ทำไม 1,000 วันแรกของลูกน้อย ถึงมีความสำคัญ นั่นก็เพราะช่วงเวลานี้ สมองจะมีพัฒนาการสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเซลล์สมอง และการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมอง ก่อให้เกิดโครงข่ายเส้นใยประสาทนับล้าน ที่ทำให้ลูกน้อยมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ และจดจำ

ซึ่งหากในช่วงเวลา 1,000 วันแรก คุณแม่ดูแลสุขภาพตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนไปถึงเมื่อลูกน้อยอายุ 2 ขวบ ไม่ว่าจะเป็น โภชนาการ อารมณ์และสภาพจิตใจ ความรัก ความอบอุ่น รวมทั้งการเสริมสร้างพัฒนาการด้วยการเล่น การพูดคุย เป็นต้น เหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ และสุขภาพที่ดี โดยช่วงเวลา 1,000 วันของลูกน้อย สามารถแยกออกได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่

          - ช่วงที่ 1: ตั้งครรภ์ (270 วัน)
          - ช่วงที่ 2: แรกเกิด – 6 เดือน (180 วัน)
          - ช่วงที่ 3: 6 เดือน – 2 ปี (550 วัน)

 

บทความแนะนำ

First 1000 days Popup

EFB Form

EFB Form