เพราะระบบการย่อยของลูกอาจยังไม่พร้อม ลูกอาจไม่สบายท้อง ร้องกวน
จบทุกความกังวลของคุณแม่ เพียงดูแลลูกด้วย “นมสูตรย่อยง่าย"
เพื่อพัฒนาการไม่สะดุด พร้อมความสุขของลูกน้อย

ย่อยง่าย ดูดซึมดี

นมสูตรย่อยง่าย ทำให้ลูกน้อย
ได้รับสารอาหารครบถ้วน

สบายท้อง

นมสูตรย่อยง่ายลดการเกิดแก๊ส
สาเหตุของอาการไม่สบายท้อง

พร้อมเรียนรู้

เมื่อลูกสบายท้อง ก็จะไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้

ทำไมต้อง นมสูตรย่อยง่าย

นมสูตรนี้ดีอย่างไรต่อลูกน้อยวัยบอบบาง?

1. เพราะ...

เป็นเรื่องปกติที่ระบบการย่อยของลูกกำลังพัฒนาให้สมบูรณ์

เอนไซม์ย่อยโปรตีนและแลคโตสยังทำงานไม่เต็มที่ 100% ทำให้ย่อยโปรตีนและแลคโตสไม่หมด เกิดเป็นแก๊ส ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการไม่สบายท้อง

โปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน (Partially Hydrolyzed Protein) ทำให้โปรตีนมีขนาดเล็กลง

มีแลคโตส 20% ของสูตรปกติ

2. เพราะ...

พัฒนาการลูกต้องไม่มีอุปสรรค

ให้ลูกสบายท้อง สมองดี พร้อมเรียนรู้

DHA ARA

เพราะนมสูตรย่อยง่ายมีสารอาหารสมอง คือ
DHA, ARA และสารอาหารอื่น ๆ
ในปริมาณที่เหมาะสมกับข่วงวัยของลูกน้อย