ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนพฤษภาคม

ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนพฤษภาคม ฤกษ์ดีปีมะเส็ง

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)


ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2568

แนะนำวันที่ 4, 15, 20, 25, 28, 29, 31
 

ฤกษ์ผ่าคลอด พฤษภาคม 2568 ฤกษ์ไหนดี ฤกษ์ไหนมงคล


วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะเส็ง
วันชัยโชค อำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 14.24 น. จะตกในราชาฤกษ์ ปุษยะนักษัตร (8) เสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยระมัดระวังตัว รอบคอบ จุดเด่นจะเป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบดี เรียนรู้เร็ว

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 14.24 น. จะตกในสมโณฤกษ์ อาศเลษะนักษัตร (9) พุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีอุปนิสัยฉลาดรอบรู้ มีเชาว์ปัญญา จุดเด่นเป็นคนมีไหวพริบ มีปรีชาญาณ เก่งการสื่อสาร การใช้ภาษา ทำธุรกิจการค้าจะรุ่งเรืองเร็ว มักได้มรดก มีเพื่อนฝูงให้การสนับสนุน มีหลักทรัพย์มั่นคง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอาทิตย์

         • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวบริวาร
         • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอายุ
         • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวเดช
         • ดาวพุธ (4) เป็นดาวศรี
         • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวมูละ
         • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอุตสาหะ
         • ราหู (8) เป็นดาวมนตรี
         • ดาวศุกร์ (6) เป็นกาลกิณี

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 4 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะเส็ง
วันชัยโชค อำมฤตโชค ดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 15.38 น. จะตกในสมโณฤกษ์ เชษฐานักษัตร (18) ดาวพุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ  มีอุปนิสัยรักความเป็นธรรม มีจุดยืนในหลักการ จุดเด่นจะเป็นคนมีระบบระเบียบดี แต่ก็พลิกแพลงได้ยามต้องการ มีบุคลิกภาพโดดเด่น หาเงินเก่ง เป็นที่ยอมรับในสังคม มีเสน่ห์ในตัวตน

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 15.38 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ มูละนักษัตร (19) พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ  มีอุปนิสัยช่างคิด วิเคราะห์เก่ง  จุดเด่นจะเป็นคนสร้างแรงจูงใจเก่ง สื่อสารเก่ง มีความสามารถในการหาความร่วมมือ เก่งวิชาการ ความคิดล้ำสมัย มีมานะบากบั่น ไม่ท้อถอยง่าย

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพฤหัสบดี

         • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวบริวาร
         • ราหู (8) เป็นดาวอายุ
         • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวเดช
         • อาทิตย์ (1) เป็นดาวศรี
         • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมูละ
         • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอุตสาหะ 
         • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมนตรี 
         • ดาวเสาร์ (7) เป็นกาลกิณี

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตรงกับวันอังคาร แรม 9 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะเส็ง
วันราชาโชค อำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 21.03 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ ธนิษฐานักษัตร (23) อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยเป็นนักต่อสู้ กล้าหาญ จุดเด่นจะเป็นคนว่องไวในการปรับตัว มีอำนาจในตน สั่งสมบารมีได้ มีโอกาสรับตำแหน่งสูงในหน้าที่การงาน ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 21.03 น. จะตกในเทวีฤกษ์ ศตภิษัชนักษัตร (24) ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยมั่นใจในตนเอง ประยุกต์เก่ง จุดเด่นจะเป็นคนฉลาดในการต่อรอง มักได้ความร่วมมือจากผู้อื่น เป็นที่รักของผู้มียศตำแหน่ง หากได้รับมอบหมายงานจะทำสำเร็จเร็ว มีโชคในสมบัติทรัพย์สิน

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอังคาร

         • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวบริวาร
         • ดาวพุธ (4) เป็นดาวอายุ
         • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวเดช
         • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวศรี
         • ราหู (8) เป็นดาวมูละ 
         • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวอุตสาหะ
         • อาทิตย์ (1) เป็นดาวมนตรี
         • ดาวจันทร์ (2) เป็นกาลกิณี

