ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด 2568

ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 ฤกษ์ดีปีมะเส็ง โดย การะเกต์พยากรณ์

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)

มีสิ่งที่อยากทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นก่อนว่าตามหลักโหราศาสตร์นั้น การ “เกิด” ตามธรรมชาติถือเป็นลิขิตฟ้า และเมื่อบุคคลหนึ่ง ๆ ถือกำเนิดออกมา ณ จุดเวลาอย่างที่คนโบราณเรียก “ตกฟาก” คือจุดเวลา ที่จะนำมาคำนวณหาราศี-ลัคนาได้

เมื่อรู้ราศีลัคนา ก็จะรู้ “ตำแหน่งแห่งหน” ของดวงนั้น ๆ ในจักรราศี อันจะนำมาซึ่งการ “อ่านดวง” นั้นออกมาได้ตามหลักวิชา ลัคนาราศีของแต่ละดวง ทำให้จะพอรู้ได้ว่า ชีวิตจะมีแนวทางอย่างไร พื้นดวงเป็นอย่างไร หรือจะตรวจดูสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยหลักโหราศาสตร์ก็ทำได้

สำหรับในยุคปัจจุบันนี้ คุณพ่อคุณแม่จำนวนหนึ่งอาจตัดสินใจเลือกการ “ผ่าคลอด” แทนวิธีคลอดตามธรรมชาติ ด้วยเหตุผลแตกต่างกันไป จึงมีการนิยมหา “ฤกษ์คลอด” กันมากขึ้น

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า “ฤกษ์ผ่าคลอด” เพื่อให้ได้ “เด็กดวงดีดวงเด่น” หรือทำให้ทารกน้อยที่จะถือกำเนิดมีดวงชะตาเด่นดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ พูดง่ายๆ ว่า เพื่อให้เด็กคนนั้น ๆ มีชะตาชีวิตรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป

แต่อยากอธิบายเพิ่มว่า อันที่จริงแล้ว “ฤกษ์ผ่าคลอด” ยังมีอีกส่วนที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัยของคุณแม่ และ การควรทำความเข้าใจทั้งข้อดีและข้อจำกัดของฤกษ์ ด้วยเช่นกัน

บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ชีวิตมนุษย์ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายสิ่ง และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน การไม่คาดหวังในทางโหราศาสตร์จนเกินเลยเกินไป อันอาจสร้างทุกข์ให้โดยใช่เหตุ เมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามคาดหมาย 100%

ผู้ใช้ฤกษ์คลอด พึงตระหนักว่า ชีวิตไม่ใช่ของออกแบบได้ 100% และส่วนหนึ่งของการพยากรณ์หรือตำแหน่งของดวงดาว ไม่ได้บอก “ทั้งหมด” ของชีวิตเสมอไป เพราะชีวิตยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างในการหล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งเติบโตต่อไป

เมื่อจะใช้ “ฤกษ์ผ่าคลอด” แบบมหาชนนี้ ให้ดีแล้วก็ให้พิจารณาความพร้อม ความเหมาะสม และพึงทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า เราใช้ฤกษ์ผ่าคลอดเพื่อประกอบการดำเนินชีวิต ให้มีตัวเลือกตัวช่วย ฤกษ์ผ่าคลอดมีไว้ช่วยการพิจารณาตัดสินใจ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ไม่ได้เป็นข้อสรุปทั้งชีวิตของเด็กที่จะถือกำเนิดมาค่ะ

หมายเหตุ: ในการให้ฤกษ์วันดีสำหรับการคลอดครั้งนี้ อาจจะมีฤกษ์บน (ฤกษ์จากพระจันทร์) ที่แตกต่างจากตำราฉบับย่อทั่วไป เนื่องจากเห็นว่าแต่ละฤกษ์นั้นมีข้อดีข้อเสียอยู่เสมอ ไม่มีฤกษ์ใดดีเลิศร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่มีวันใดที่จะเสียหายไปตลอดเวลา

ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งๆ ยังมีส่วนผสมอีกมากมายจากปัจจัยรอบด้าน รวมถึงพันธุกรรมและบริบทของแต่ละครอบครัว ก็มุ่งหวังว่า เมื่อได้ทราบข้อดีของแต่ละวันแล้ว ก็จะนำไปพิจารณาเพิ่มเติม เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้ค่ะ

ฤกษ์ผ่าคลอด ปี 2568 ฤกษ์ไหนดี ฤกษ์ไหนมงคล


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมกราคม 2568


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมกราคม 2568

แนะนำวันที่ 7, 8, 15, 16, 17, 27, 30
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนมกราคม 2568 แนะนำวันที่ 7, 8, 15, 16, 17, 27 และ 30 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมกราคม 2568 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดมกราคม 2568"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2568


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2568

แนะนำวันที่ 7, 8, 11, 23, 25
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 แนะนำวันที่ 7, 8, 11, 23 และ 25 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดกุมภาพันธ์ 2568"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมีนาคม 2568


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมีนาคม 2568

แนะนำวันที่ 3, 9, 11, 20, 31
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนมีนาคม 2568 แนะนำวันที่ 3, 9, 11, 20 และ 31 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมีนาคม 2568 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดมีนาคม 2568"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2568


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2568

แนะนำวันที่ 8, 12, 16, 20, 30
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนเมษายน 2568 แนะนำวันที่ 8, 12, 16, 20 และ 30 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2568 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดเมษายน 2568"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2568


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2568

แนะนำวันที่ 4, 15, 20, 25, 28, 29, 31
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนพฤษภาคม 2568 แนะนำวันที่ 4, 15, 20, 25, 28, 29 และ 31 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2568 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดพฤษภาคม 2568"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุยายน 2568


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุยายน 2568

แนะนำวันที่ 1, 6, 14, 20, 21, 24
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนมิถุนายน 2568 แนะนำวันที่ 1, 6, 14, 20, 21 และ 24 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2568 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดมิถุนายน 2568"

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์มงคล


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์
   

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก **เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

การใช้ทักษา


เด็กเกิดวันใด จะมีวันนั้นเป็นวันบริวาร และไล่เรียงไปตามลำดับ พร้อมความหมายดังนี้

          บริวาร สิ่งแวดล้อม คนใกล้ชิดรอบตัว คู่สมรส คู่ครอง ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

          อายุ สุขภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย

          เดช บารมี อำนาจ วาสนา ศักยภาพ

          ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุข

          มูละ หลักฐานฐานะ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว

          อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ

          มนตรี ผู้ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าเจ้านาย

          กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย หายนะ สิ่งอัปมงคล ความเดือดร้อน

ดาวดวงใดเป็นดาวประจำตำแหน่งตามทักษา ก็จะให้คุณให้โทษตามนั้นได้อีก และสามารถใช้สีของดาว ศรี ตนเอง เพื่อส่งเสริมสิริมงคล หรือใช้สีของดาวมูละ เพื่อส่งเสริมการเงิน และหลีกเลี่ยงสีของดาวกาลกิณีได้ สำหรับสีของทักษา ใช้แบบเดียวกับวัน ดังนี้

          • อาทิตย์ - สีแดง
          • จันทร์ - สีเหลือง
          • อังคาร - สีชมพู
          • พุธ - สีเขียว
          • พฤหัสบดี - สีส้ม
          • ศุกร - สีฟ้า
          • เสาร์ - สีดำ
          • ราหู - สีเทา
 

บทความที่แนะนำ

c-section-wound-care
จริงหรือไม่? ที่เด็กผ่าคลอดต้องกินนมสำหรับเด็กผ่าคลอด
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner