genius_baby_app
accumulate_points
accumulate_points
 
 
เงื่อนไขสำหรับประชาสัมพันธ์การชิงโชคและแลกของรางวัล
1. ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมชิงโชคและแลกของรางวัลคือ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Enfa ที่ร่วมรายการและสแกน QR Code เพื่อรับคะแนนบนแอปพลิเคชัน A+ Genius Baby เพื่อใช้กดรับสิทธิ์ในการร่วมลุ้นชิงโชค และ/หรือ แลกของรางวัลเท่านั้น
2. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ร่วมรายการสะสมคะแนน คือ นมสูตรพิเศษ / นมสูตรเด็กแรกเกิด – 1 ปี / นมสูตรเด็กอายุ 6 เดือน – 3 ปี / นมกล่อง UHT
3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถชิงโชค และ/หรือ แลกของรางวัลสำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด
4. ระยะเวลาการสะสมคะแนนเพื่อชิงโชค และ/หรือ แลกของรางวัล เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562– 31 ธันวาคม 2562 นี้ โดยเงื่อนไขการแลกรับสิทธิ์เป็นไปตามที่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดในแต่ละแคมเปญ เริ่มจับฉลากและประกาศผลผู้โชคดีสำหรับการชิงโชค ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 – มกราคม  2563 นี้ โดยสถานที่จับรางวัล ณ โรงแรม ทินิดี แอท บางกอกคลับ ที่ตั้งเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล เดือนละ 1 รางวัล ดังนี้
ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2562 - บัตรของขวัญออโรร่า สำหรับแลกรับทองคำหรือเครื่องประดับเพชร มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 256
          จับรางวัลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2562 – ชุดบ้านเด็กเล่นพร้อมคอกกั้น Happy Baby House มูลค่ารางวัลละ 11,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562– 15 มีนาคม 2562
          จับรางวัล 22 มีนาคม 2562 และประกาศผลวันที่ 29 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 3 : เมษายน 2562 - บัตรของขวัญออโรร่า สำหรับแลกรับทองคำหรือเครื่องประดับเพชร มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 – 15 เมษายน 2562
          จับรางวัล 22 เมษายน 2562 และประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2562
ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2562 - ชุดโต๊ะเก้าอี้เด็ก Smart Kid Desk มูลค่ารางวัลละ 10,200 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 15 พฤษภาคม 2562
          จับรางวัล 24 พฤษภาคม 2562 และประกาศผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 5 : มิถุนายน 2562 - Iphone XS 64 GB สีทอง มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562
          จับรางวัล 21 มิถุนายน 2562 และประกาศผลวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2562 - บัตรของขวัญออโรร่า สำหรับแลกรับทองคำหรือเครื่องประดับเพชร มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2562 – 15 กรกฎาคม 2562
          จับรางวัล 22 กรกฎาคม 2562 และประกาศผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 7 : สิงหาคม 2562 – Intex Dinoland Play Center สวนน้ำหรรษาไดโนแลนด์ + สูบไฟฟ้า มูลค่ารางวัลละ 3,900 บาท จำนวน 5 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562
          จับรางวัล 7 สิงหาคม 2562 และประกาศผลวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 8 : กันยายน 2562 – HOLC BLUE เตียงกั้นเด็ก ขนาด 170*120*40 เซนติเมตร มูลค่ารางวัลละ 16,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562
          จับรางวัล 8 กันยายน 2562 และประกาศผลวันที่ 15 กันยายน 2562
ครั้งที่ 9 : ตุลาคม 2562 – เตียงสไดเดอร์ Florida ขนาด 3.5 ฟุต (207.5*232*113 เซนติเมตร) มูลค่ารางวัลละ 26,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 กันยายน 2562
          จับรางวัล 7 ตุลาคม 2562 และประกาศผลวันที่ 14 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 10 : พฤศจิกายน 2562 – บ้านบอลของเล่น Balloon Party มูลค่ารางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562
          จับรางวัล 7 พฤศจิกายน 2562 และประกาศผลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 11 : ธันวาคม 2562 – รถเด็กแบตเตอรี่ BMW-X6M ลิขสิทธิ์แท้ (สีดำ) 2 มอเตอร์ 2 ที่นั่ง ไฟรอบคัน ล้อยาง มูลค่ารางวัลละ 35,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562
          จับรางวัล 8 ธันวาคม 2562 และประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 12 : มกราคม 2563 – บ้านเป่าลมบ้านบอลของเล่นเครื่องบินแสนสนุก Sky Kids ขนาด 260*290*170 เซนติเมตร มูลค่ารางวัลละ 23,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
          สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
          จับรางวัล 7 มกราคม 2563 และประกาศผลวันที่ 14 มกราคม 2563
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชคจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่และจะได้รับการแจ้งเตือนที่บริเวณ Notification ของเมนูด้านซ้ายมือ ผู้โชคดีจะต้องทำการแสดงตัวในการรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล หากไม่ติดต่อกลับภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่สภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
7. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้
8. บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีสามารถติดต่อผู้ที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการได้โดยตรง
9. แคมเปญประเภทการใช้คะแนนชิงโชครับของรางวัล จะไม่ทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอเข้ารับรางวัลโดยติดต่อมาที่เบอร์โทร. 02-645-0014
10. แคมเปญประเภทการใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์ จะใช้ระยะเวลาในการส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้แลกรับสิทธิ์ภายใน 14 วันทำการหลังจากแลกรับสิทธิ์
11. ผู้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมของ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ยินยอมให้มีการถ่ายภาพ โดยภาพถ่ายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
12. กิจกรรมการร่วมชิงโชค และ/หรือ แลกของรางวัล สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าและสมาชิกเท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียน ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก ฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการ รวมถึงการทุจริตในการร่วมรายการไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตามซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
14. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
15. ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
16. สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการชิงโชคและการแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชัน A+ Genius Baby เมนู Rewards และ www.enfababy.com/rewards