ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ยูเอชที เอนฟาโกร เอพลัส ซุพีเรียร์ สูตร 4

  • ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียว ที่มี MFGM และ DHA ดีเอชเอ สูงถึง 25 มก. ต่อหน่วยบริโภค ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเอนฟาที่ดีต่อพัฒนาการสมอง
  • สามารถดื่มต่อเนื่องจากนมผง

เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปร สูตร 4

  • ใหม่ สูตรเฉพาะที่มี MFGM และเพิ่ม DHA เป็น 40 มก. ต่อหน่วยบริโภค พร้อมวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง

หาภาพที่เหมือนกัน : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย

ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมา แล้วชวนเด็กๆ หาภาพลูกแซคที่เหมือนกับลูกแซคของพี่อาววี่ กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย

Article Grid Image
หาภาพที่เหมือนกัน  : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย
Video thumbnail
No
Banner Mobile Image
หาภาพที่เหมือนกัน  : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย
Related Articles Node ID's
15528,15529
Article List Image
หาภาพที่เหมือนกัน  : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย
Related Products Node ID's
15429,15432
List View Mobile Viewport Image
หาภาพที่เหมือนกัน  : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย
GWT nid
20306
Article Updated Date
1428396101

จิกซอว์ต่อภาพ : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย

ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมา แล้วชวนเด็กๆ มาเล่นต่อจิกซอว์กัน โดยดูว่าตำแหน่ง A-D ในภาพที่แหว่งไปนั้น ควรนำภาพใดจากหมายเลข 1-6 มาเติมเต็มให้ถูกต้อง ลองจับคู่โยงเส้นดูกันค่ะ

Article Grid Image
จิกซอว์ต่อภาพ : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย
Video thumbnail
No
Banner Mobile Image
จิกซอว์ต่อภาพ : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย
Related Articles Node ID's
15525,15526
Article List Image
จิกซอว์ต่อภาพ : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย
Related Products Node ID's
15429,15432
List View Mobile Viewport Image
จิกซอว์ต่อภาพ : พัฒนาอัจฉริยภาพรอบด้านลูกน้อย
GWT nid
20281
Article Updated Date
1428395646

มหัศจรรย์แห่งแสงและเงา: เพื่อ 360° อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย

ดาวน์โหลดภาพนี้ แล้วตอนกลางคืน ให้นำไปสร้างเงาบนผนังตามภาพ โดยชวนลูกเล่นสนุกกับเงาจากสิ่งใกล้ตัว เช่น ใช้ 2 มือของเราเอง สร้างเงารูปต่างๆ กัน ทั้งรูปนก สุนัข กระต่าย ผีเสื้อ ช้าง ฯลฯ

Article Grid Image
มหัศจรรย์แห่งแสงและเงา : เพื่อ 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
Video thumbnail
No
Banner Mobile Image
มหัศจรรย์แห่งแสงและเงา : เพื่อ 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
Related Articles Node ID's
15531,15532
Article List Image
มหัศจรรย์แห่งแสงและเงา : เพื่อ 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
Related Products Node ID's
15429,15432
List View Mobile Viewport Image
มหัศจรรย์แห่งแสงและเงา : เพื่อ 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
GWT nid
20276
Article Updated Date
1428396634

ตัวอะไรซ่อนอยู่นะ: เสริมสร้าง 360° อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย

คุณแม่ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมา แล้วให้ลูกน้อยระบายสีตามรหัสที่ระบุเอาไว้ให้เต็มทุกช่อง แล้วสัตว์ตัวน้อยที่ซ่อนอยู่จะปรากฏออกมาให้เห็นทันที...ตัวอะไร อย่าช้าระบายสีกันเลย!

