ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แบบประเมินความเสี่ยงภูมิแพ้ในเด็ก

intro-bg-cirle-small

แบบประเมินความเสี่ยงการเป็นภูมิแพ้ และโรคแพ้โปรตีนนมวัวในเด็ก

แบบประเมินนี้จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประเมินความเสี่ยงการเป็นภูมิแพ้ของลูกน้อยจากประวัติคนในครอบครัว หรือ ประเมินภาวะแพ้โปรตีนนมวัวของลูก หลังจากทำแบบประเมินแล้วแนะนำให้นำผลไปพบแพทย์เพื่อขอคำรักษาต่อไป

1. Vandenplas, Y., Dupont, C., Eigenmann, P., Host, A., Kuitunen, M., Ribes-Koninck, C., Shah, N., Shamir, R., Staiano, A., Szajewska, H. and Von Berg, A. (2015), A workshop report on the development of the Cow’s Milk-related Symptom Score awareness tool for young children. Acta Paediatrica. doi: 10.1111/apa.12902

2. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 จากสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย - The Allergy, Asthma, and Immunology Association of Thailand.

Leaving page banner