ฟรี! พรีเมี่ยมชุดกล่องอเนกประสงค์ มูลค่า 659.- เมื่อซื้อนม UHT เอนฟาโกร เอพลัส สูตร 3 หรือ 4 ครบ
2,000.-

บิ๊กซี
ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 16 มีนาคม - 16 เมษายน 2560

UHT ENFAGROW A+ พรีเมี่ยมชุดกล่องอเนกประสงค์
 

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมรายการที่ซื้อสินค้าที่บิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค - 16 เม.ย 2560 เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่มีรายละเอียดสินค้า วันที่และเลขที่ใบเสร็จครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีต่อการซื้อ 1 ครั้ง
 4. จัดส่งรางวัลภายใน 30 วัน นับจากได้รับข้อมูล จำนวน 2,000 ท่านแรกโดยจำกัดจำนวนการแลก 1 ท่าน สามารถแลกได้มากที่สุด 2 ชุดเท่านั้น
 5. สอบถามเพิ่มเมโทร. 02-5919800 บริษัทลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด ภายในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เทสโก้ โลตัส
ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 16 มีนาคม - 16 เมษายน 2560

UHT ENFAGROW A+ พรีเมี่ยมชุดกล่องอเนกประสงค์
 

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมรายการที่ซื้อสินค้าที่เทสโก้โลตัส ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค - 16 เม.ย 2560 เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่มีรายละเอียดสินค้า วันที่และเลขที่ใบเสร็จครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีต่อการซื้อ 1 ครั้ง
 4. จัดส่งรางวัลภายใน 30 วัน นับจากได้รับข้อมูล จำนวน 2,500 ท่านแรกโดยจำกัดจำนวนการแลก 1 ท่าน สามารถแลกได้มากที่สุด 2 ชุดเท่านั้น
 5. สอบถามเพิ่มเมโทร. 02-5919800 บริษัทลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด ภายในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า