เพราะคุณแม่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกน้อย เพื่อให้ลูกคุณมีพัฒนาการทางสมองที่ดี เรียนรู้ได้เร็ว

แต่คุณแม่เคยคิดไหมคะว่า...
สมองลูกน้อยสามารถพัฒนาสูงสุดได้เท่าไร?
สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก จะหยุดอยู่ที่อะไร?
จะมีอะไรดีกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่?

ในวันนี้อาจยังไม่มีคำตอบ แต่ที่แน่ ๆ คือ นมแม่ เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย เพราะมีสารอาหารที่ครบถ้วน

MFGM ในนมแม่
นมแม่ประกอบด้วยสารอาหารสำคัญมากมายหลายชนิดที่จำเป็นต่อพัฒนาการต่างๆ ของลูกน้อย
MFGM ก็เป็นหนึ่งตัวสำคัญที่พบในนมแม่ ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและภูมิคุ้มกันของลูกน้อย

มาดูกันค่ะว่า MFGM คืออะไรกันแน่ และทำไมลูกน้อยยุคใหม่ไม่ควรพลาดสารอาหารชนิดนี้

MFGM ชื่อใหม่ไม่คุ้นหู แต่รู้ไหม...อยู่ในนมแม่มาตั้งแต่แรก
MFGM (Milk Fat Globule Membrane) คือ “เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม” ที่พบในนมแม่ โดยเยื่อหุ้มนี้จะห่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม ทำให้ไขมันสามารถคงรูปได้ ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารสำคัญต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

MFGM ประกอบด้วยอะไร ทำไมถึงดีต่อลูกยุคใหม่?
ในส่วนของ MFGM เอง ประกอบด้วยโปรตีนต่าง ๆ และไขมันรวมกว่า 150 ชนิด
โดยจากการศึกษาวิจัยทางคลินิก พบว่า MFGM ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และระบบภูมิคุ้มกัน 2 ,4 ,5 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่เด็กยุคใหม่ควรมี

MFGM ช่วยเสริมสร้างสติปัญญา
จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า เด็กที่ได้รับ MFGM ร่วมกับ DHA มีระดับคะแนนพัฒนาการทางสติปัญญาสูงกว่าเด็ก ที่ได้รับ DHA เพียงอย่างเดียว1 นอกจากนั้น จากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาการทำงานของ MFGM พบว่า เมื่อใช้สารอาหารใน MFGM ทำงานร่วมกับ DHA ที่เวลา 21 วัน จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่าการใช้ DHA เพียงอย่างเดียว 2

MFGM ช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
งานวิจัยทางคลินิกพบว่า MFGM จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางพฤติกรรมด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางอารมณ์3

MFGM ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
จากการศึกษายังพบว่าโปรตีนบางชนิดใน MFGM มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบการป้องกัน
การติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย เช่น มีการพบว่า MFGM ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น3-5 เมื่อลูกน้อยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะทำให้ลูกน้อยสุขภาพแข็งแรง พร้อมเรียนรู้ เพื่อลูกตามทันโลกที่มีสิ่งใหม่ ๆ ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ลูกน้อยจะได้รับ MFGM จากทางไหน?
นอกจาก MFGM จะพบในน้ำนมแม่ จากงานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า MFGM ในน้ำนมวัวนั้นมีองค์ประกอบและหน้าที่เหมือนกับ MFGM ในน้ำนมแม่ ซึ่งในอดีตมีการสูญเสีย MFGM ไปในระหว่างกระบวนการผลิตนมผงสูตรสำหรับเด็ก แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตนมผงในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถเติม MFGM จากน้ำนมวัวลงในนมผงสูตรสำหรับเด็กได้

References

  1. Timby N, Domellof E, Hernell O, Lonnerdal B, Domellof M. Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, low-protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: a randomized controlled trial. Am J ClinNutr. 2014;99:860-868.
  2. NeuroProof report for Mead Johnson Nutrition
  3. Veereman-Wauters G, Staelens S, Rombaut R, et al. Milk fat globule membrane (INPULSE) enriched formula milk decreases febrile episodes and may improve behavioral regulation in young children. Nutrition. 2012;28:749-752.
  4. Timby N, Hernell O, Vaarala O, Melin M, Lonnerdal B, Domellof M. Infections in infants fed formula supplemented with bovine milk fat globule membranes. J PediatrGastroenterolNutr. 2015;60:384-389.
  5. Zavaleta N, Kvistgaard A, Graverholt G, et al. Efficacy of an MFGM-enriched Complementary Food in Diarrhea, Anemia, and Micronutrient Status in Infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011; 53:561-568.
  6. Dewettinck K, Rombaut R, Thienpont N, Le T, Messens K, Van Vamp J. Nutritional and technological aspects of milk fat globule membrane material. Int Dairy J. 2008;18:436-457.
  7. Jimenez-Flores R, Brisson G. The milk fat globule membrane as an ingredient: why, how, when? Dairy Sci Technol. 2008;88:5-18.