เงื่อนไขสำหรับประชาสัมพันธ์การชิงโชค(ลุ้นรับ)และแลกรับสิทธิ

1.ผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรมชิงโชคและแลกของรางวัล คือ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Enfa ที่ร่วมรายการแล้วสแกน QRCode เพื่อรับคะแนนในแอพ A+ Genius Baby โดยใช้กดรับสิทธิ์ในการร่วมลุ้นชิงโชคและหรือแลกของรางวัล เท่านั้น

2.ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ร่วมรายการสะสมคะแนน คือ นมสูตรพิเศษ / นมสูตรเด็กแรกเกิด - 1ปี / นมสูตรเด็กอายุ 6เดือน - 3ปี / นมกล่องสูตร UHT

3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถชิงโชคและหรือแลกของรางวัลสำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ โดยยอมรับตามกำหนดและเงื่อนไขของทาง บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด

4.ระยะเวลาการสะสมคะแนนเพื่อชิงโชคหรือแลกของรางวัล เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561– 31 ธันวาคม 2561 นี้ โดยเงื่อนไขการแลกรับสิทธิเป็นไปตามที่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดในแต่ละแคมเปญ เริ่มสุ่มผู้โชคดี และประกาศผลผู้โชคดีสำหรับการชิงโชค ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561 นี้ โดยสถานที่จับรางวัล ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล แจกเดือนละ 1 รางวัล คือ

ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561 : Little Duck Rocking Duck มูลค่า 1,990 บาท

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 –  วันที่  15 สิงหาคม 2561  จับรางวัล วันที่ 22 สิงหาคม  2561  และประกาศผล วันที่ 30 สิงหาคม  2561

ครั้งที่ 2  : กันยายน 2561 : Samsung Note8 มูลค่า 33,900 บาท

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 –  วันที่  15 กันยายน 2561  จับรางวัล วันที่ 22 กันยายน  2561  และประกาศผล วันที่ 30  กันยายน  2561

ครั้งที่ 3  : ตุลาคม 2561 : รถแบต 2IN1 ขับเอง หรือ ใช้ที่บังคับ RANGE ROVER สีขาว มูลค่า 9,999 บาท

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 –  วันที่ 15ตุลาคม  2561  จับรางวัล วันที่ 21 ตุลาคม  2561  และประกาศผล วันที่ 30  ตุลาคม  2561

ครั้งที่ 4  : พฤศจิกายน 2561 : iPhoneX มูลค่า 46,500 บาท

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 –  วันที่  15พฤศจิกายน 2561  จับรางวัล วันที่ 22 พฤศจิกายน  2561  และประกาศผล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 5  : ธันวาคม 2561 : Package Tour Hongkong Disneyland (4ที่นั่ง) มูลค่า 120,000 บาท

สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 –  วันที่  15 ธันวาคม  2561  จับรางวัล วันที่ 21  ธันวาคม  2561  และประกาศผล วันที่ 30 ธันวาคม  2561 หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะต้องใช้สิทธิสำหรับการเดินทางตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 – เมษายน 2562

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชคจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่และจะได้รับการแจ้งเตือนที่บริเวณ notification ของเมนูด้านซ้ายมือ ผู้โชคดีต้องทำการแสดงตัวในการรับของรางวัลภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประกาศผล หากไม่ติดต่อกลับมาภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

6. สำหรับกรณีชิงโชคหากของรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 5% จากมูลค่าของรางวัล

7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

8. บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิธีการและของรางวัล ในกรณีที่ของรางวัลสิ้นสุดการผลิต หรือไม่มีในตลาดแล้ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแอพ A+ Genius Baby และ www.enfababy.com/rewards ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม  2561– 31 ธันวาคม 2561 หรือตลอดระยะเวลาแคมเปญ

9. บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้โดยจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อผู้ที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

10. เรื่อง การจัดส่งสินค้า

10.1 แคมเปญประเภทการใช้คะแนนแลกรับสิทธิ จะใช้ระยะเวลาในการส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้แลกรับสิทธิ 14 วันทำการหลังจากแลกรับสิทธิ

10.2 แคมเปญประเภทการใช้คะแนนชิงโชครับรางวัล จะไม่ทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอเข้ารับรางวัลโดยติดต่อมาที่เบอร์โทร. 02-645-0014

11. เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทาง บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

12. กิจกรรมชิงโชคเพื่อรับของรางวัลสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าและสมาชิกเท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัทในเครือ รวมถึง บริษัท บัซซี่บีส์ จํากัด ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชคหรือแลกรับของรางวัล

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการชิงโชคหรือแลกรับของรางวัล อันเป็นผลมาจากอุปกรณ์หรือตัวผู้ร่วมกิจกรรมเอง เช่น อินเตอร์เน็ตขัดข้อง เป็นต้น จนทำให้ไม่สามารถแลกของรางวัลได้

14. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว    

15. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

16. สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการแลกรับของรางวัลต่างๆ และการชิงโชค (ลุ้นรับ) ของรางวัลเพิ่มเติมได้ทางแอพ A+ Genius Baby เมนู Rewards และ www.enfababy.com/rewards

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชคจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่และจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน Notification บน แอพพลิเคชั่น และหน้าประกาศผลผู้โชคดีในเมนู Rewards