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะเส็ง
วันมหาสิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 12.43 น. จะตกในทลิทโทฤกษ์ อัศวินีนักษัตร (1) พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยช่างเจรจา สื่อสารเก่ง ฉลาดหลักแหลม จุดเด่นจะเป็นคนปรับตัวเร็ว ว่องไว สัญชาตญาณดี มีหัวการค้าธุรกิจ มักมีหลักทรัพย์อสังหาฯ ได้ทรัพย์จากความเสน่หา มีฐานะหลักฐานดี

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 12.43 น. จะตกในมหัทธโนฤกษ์ ภรณีนักษัตร (2) ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยจิตใจมั่นคง สื่อสารเก่ง จุดเด่นจะเป็นคนสื่อสารเฉลียวฉลาด พลิกแพลงการใช้คำพูดได้มาก เก่งภาษา มีทักษะทำอะไรหลายอย่างได้พร้อมกัน มักขยันขันแข็ง ช่างเก็บออม มีฐานะมั่นคง

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันอาทิตย์

         • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวบริวาร
         • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอายุ
         • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวเดช
         • ดาวพุธ (4) เป็นดาวศรี
         • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวมูละ
         • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอุตสาหะ
         • ราหู (8) เป็นดาวมนตรี
         • ดาวศุกร์ (6) เป็นกาลกิณี

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตรงกับวันพุธ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะเส็ง
วันอำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 04.21 น. จะตกในภูมิปาโลฤกษ์ โรหิณีนักษัตร (4) จันทร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยจิตใจมั่นคง รอบคอบ จุดเด่นจะเป็นคนสัญชาตญาณดี ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต เป็นใหญ่ได้ด้วยศักยภาพของตน มีเสน่ห์กับบุคคลทุกเพศ สุขภาพดี อายุยืน

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 04.21 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ มฤคศิระนักษัตร (5) อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยอดทน มีมานะบากบั่น จุดเด่นจะเป็นคนกล้าต่อสู้ทวงสิทธิ์ มีเพื่อนฝูงแวดวงที่กว้างขวาง มีเสน่ห์ในตนเอง มักได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มียศตำแหน่ง สามารถสำเร็จการศึกษาระดับสูงได้เท่าที่ต้องการ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพุธ

         • ดาวพุธ (4) เป็นดาวบริวาร
         • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวอายุ
         • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวเดช
         • ราหู (8) เป็นดาวศรี
         • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวมูละ
         • อาทิตย์ (1) เป็นดาวอุตสาหะ
         • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมนตรี
         • ดาวอังคาร (3) เป็นกาลกิณี

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 3 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะเส็ง
วันมหาสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 01.59 น. จะตกในเทศาตรีฤกษ์ มฤคศิระนักษัตร (5) อังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยกล้าหาญ ไม่กลัวใคร จุดเด่นจะเป็นคนโดดเด่น มีชื่อเสียงเกียรติยศ เพื่อนฝูงให้การสนับสนุน เป็นที่รักของญาติวงศ์วาน หากทำงานวงการบันเทิงจะมีชื่อเสียง เก่งวิชาการ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 01.59 น. จะตกในเทวีฤกษ์ อารทรานักษัตร (6) ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยไว้ตัว มั่นใจในตนเองสูง จุดเด่นจะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบ มีทักษะการจัดการ เรียนรู้เร็ว มีจุดเด่นในบุคลิกภาพ สร้างชื่อเสียงได้ตามต้องการ ทำงานในวงการบันเทิงได้ดี หากรับราชการจะก้าวหน้ามาก

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันพฤหัสบดี

        • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวบริวาร
        • ราหู (8) เป็นดาวอายุ
        • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวเดช
        • อาทิตย์ (1) เป็นดาวศรี
        • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวมูละ
        • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวอุตสาหะ 
        • ดาวพุธ (4) เป็นดาวมนตรี 
        • ดาวเสาร์ (7) เป็นกาลกิณี

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะเส็ง
วันราชาโชค อำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 22.38 น. จะตกในราชาฤกษ์ ปุษยะนักษัตร (8) เสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยจริงจัง ยึดถือในหลักการ จุดเด่นจะเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ ผู้คนให้ความเชื่อถือ หากรับราชการจะมีตำแหน่งความก้าวหน้าอย่างโดดเด่น มีคนให้การสนับสนุนมาก แวดล้อมด้วยมิตรแท้

