ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
MFGM เพื่อ IQ ที่เหนือกว่าตั้งแต่ 5 ปีแรก

ในน้ำนมแม่ มีสารอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “MFGM” หรือเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในน้ำนม (Milk Fat Globule Membrane) ประกอบด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด อย่างสปิงโกไมอิลีน ฟอสโฟไลปิด แกงกลิโอไซต์ เป็นต้น ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเส้นใยประสาท (Myelin Sheath) และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณประสาทเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้และจดจำได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQ ของลูกน้อยให้เหนือกว่าตั้งแต่ 5 ขวบปีแรก

ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยเท่านั้น แต่ MFGM ที่พบในน้ำนมแม่ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของทารกให้แข็งแรง และยังเป็นโภชนาการที่เหมาะสมกับระบบขับถ่ายของลูกน้อยได้อีกด้วย

สฟิงโกไมอีลิน ส่วนประกอบหนึ่งของ MFGM

สฟิงโกไมอีลิน เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสารอาหาร MFGM ที่พบในนมแม่ มีส่วนในการส่งเสริมการทำงานของสมอง และเซลล์ประสาท เพราะสฟิงโกไมอีลินเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างเส้นใยประสาทให้เแข็งแรง และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณกระแสประสาทได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือ สฟิงโกไมอีลินที่เป็นส่วนประกอบของ MFGM นั้น มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้สมองและเซลล์ประสาททำงานและตอบสนองได้ดีขึ้นควบคู่ไปกับสารอาหารอื่นๆ อีกมากมายใน MFGM นั่นเอง

Sphingomyelin

IQ และ EQ ที่เหนือกว่าตั้งแต่ 5 ปีแรก
 
สารอาหารที่พบใน MFGM
 
รู้จัก IQ, EQ และ EF
 


 

บทความแนะนำ

EF คืออะไร? รู้จัก Executive Function ทักษะสมองที่สำคัญของลูกน้อย

EF คืออะไร? รู้จัก Executive Function ทักษะสมองที่สำคัญของลูกน้อย

ทักษะ EF คืออะไร? EF หรือ Executive Function คือ ทักษะสมองสู่ความสำเร็จ เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กเพื่อพร้อมต่อการเติบโตที่สมวัย...

ทักษะ EF คืออะไร? EF หรือ Executive Function คือ ทักษะสมองสู่ความสำเร็จ...

เสริมสร้างศักยภาพสมองเด็กยุคใหม่ ด้วย MFGM สารสำคัญในนมแม่

เสริมสร้างศักยภาพสมองเด็กยุคใหม่ ด้วย MFGM สารสำคัญในนมแม่

แม่ยุคใหม่ มีความตื่นตัวในการเลี้ยงลูกมากขึ้น โดยตั้งใจเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ซึ่งเป็น อาหารที่ดีที่สุด สำหรับลูกน้อย...​

แม่ยุคใหม่ มีความตื่นตัวในการเลี้ยงลูกมากขึ้น โดยตั้งใจเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ซึ่งเป็น…​

5 เหตุผลที่ลูกควรได้รับ MFGM สารอาหารสำคัญในน้ำนมแม่

5 เหตุผลที่ลูกควรได้รับ MFGM สารอาหารสำคัญในน้ำนมแม่

เพราะ 85% ของพัฒนาการทางสมอง จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึง 3 ขวบปีแรก การดูแลลูกน้อยอย่างดี ก็จะเป็นโอกาสทองให้ลูกมีพัฒนาการทางสมองที่ดี…​

เพราะ 85% ของพัฒนาการทางสมอง จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึง 3 ขวบปีแรก…​​

Mfgm Fieldset
EFB Banner
Mobile efb banner
EFB Banner
  • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner