Enfa สรุปให้

  • น้ำนมแม่ คือ ของเหลวที่สร้างขึ้นในร่างกายของคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เป็นแหล่งโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด ประกอบไปด้วยสารอาหารสำคัญหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทารก เช่น ไขมัน โปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต รวมถึง Lactoferrin ที่พบได้มากในน้ำนมเหลือง และ MFGM ที่พบได้ในนมแม่เท่านั้น

  • น้ำนมเหลือง หรือ Colostrum Milk เป็นน้ำนมระยะแรกที่มีโปรตีนสำคัญอย่าง แลคโตเฟอร์ริน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน เพราะแลคโตเฟอร์รินประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่สร้างแอนติบอดี ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส จึงลดโอกาสการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาติจากอกแม่  

  • ทารกควรได้กินนมแม่อย่างน้อยที่สุดคือ 6 เดือนแรก และสามารถให้นมแม่ได้นานถึง 2 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อทารกมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป คุณแม่ควรให้ทารกได้เริ่มกินอาหารตามวัย ฝึกให้ลูกกินข้าวเอง สลับกับการให้นมแม่ เพื่อให้ทารกได้เติบโตและมีพัฒนาการสมวัย


นมแม่

เป็นที่รู้กันดีว่า ในน้ำนมแม่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาติแรกจากอกแม่ และพัฒนาการรอบด้านของลูกน้อย ดังนั้นทารกจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ในน้ำนมแม่ประกอบด้วย

          • แลคโตเฟอร์ริน โปรตีนสำคัญชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้มากที่สุดในน้ำนมเหลือง ซึ่งเป็นน้ำนมระยะแรกของคุณแม่ ทำหน้าที่เสริมภูมิคุ้มกัน โดยการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ทำให้ลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร หรืออาการท้องเสีย

          • MFGM เยื่อหุ้มอนุภาคไขมัน ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมอง เกิดโครงข่าย เส้นใยประสาทนับล้าน ทำให้ลูกน้อยมีพัฒนาการก้าวล้ำทั้ง IQ และ EQ

การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของลูกน้อย ควรเริ่มด้วยนมแม่ และโภชนาการอาหารให้เหมาะสมตามวัย ให้ลูกน้อยออกกำลังกายอย่างเหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ ลูกน้อยจะไม่ป่วยง่าย แข็งแรง มีสมอง และพัฒนาการที่พร้อมสู่ความสำเร็จในอนาคต

นมแม่

แลคโตเฟอร์ริน

แลคโตเฟอร์ริน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบในน้ำนมแม่ โดยเฉพาะน้ำนมเหลือง ซึ่งเป็นน้ำนมระยะแรกในช่วง 1 – 3 วันแรกหลังคลอด และยังถือเป็นสุดยอดสารอาหารที่ลูกควรได้รับ โดยมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย เปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาติเข็มแรกของลูกน้อย

เรียนรู้เพิ่มเติม

MFGM
นอกจากนี้ ในนมแม่ยังมีสารอาหารอย่าง “MFGM” หรือเยื่อหุ้มอนุภาคในน้ำนมแม่ ประกอบด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด ซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่า ช่วยเสริมสร้าง IQ/EQ ที่เหนือกว่าตั้งแต่ 5 ปีแรก

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

LGG 2'-FL DHA PHP

เพราะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด

วิธีบีบน้ำนมแม่ และวิธีปั๊มนมที่ถูกต้อง

 

น้ำนมน้อยเกิดจากอะไร คุณแม่จะกู้น้ำนมยังไงดี?

 

เคล็ดลับบำรุงน้ำนมให้เพียงพอสำหรับลูกน้อย

 

ทำไมลูกน้อยถึงไม่ยอมกินนม?

 

รับมือลูกไม่ยอมเข้าเต้า และลูกติดเต้า ไม่เอาขวด

 

ให้นมเจ้าตัวเล็กไปถึงเมื่อไหร่ดีนะ?

 

นมแม่ดีที่สุด โดยเฉพาะน้ำนมเหลืองที่มีแลคโตเฟอร์ริน

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีดีครบ 3

เลือกโภชนาการที่มี MFGM และ PHP