พัฒนาการที่ดีเริ่มต้นจากการได้รับโภชนาการที่เหมาะสม “นมแม่” จึงเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย เพราะในนมแม่มีส่วนประกอบของสารอาหารหลายร้อยชนิด เช่น แลคโตส ไขมัน โปรตีน และแร่ธาตุ ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของลูกน้อย โดยเฉพาะโปรตีนจากน้ำนมแม่เป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติ เฉพาะ เนื่องจากย่อยและดูดซึมได้ง่าย ช่วยให้สบายท้อง

โครงสร้างโปรตีนในนมแม่เป็นโครงสร้างโปรตีนตามธรรมชาติสำหรับลูกน้อย เราพบว่า ในนมแม่มีโปรตีนเบต้า-เคซีน โปรตีนคุณภาพที่ย่อยง่าย โดยมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “โปรตีนเบต้า-เคซีน A2” (โปรตีน A2) ที่ดีและเหมาะสมกับการย่อยของลูก โดยจากผลการศึกษาพบว่าเป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยและดูดซึมได้ง่าย ช่วยลดโอกาสของการเกิดอาการไม่สบายท้องจากการดื่มนม เช่น ท้องอืด ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย แม้ว่านมแม่จะดีที่สุดก็ตาม แต่ก็มีคุณแม่บางคนที่ไม่สามารถให้ลูกดื่มนมจากอกแม่ได้ อาจด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ หรือมีเหตุจำเป็นด้านอื่น ดังนั้น การเลือกนมที่มีโครงสร้างโปรตีนที่คล้ายกับโครงสร้างโปรตีนในนมแม่ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกน้อย

A2: โปรตีนเบต้า-เคซีนคุณภาพจากธรรมชาติ

นอกจากในนมแม่แล้ว เรายังสามารถพบโปรตีนชนิด A2 ได้จาก “วัวสายพันธุ์ดั้งเดิม” ซึ่งจะผลิตน้ำนมที่มีเฉพาะโปรตีน A2 ในส่วนของเบต้า-เคซีน นมคุณภาพจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างโปรตีนใกล้เคียงกับโครงสร้างโปรตีนในน้ำนมแม่ สืบเนื่องจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ วัวบางตัวเริ่มมีการผลิตโปรตีนเบต้าเคซีนชนิด A1 (โปรตีน A1) และเพิ่มจำนวนมากขึ้น เมื่อมีการเลี้ยงวัวในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ปัจจุบันเราจึงพบว่า วัวส่วนใหญ่จะผลิตน้ำนมที่ให้โปรตีนเบต้า-เคซีนทั้งชนิด A1 และ A2 ขณะที่วัวสายพันธุ์ดั้งเดิมมีจำนวนลดลง และเหลืออยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย แต่ยังสามารถคัดสรรได้ด้วยการตรวจสอบ DNA เพื่อยืนยันว่าเป็นวัวสายพันธุ์ที่ผลิตเฉพาะโปรตีน A2

ความแตกต่างระหว่างโปรตีน A1 และ A2

โครงสร้างของโปรตีนทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันที่ชนิดของกรดอะมิโนเพียงหนึ่งตัว โดยโปรตีนเบต้า-เคซีนชนิด A2 หลังจากย่อยจะไม่มีสารที่อาจกระตุ้นให้เกิดอาการไม่สบายท้อง โดยมีผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า นมที่มีเฉพาะโปรตีน A2 อาจมีส่วนช่วยลดโอกาสการเกิดอาการไม่สบายท้อง สำหรับเด็กที่มีความเสี่ยง หรือมีอาการไม่สบายท้องจากการดื่มนม (อาการไม่สบายท้องจากการดื่มนม ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ปวดท้อง ท้องเสีย) จึงถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กดื่มนมได้มากขึ้น นมที่มีเฉพาะโปรตีนเบต้า-เคซีนชนิด A2 จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารที่ดี เนื่องจากย่อยง่าย และลดโอกาสของการเกิดการไม่สบายท้อง

มาสมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล

นม A2 นวัตกรรมคัดสรรโปรตีนคุณภาพจากธรรมชาติสู่ลูกน้อย

นม A2 จึงเป็นนวัตกรรมล่าสุดของนมสูตรพรีเมี่ยม ที่แตกต่างจากนมวัวปกติที่พบได้โดยทั่วไป ด้วยการผสานนวัตกรรม กับการคัดสรรน้ำนมจากวัวสายพันธุ์ดั้งเดิมด้วยมือ ยืนยันด้วยการตรวจสอบ DNA ว่าเป็นวัวที่ผลิตเฉพาะโปรตีน A2 ร่วมด้วยการตรวจสอบชนิดโปรตีนในน้ำนม เพื่อให้มั่นใจว่านมที่ได้มามีเฉพาะโปรตีนชนิด A2 โปรตีนคุณภาพที่ช่วยให้ย่อยง่าย สบายท้อง อาจพูดได้ว่า นม A2 คือนมที่มีโครงสร้างโปรตีนคุณภาพจากธรรมชาติ ด้วยโครงสร้างโปรตีน ที่คล้ายกับโครงสร้างโปรตีนในนมแม่นั่นเอง

คุณแม่ทุกคนต่างหวังให้ลูกมีพัฒนาการที่ก้าวล้ำยิ่งขึ้น ทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจ จึงเลือกสรรแต่โภชนาการที่ดีให้แก่ลูกน้อย การจะมองหานมจึงไม่เพียงดูส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังต้องสังเกตว่านมชนิดนั้นมีโปรตีน A2 แบบดั้งเดิม ที่มีโครงสร้างคล้ายกับโครงสร้างโปรตีนในนมแม่หรือไม่ ซึ่งนอกจากโปรตีนคุณภาพ อย่างโปรตีน A2  แล้ว ลูกยังต้องการโภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาสมอง และสุขภาพทางเดินอาหารที่ดี จาก MFGM และ DHA สารอาหารสำคัญที่พบในนมแม่ และ PDX-GOS/FOS ใยอาหารสำคัญอีกด้วย

เพราะสิ่งที่มาจากธรรมชาติย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับลูกเสมอ เลือกสรรคุณค่าจากธรรมชาติ เลือกนม A2 ช่วยให้ลูกย่อยง่าย สบายท้อง มีสุขภาพแข็งแรง และสมองที่พัฒนาก้าวล้ำไปอีกขั้น