ในทารกแรกเกิดนั้น ระบบการย่อยอาหารยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่ จึงมีการย่อยอาหารได้ไม่เต็มที่ ทำให้ดูเหมือนทารกท้องเสียบ่อยๆ

ระบบย่อยอาหารของลูกคุณแม่ต้องเข้าใจ

ไม่ใช่แค่ลูกท้องอืดอย่างเดียวที่ทำให้ทารกสามารถร้องไห้ได้ ความเหนื่อยของลูกน้อยก็สามารถทำให้ลูกร้องได้เช่นกัน

เช็คลิสต์สาเหตุที่ลูกร้องไห้ งอแง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอนฟาโกรเอพลัสสูตร3

เอนฟาโกร เอพลัส เจนเทิล แคร์ 360° ดีเอชเอพลัส

Poop Tracker
Live Chat กับพยาบาล ที่พร้อมให้คำปรึกษาได้ทันที