Article Grid Image
ตัวอะไรซ่อนอยู่นะ : เสริมสร้าง 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
Video thumbnail
No
Banner Mobile Image
ตัวอะไรซ่อนอยู่นะ : เสริมสร้าง 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
Related Articles Node ID's
15535,15536
Article List Image
ตัวอะไรซ่อนอยู่นะ : เสริมสร้าง 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
Related Products Node ID's
15429,15432
List View Mobile Viewport Image
ตัวอะไรซ่อนอยู่นะ : เสริมสร้าง 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
GWT nid
20251
Article Updated Date
1428397146

สวนสัตว์แสนสนุก : เสริมสร้าง 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย

ดาวน์โหลดภาพสัตว์ 4 ตัวนี้ออกมา คุณแม่อ่านคำคล้องจองที่บรรยายลักษณะสัตว์ทั้ง 4 ตัวนี้ แล้วให้ลูกลากเส้น เติมจุดภาพให้สมบูรณ์ตามคำบรรยาย

Article Grid Image
สวนสัตว์แสนสนุก : เสริมสร้าง 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
Video thumbnail
No
Banner Mobile Image
สวนสัตว์แสนสนุก : เสริมสร้าง 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
Related Articles Node ID's
15538,15539
Article List Image
สวนสัตว์แสนสนุก : เสริมสร้าง 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
Related Products Node ID's
15429,15432
List View Mobile Viewport Image
สวนสัตว์แสนสนุก : เสริมสร้าง 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกน้อย
GWT nid
20246
Article Updated Date
1428397594

ลูกเต๋ากระโดด : ช่วยลูกพัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน

ดาวน์โหลดภาพนี้ พับลูกเต๋าตามแบบ จากนั้นก็นำมาทอย ได้หน้าสัตว์ชนิดใดให้ลูกทำตามโจทย์นั้นกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อย

Article Grid Image
ลูกเต๋ากระโดด : ช่วยลูกพัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน
Video thumbnail
No
Banner Mobile Image
ลูกเต๋ากระโดด : ช่วยลูกพัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน
Related Articles Node ID's
15544,15545
Article List Image
ลูกเต๋ากระโดด : ช่วยลูกพัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน
Related Products Node ID's
15429,15432
List View Mobile Viewport Image
ลูกเต๋ากระโดด : ช่วยลูกพัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน
GWT nid
20236
Article Updated Date
1428398622

เกมสนุกกับพายุ : พัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน

ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมา ให้ลูกดูภาพ พูดคุยถึงเหตุการณ์ในภาพว่าเกิดอะไรขึ้น และหากมีพายุเกิดขึ้นตามภาพนี้ นอกจากสิ่งของที่เห็นในภาพแล้ว จะมีอะไรลอยขึ้นบนฟ้าได้อีก

Article Grid Image
เกมสนุกกับพายุ : พัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน
Video thumbnail
No
Banner Mobile Image
เกมสนุกกับพายุ : พัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน
Related Articles Node ID's
15553,15554
Article List Image
เกมสนุกกับพายุ : พัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน
Related Products Node ID's
15429,15432
List View Mobile Viewport Image
เกมสนุกกับพายุ : พัฒนา 360°อัจฉริยะรอบด้าน
GWT nid
20231
Article Updated Date
1428401123

ฝึกลบเลขกันนะ : ส่งเสริม 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก

ดาวน์โหลดภาพนี้ออกมาแล้วนำไปเล่นกับลูก โดยดูจำนวนสิ่งต่างๆ ในแต่ละข้อ และลองนับว่าแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่ และหากจะเอาสิ่งของในแต่ละข้อออกให้เหลือ 4 จะเอาต้องเอาออกจำนวนเท่าใด

Article Grid Image
ฝึกลบเลขกันนะ : ส่งเสริม 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก
Video thumbnail
No
Banner Mobile Image
ฝึกลบเลขกันนะ : ส่งเสริม 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก
Related Articles Node ID's
15444,15445
Article List Image
ฝึกลบเลขกันนะ : ส่งเสริม 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก
Related Products Node ID's
15429,15432
List View Mobile Viewport Image
ฝึกลบเลขกันนะ : ส่งเสริม 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูก
GWT nid
20226
Article Updated Date
1428399296

Leaving page banner