MFGM สารอาหารที่พบในนมแม่

เพราะคุณแม่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกน้อย เพื่อให้ลูกคุณมีพัฒนาการทางสมองที่ดี เรียนรู้ได้เร็ว

แต่คุณแม่เคยคิดไหมคะว่า... 
สมองลูกน้อยสามารถพัฒนาสูงสุดได้เท่าไร? 
สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก จะหยุดอยู่ที่อะไร?
จะมีอะไรดีกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่?

ในวันนี้อาจยังไม่มีคำตอบ แต่ที่แน่ ๆ คือ นมแม่ เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย เพราะมีสารอาหารที่ครบถ้วน 

MFGM ในนมแม่ 
นมแม่ประกอบด้วยสารอาหารสำคัญมากมายหลายชนิดที่จำเป็นต่อพัฒนาการต่างๆ ของลูกน้อย 
MFGM ก็เป็นหนึ่งตัวสำคัญที่พบในนมแม่ ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและภูมิคุ้มกันของลูกน้อย 

มาดูกันค่ะว่า MFGM คืออะไรกันแน่ และทำไมลูกน้อยยุคใหม่ไม่ควรพลาดสารอาหารชนิดนี้


MFGM ชื่อใหม่ไม่คุ้นหู แต่รู้ไหม...อยู่ในนมแม่มาตั้งแต่แรก  
MFGM (Milk Fat Globule Membrane) คือ “เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม” ที่พบในนมแม่ โดยเยื่อหุ้มนี้จะห่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม ทำให้ไขมันสามารถคงรูปได้ ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารสำคัญต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย


MFGM ประกอบด้วยอะไร ทำไมถึงดีต่อลูกยุคใหม่?  
ในส่วนของ MFGM เอง ประกอบด้วยโปรตีนต่าง ๆ และไขมันรวมกว่า 150 ชนิด 
โดยจากการศึกษาวิจัยทางคลินิก พบว่า MFGM ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และระบบภูมิคุ้มกัน2, 4,5 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่เด็กยุคใหม่ควรมี

MFGM ช่วยเสริมสร้างสติปัญญา
จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า เด็กที่ได้รับ MFGM ร่วมกับ DHA มีระดับคะแนนพัฒนาการทางสติปัญญาสูงกว่าเด็ก   ที่ได้รับ DHA เพียงอย่างเดียว1 นอกจากนั้น จากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาการทำงานของ MFGM  พบว่า เมื่อใช้สารอาหารใน MFGM ทำงานร่วมกับ DHA ที่เวลา 21 วัน จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่า  การ    ใช้ DHA เพียงอย่างเดียว2 
      


MFGM ช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
งานวิจัยทางคลินิกพบว่า MFGM จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางพฤติกรรมด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางอารมณ์3


MFGM ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
จากการศึกษายังพบว่าโปรตีนบางชนิดใน MFGM มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบการป้องกัน
การติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย เช่น มีการพบว่า MFGM ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น3-5 เมื่อลูกน้อยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะทำให้ลูกน้อยสุขภาพแข็งแรง พร้อมเรียนรู้  เพื่อลูกตามทันโลกที่มีสิ่งใหม่ ๆ ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

ลูกน้อยจะได้รับ MFGM จากทางไหน?  

นอกจาก MFGM จะพบในน้ำนมแม่ จากงานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า MFGM ในน้ำนมวัวนั้นมีองค์ประกอบและหน้าที่เหมือนกับ MFGM ในน้ำนมแม่ ซึ่งในอดีตมีการสูญเสีย MFGM ไปในระหว่างกระบวนการผลิตนมผงสูตรสำหรับเด็ก แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตนมผงในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถเติม MFGM จากน้ำนมวัวลงในนมผงสูตรสำหรับเด็กได้  

References 
 

  1. Timby N, Domellof E, Hernell O, Lonnerdal B, Domellof M. Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, low-protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: a randomized controlled trial. Am J ClinNutr. 2014;99:860-868.
  2. NeuroProof report for Mead Johnson Nutrition
  3. Veereman-Wauters G, Staelens S, Rombaut R, et al. Milk fat globule membrane (INPULSE) enriched formula milk decreases febrile episodes and may improve behavioral regulation in young children. Nutrition. 2012;28:749-752.
  4. Timby N, Hernell O, Vaarala O, Melin M, Lonnerdal B, Domellof M. Infections in infants fed formula supplemented with bovine milk fat globule membranes. J PediatrGastroenterolNutr. 2015;60:384-389.
  5. Zavaleta N, Kvistgaard A, Graverholt G, et al. Efficacy of an MFGM-enriched Complementary Food in Diarrhea, Anemia, and Micronutrient Status in Infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011; 53:561-568.
  6. Dewettinck K, Rombaut R, Thienpont N, Le T, Messens K, Van Vamp J. Nutritional and technological aspects of milk fat globule membrane material. Int Dairy J. 2008;18:436-457.
  7. Jimenez-Flores R, Brisson G. The milk fat globule membrane as an ingredient: why, how, when? Dairy Sci Technol. 2008;88:5-18.