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 22.38 น. จะตกในสมโณฤกษ์ อาศเลษะนักษัตร (9) พุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีพฤษภ มีอุปนิสัยใจเย็น สุขุม แต่ฉลาดเงียบ จุดเด่นจะเป็นคนที่มีบุคลิกได้หลายแบบ อาจดูแก่กว่าวัย หรือดูอ่อนกว่าวัย ทำให้เป็นที่สนใจของคนรอบข้าง มักมีทรัพย์สมบัติจากวงศ์ตระกูลรออยู่ นำความสุขมาให้ครอบครัว

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา

เกิดวันเสาร์

        • ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวบริวาร
        • ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวอายุ
        • ราหู (8) เป็นดาวเดช
        • ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวศรี
        • ดาวอาทิตย์ (1) เป็นดาวมูละ
        • ดาวจันทร์ (2) เป็นดาวอุตสาหะ
        • ดาวอังคาร (3) เป็นดาวมนตรี
        • ดาวพุธ (4) เป็นกาลกิณี 

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 04.52 น. - 15 พฤษภาคม 2568 ไม่เกินเวลา 01.41 น. จะมีราศีเมษ
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม
2568 ตั้งแต่เวลา 01.42 น. - 15 มิถุนายน 2568 ไม่เกินเวลา 08.14 น. จะมีราศีพฤษภ

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์
   

กรณีคลอดในวันที่ต่างๆ ภายในเดือนพฤษภาคม 2568 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1, 11, 20, 29 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์หรือเทวีฤกษ์ *ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 12, 21, 30 จะเกิดในเทวีฤกษ์หรือเพชฌฆาตฤกษ์ *ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 13, 22 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือ ราชาฤกษ์ *ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 14, 23, 31 จะเกิดในราชาฤกษ์หรือสมโณฤกษ์ *ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5, 15, 24 จะเกิดในสมโณฤกษ์หรือทลิทโทฤกษ์ *ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 16, 25 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์หรือมหัทธโนฤกษ์ *ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 17, 26 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์หรือโจโรฤกษ์ *ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 18, 27 จะเกิดในโจโรฤกษ์หรือภูมิปาโลฤกษ์ *ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 9 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ตลอดวัน
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 10, 19, 28 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์หรือเทศาตรีฤกษ์ *ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์ 
   

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก **เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

การใช้ทักษา


เด็กเกิดวันใด จะมีวันนั้นเป็นวันบริวาร และไล่เรียงไปตามลำดับ พร้อมความหมายดังนี้

          บริวาร สิ่งแวดล้อม คนใกล้ชิดรอบตัว คู่สมรส คู่ครอง ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

          อายุ สุขภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย

          เดช บารมี อำนาจ วาสนา ศักยภาพ

          ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุข

          มูละ หลักฐานฐานะ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว

          อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ

          มนตรี ผู้ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าเจ้านาย

          กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย หายนะ สิ่งอัปมงคล ความเดือดร้อน

ดาวดวงใดเป็นดาวประจำตำแหน่งตามทักษา ก็จะให้คุณให้โทษตามนั้นได้อีก และสามารถใช้สีของดาว ศรี ตนเอง เพื่อส่งเสริมสิริมงคล หรือใช้สีของดาวมูละ เพื่อส่งเสริมการเงิน และหลีกเลี่ยงสีของดาวกาลกิณีได้ สำหรับสีของทักษา ใช้แบบเดียวกับวัน ดังนี้

          • อาทิตย์ - สีแดง
          • จันทร์ - สีเหลือง
          • อังคาร - สีชมพู
          • พุธ - สีเขียว
          • พฤหัสบดี - สีส้ม
          • ศุกร - สีฟ้า
          • เสาร์ - สีดำ
          • ราหู - สีเทา

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2568

     • ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนมกราคม
     • ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนกุมภาพันธ์
     • ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนมีนาคม
     • ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนเมษายน
     • ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนพฤษภาคม
     • ฤกษ์ผ่าคลอด 2568 เดือนมิถุนายน
 

บทความที่แนะนำ

c-section-wound-care
จริงหรือไม่? ที่เด็กผ่าคลอดต้องกินนมสำหรับเด็กผ่าคลอด
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner