที่คุณพ่อแสดงฝีมือสร้างสรรค์ แผ่นไม้ติดวัสดุที่มีทั้งลักษณะและผิวสัมผัสหลากหลายชนิด ส่งเสริมความเป็นนักสำรวจน้อยให้กับลูก

  •  พัฒนาร่างกาย   ฝึกการทำงานประสานระหว่างมือและตา

  •  พัฒนาการเรียนรู้  เรียนรู้สัมผัสและลักษณะของวัตถุ เมื่อบิด หมุน กดเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง

ต่อยอดเคล็ดลับการเรียนรู้

     ชวนลูกพูดคุยระหว่างทำกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ ให้กับลูก

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่