Tools

  • บอร์ดไม้

  • ลูกบิด

  • กลอน

  • สวิตช์ไฟ

  • แผ่นตีนตุ๊กแก

  • กระจกหรือของที่มีลักษณะและผิวสัมผัสหลายๆ แบบ

Fun Guide

ติดของที่ผิวสัมผัสหลากหลายบนบอร์ดด้วยน็อตหรือตะปู เช่น ลูกบิด กลอน สวิตช์ไฟแผ่นตีนตุ๊กแก ซิป ฟองนํ้า พรม และกระจกฯลฯ นำไปแขวนผนัง วางติดพื้น เพื่อให้ลูกนั่งหรือยืนเล่นได้ มือของเขาจะได้ฝึกสัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างและฝึกกล้ามเนื้อมือหลายๆ ทางทั้งหมุน จับ และดึง ฯลฯ

Get More Skills

ลูกจะเพลิดเพลินสุดๆ กับผนังที่คุณพ่อแสดงฝีมือสร้างสรรค์ แผ่นไม้ติดวัสดุที่มีทั้งลักษณะและผิวสัมผัสหลากหลายชนิด ส่งเสริมความเป็นนักสำรวจน้อยให้กับลูก

  • SHARPER ฝึกการทำงานประสานระหว่างมือและตา

  • HIGHER เรียนรู้สัมผัสและลักษณะของวัตถุ เมื่อบิด หมุน กดเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง

Tips

ชวนลูกพูดคุยระหว่างทำกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ ให้กับลูก