เรารู้กันดีถึงคุณค่าของนมแม่ว่า ประกอบด้วยสารอาหารสำคัญมากมายหลายชนิดที่จำเป็นต่อพัฒนาการต่างๆ ของลูกน้อย MFGM ก็เป็นหนึ่งสารอาหารสำคัญที่พบในนมแม่ ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารสำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและภูมิคุ้มกันของลูกน้อย

มาดูกันค่ะว่า MFGM คืออะไร และทำไมเด็กน้อยยุคนี้ไม่ควรพลาดสารอาหารชนิดนี้

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

MFGM ชื่อใหม่ไม่คุ้นหู แต่รู้ไหม...อยู่ในนมแม่มาตั้งแต่แรก

MFGM (Milk Fat Globule Membrane) คือ “เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม” ที่พบในนมแม่ โดยเยื่อหุ้มนี้จะห่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม ทำให้ไขมันสามารถคงรูปอยู่ได้ในน้ำนม ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารสำคัญต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

MFGM ประกอบด้วยอะไร ทำไมถึงดีต่อเด็กยุคใหม่?

ในส่วนของ MFGM เอง ประกอบด้วยโปรตีนต่างๆ และไขมันรวมกว่า 150 ชนิด โดยจากการศึกษาวิจัยทางคลินิก พบว่า MFGM ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่เด็กยุคใหม่ควรมี

MFGM ในนมแม่ ช่วยพัฒนาสมองและภูมิคุ้มกัน

MFGM ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อเซลล์สมอง

MFGM มีส่วนประกอบของไขมันเชิงซ้อนอย่างสฟิงโกไมอีลิน ฟอสโฟลิปิด แกงกลิโอไซด์ มีซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างปลอกหุ้มเส้นใยประสาท (Myelin Sheath) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณของประสาท และช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง สมองก็จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาทางสมองและสติปัญญา จากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า เด็กที่ได้รับ MFGM ร่วมกับ DHA มีระดับคะแนนพัฒนาการทางสติปัญญาสูงกว่าเด็ก ที่ได้รับ DHA เพียงอย่างเดียว1 นอกจากนั้นจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาการทำงานของ MFGM เป็นเวลา 21 วัน พบว่า สารอาหารใน MFGM ทำงานร่วมกับ DHA จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่าการใช้ DHA เพียงอย่างเดียว MFGM ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กๆ ให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญมาก และ MFGM ช่วยในเรื่องนี้ได้ จากการศึกษายังพบว่าโปรตีนบางชนิดใน MFGM มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและระบบการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย ช่วยให้ร่างกายเด็กต่อสู้กับการติดเชื้อได้ เช่น มีการศึกษาพบว่า MFGM ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน2 รวมทั้งลดการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนและภูมิแพ้ในเด็ก3

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาในเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งถึง 6 ปี พบว่า เด็กที่ได้รับนมเสริม MFGM จะมีระยะเวลาในการเป็นไข้หรือเจ็บป่วยและใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่าเด็กที่กินนมที่ไม่มีส่วนผสมของ MFGM แสดงถึงการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

เมื่อลูกน้อยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ รอบตัวที่มีสิ่งใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

MFGM ช่วยพัฒนาภาษาและการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่า

มีงานวิจัยในเด็กพบว่า เด็กกลุ่มที่ได้รับนมเสริม MFGM มีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีและทักษะการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับนมไม่เสริม MFGM

MFGM ช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

มีงานวิจัยทางคลินิกพบว่า MFGM จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางพฤติกรรมด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางอารมณ์4

จะเห็นได้ว่า MFGM ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งสมอง สติปัญญา ภาษา และภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยได้ คุณแม่จึงควรให้ความสำคัญกับสารอาหารชนิดนี้

ลูกน้อยจะได้รับ MFGM จากทางไหน?

นอกจาก MFGM จะพบในน้ำนมแม่ จากงานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า MFGM ในน้ำนมวัวนั้นมีองค์ประกอบและหน้าที่เหมือนกับ MFGM ในน้ำนมแม่ ซึ่งในอดีตมีการสูญเสีย MFGM ไปในระหว่างกระบวนการผลิตนมผงสูตรสำหรับเด็ก แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตนมผงในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถเติม MFGM จากน้ำนมวัวลงในนมผงสูตรสำหรับเด็กได้5 นับเป็นทางเลือกที่ดีให้คุณแม่ที่มีน้ำนมแม่ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถให้นมลูกได้ค่ะ

 

References

1 NeuroProof report for Mead Johnson Nutrition
2Timby N et al.Pediatr Gastroenterol Nutr.2013;60:384-389
3 Birch EE et al.J Nutr.2010;156 (6):902-906
4 Veereman-Wauters G, Staelens S, Rombaut R, et al. Milk fat globule membrane (INPULSE) enriched formula milk decreases febrile episodes and may improve behavioral regulation in young children. Nutrition. 2012;28:749-752.

5 Dewettinck K, Rombaut R, Thienpont N, Le T, Messens K, Van Vamp J. Nutritional and technological aspects of milk fat globule membrane

material. Int Dairy J. 2008;18:436-457.
Jimenez-Flores R, Brisson G. The milk fat globule membrane as an ingredient: why, how, when? Dairy Sci Technol. 2008;88:5-18

ไขรหัสลับ MFGM สารอาหารสำคัญที่พบในนมแม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาแข็งแรง