เพื่อให้ลูกเติบโตและมีหัวใจที่แม่ภูมิใจ ลูกยังมีอีกหลายสิ่งให้แม่ค้นหา แต่สิ่งหนึ่งที่แม่รู้แน่ๆก็คือ ขณะที่สองมือของแม่จะช่วยหล่อหลอมจิตใจ เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปรจะช่วยให้แม่เติมโภชนาการ ให้ลูกเติบโตและมีหัวใจที่แม่ภูมิใจ

#EnfagrowAPlus
#ให้ลูกเติบโตและมีหัวใจที่แม่ภูมิใจ
#MFGM