ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
พื้นฐานการตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด
พื้นฐานการตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

เพราะชื่อ เป็นเหมือนสิ่งที่แทนตัวตนของคนคนนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงมักเลือกตั้งชื่อลูกมงคลตามวันเกิดหรือ ตั้งชื่อลูกตามเดือนเกิด ควบคู่กับความหมายที่ดีให้กับลูก

เพราะเชื่อว่าหากลูกมีชื่อมงคลตามวันเกิด แล้ว จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ลูกเป็นเด็กดี โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ว่านอนสอนง่ายตั้งแต่เล็ก และอยู่ในศีลในธรรม ไม่ทำความเดือดร้อนให้ผู้เป็นพ่อกับแม่ต้องทุกข์ใจ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของตัวเลขและการตั้งชื่อด้านล่างจากนั้นลองใช้ Baby Name Tool เพื่อค้นหาชื่อที่ตรงกับอนาคตของบุตรหลานของคุณ

ตั้งชื่อมงคลลูกพร้อมความหมายตามวันเกิด


เมื่อคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะมีลูกน้อย การตั้งชื่อมงคลที่ดีในหลายๆด้านให้กับลูกของตัวเอง เพื่อเป็นมงคลชีวิตติดตัวไปจนโตจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ซึ่งในทางโหราศาตร์ถือว่าการตั้งชื่อมงคล

โดยเฉพาะการตั้งชื่อลูกตามวันเกิด เป็นภาพรวมทั้งหมดของชีวิตโดยมีหลักพื้นฐานที่นิยมใช้ในการดูชื่อและนำมาตั้งชื่อ คือ ตำราทักษา หรือทักษาพยากรณ์ ตำรานี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งชื่อมงคลให้ถูกโฉลกตามวันเกิด และยังมีเลขศาสตร์ที่นิยมกันแพร่หลายอีกด้วย

นั่นคือ การถอดรหัสตัวอักษรในชื่อและนำมาวิเคราะห์เป็นตัวเลขเพื่อตีความหมาย อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่า การมีชื่อที่ดี ทั้งความหมายที่ดี มีความไพเราะหรือถูกต้องตามหลักทุกศาสตร์นั้น คงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงมีหลักใหญ่ๆในการช่วยพิจารณาให้เราสามารถตั้งชื่อลูกตามวันเกิดให้ถูกโฉลกตามดวงชะตา

  • การตั้งชื่อมงคลที่ดี..ต้องไม่ผิดแปลกไปจากพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ซึ่งเป็นกฏหมายที่ควบคุมดูแลในเรื่องของการตั้งชื่อ และได้กำหนดเงื่อนไขหรือแม้แต่ข้อห้ามต่างๆไว้อย่างครบถ้วน 
  • การตั้งชื่อมงคลที่ดี..ไม่ควรผิดหลักภาษา ปัจจุบันกระแสการตั้งชื่อในแบบแปลกๆ เรียกยากๆ ถูกแทรกซึมและเป็นค่านิมยมในสังคมไปแล้ว  ลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยง
  • การตั้งชื่อมงคลที่ดี..พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมในการเลือก หลายคนอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการตั้งชื่อ แต่เราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือตั้งชื่อ หรือให้นักโหราศาสตร์เป็นคนตั้งชื่อ แต่ควรมีหลายชื่อ เพื่อเป็นตัวเลือกของพ่อแม่ที่จะทำการเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ชื่อที่ดีและเหมาะสมกับลูกของเรา ตามโบราณถือว่า ชื่อที่พ่อแม่เลือกให้นั้นเป็นมงคลที่สุดแล้ว
  • การตั้งชื่อมงคลที่ดี..ควรเป็นชื่อที่ถูกต้องและเป็นมงคลในตามหลักโหราศาตร์  คนไทยเรามักนำหลักโหราศาตร์มาเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อลูก เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ตั้งชื่อนั้นด้วยความมั่นใจมากขึ้น

การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ยังเป็นการบ่งบอกตัวตนของคนๆนั้น เช่น เกิดวันอาทิตย์ ตั้งชื่อตามวันเกิดว่า คณาธิป ที่เเปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า ผู้นำ หรือ วิรากร ที่แปลว่า ความกล้าหาญ เเละนอกจากการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเเล้ว ยังสามารถตั้งชื่อลูกตามเดือนเกิดได้อีกด้วย อย่างเช่น ลูกน้อยเกิดเดือนเมษา ตั้งชื่อว่า กาญจนา ที่แปลว่า ทอง เป็นต้น

การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจก่อนว่า กฎพื้นฐานการเปลี่ยนวัน เพื่อนำมาตั้งชื่อตามวันเกิดนั้น มีทั้งการเปลี่ยนวันแบบโหราศาสตร์กับการเปลี่ยนวันแบบสากล ซึ่งทั้ง 2 หลักการนี้มีความแตกต่างกัน คือ หลักโหราศาตร์จะยึดจากช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้น ถือว่าเป็นวันใหม่ เช่น คนที่เกิดตอนตี 5 ครึ่งของรุ่งเช้าวันอังคาร ถือว่ายังไม่ 6 โมงเช้า พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ดังนั้นคนที่เกิดเวลานี้จึงเป็นคนวันจันทร์ ในขณะที่หลักสากลจะยืดช่วงเที่ยงคืนเป็นวันใหม่ทันที 

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเวลาเกิดในวันพุธ ซึ่งมีทั้งวันพุธกลางวัน (6.00 น.- 17.59 น.) และวันพุธกลางคืน (18.00 น.- 05.59 น.ของวันพฤหัสบดี) อีกด้วย เมื่อเรารู้ช่วงเวลาเกิดและวันเกิดแล้วจะสามารถเลือกวัน เลือกอักษร เลือกหมวดตามวันทางโหราศาตร์และนำมาตั้งชื่อตามวันเกิดที่ดี เป็นมงคลและเหมาะกับแต่ละคนต่อไป

ส่วนหลักของเลขศาสตร์เป็นอีกหนึ่งตำราที่เริ่มเป็นที่นิยมในช่วงหลังๆ โดยจะแทนค่าของตัวอักษรด้วยตัวเลขแล้วนำค่าที่ได้มาบวกกัน โดยผลรวมเลขศาสตร์ที่ดีได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 36, 41, 42, 45, 46, 51, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 78, 86, 89, 95, 96, 98, 99

 

ตารางค่าตัวเลข อักษรภาษาไทย สำหรับการตั้งชื่อมงคล


 

กำลังตัวเลขตัวอักษรไทย
1สระอาสระอำฤาไม้เอก
2สระเอสระแอไม้โทสระอู 
3ไม้จัตวา     
4สระอะสระโอไม้หันอากาศสระอิ 
5สระอึ
6ไม้ม้วน     
7สระอีสระอือไม้ตรี    
8ไม้ไต่คู้    
9ไอการันต์      

ตัวอย่าง การหากำลังตัวเลขของชื่อ

ตัวอย่างชื่อ
สมชาย                  ส    ม     ช     สระอา   ย          ผลรวม
รวม                        7 + 5  +  2  + 1 + 8     =      23

ตัวอย่างชื่อ
สมหญิง                 ส     ม      ห     ญ   สระอิ   ง          ผลรวม 
รวม                       7  +  5  +  5  +  4  +  4   +  2     =    27

 


 

การตั้งชื่อมงคลลูกตามวันเกิด ที่ดีทั้งตำราทักษาและผลรวมเลขศาสตร์

 

เด็กควรได้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน (ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและองค์การอนามัยโลก) น้ำนมแม่มีคุณประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็กทุกด้าน MFGM เป็นหนึ่งในสารอาหารที่มีคุณค่าที่พบในน้ำนมแม่ ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะพัฒนาการ 3 ด้านที่สำคัญ คือ สมอง ภูมิคุ้มกัน และระบบขับถ่าย MFGM ช่วยพัฒนา IQ และ EQ ของเด็ก รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนในเด็ก

MFGM

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

บทความที่แนะนำ

เคล็ดลับคุณแม่ตั้งครรภ์
พัฒนาการลูกน้อยตลอด 9 เดือน
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner