พัฒนาการมองเห็นของลูกในครรภ์ เตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้

       เพราะการมองเห็นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำไปสู่ความฉลาดของเด็กแรกคลอด  จากการศึกษาพบว่า กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของการเรียนรู้ มาจากการเรียนรู้ทางสายตาหรือ การมองเห็น  คุณแม่จึงควรให้ความสนใจกับการพัฒนาการมองเห็นของลูกตั้งแต่ในครรภ์ 
       ทารกในครรภ์จะเริ่มลืมตามองเห็นผนังภายในมดลูกเมื่ออายุครรภ์ได้ 28 สัปดาห์ และในช่วงท้าย ของการตั้งครรภ์ ผนังมดลูกจะยืดตัวและเริ่มบางลง ทำให้แสงสว่างผ่านเข้าสู่ภายในมดลูกได้ เมื่อมีแสงสว่างเข้าสู่ภายในโพรงมดลูก ก็จะกระตุ้นระบบการมองเห็นของทารก  แต่ภาพที่ทารกเห็นก็ยังไม่ชัดเจน โดยเห็นภาพเป็นสีแดง เหมือนเราหลับตาสู้แสงก็จะเห็นแสงทะลุเปลือกตาเข้ามาเป็นสีแดง เมื่อลูกอยู่ภายในมดลูก ก็จะเห็นเหมือนเราแช่อยู่ในถังน้ำทรงกลมใบใหญ่ เมื่อมีแสงจ้าภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวก็จะกลายเป็นสีแดงไปหมด
       
นอกจากนี้ เคยมีการทดลองฉายแสงผ่านเข้าสู่มดลูก ขณะที่แสงผ่านจะเห็นว่าทารกมีปฏิกิริยาตอบสนอง คือมีการเต้นของหัวใจที่เร็วกว่าปกติ มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง เมื่อทดลองเพิ่มแสงสว่างมากขึ้น ทำให้เกิดแสงจ้า ทารกในครรภ์ก็จะยกมือขึ้นปิดหน้าผากเพื่อบังแสง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีว่าพัฒนาการมองเห็นของเด็กเริ่มตั้งแต่ในท้อง และคุณแม่สามารถพัฒนาการมองเห็นของลูกได้ด้วยการออกไปยืนรับแสงแดดอ่อนๆ นอกบ้านช่วงเช้าหรือบ่าย ควรเลือกช่วงเวลาที่แสงไม่จ้าจนเกินไป เล่นส่องไฟกับลูก เป็นต้น