การรู้จักภาษาแม่ (Native Language) เพียงภาษาเดียว ไม่เคยเพียงพอต่อการก้าวหน้าไปในสังคมการงานระดับบน และจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า เด็กที่เติบโตมาแบบ สองภาษา หรือ เด็กสองภาษา จะมีทักษะทางสังคมและการคิดที่ดีกว่าเด็กที่ใช้ภาษาหลักเพียงภาษาเดียว คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการ เลี้ยงลูกสองภาษา มากขึ้น

ภาษาอังกฤษ จัดเป็นภาษาแรก ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งยังเป็นภาษาเดียวที่ใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไอที และเทคโนโลยีการสื่อสาร แต่ติดตรงที่หลายบ้านยังไม่เข้าใจเทคนิคการปลูกฝังลูกอย่างถูกวิธี จึงอาจทำให้ลูกเกิดความสับสนได้ ลองนำเทคนิคที่เรานำมาฝากวันนี้ไปปรับใช้เป็นตัวช่วยอีกแรง ในการผลักดันให้เจ้าตัวเล็กเป็นเด็กที่มีความสามารถทางภาษามากขึ้น

ข้อดีของการเลี้ยงลูกให้เป็น เด็กสองภาษา

1.ประโยชน์ทางด้านภาษา การเรียนภาษาที่สองถือเป็นการฝึกสมองอย่างดี เพราะสมองจะถูกกระตุ้นให้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ของทั้ง สองภาษา และคอยหาวิธีเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปใช้อีกภาษาหนึ่งให้ได้ด้วย ข้อดีกว่านั้นคือ เด็กสองภาษาไม่เพียงแต่รู้คำศัพท์ของ ภาษาที่สอง เท่านั้น แต่ยังสามารถเปรียบเทียบ แปล ผสมคำ ในแต่ละภาษาและเข้าใจความหมายของคำเหล่านั้นด้วย การใช้สมองในเรื่องภาษาจึงเป็นแบบฝึกหัดอันซับซ้อนที่เข้ามาในชีวิตของเด็กสองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ยังเด็ก

2.ประโยชน์ทางวิชาการ จากมุมมองทางวิชาการ เด็กสองภาษามีข้อได้เปรียบมาก มีงานวิจัยพบว่า เมื่อถึงเวลาตอบข้อสอบ เด็กสองภาษาจะมีความคิดสร้างสรรค์และตอบได้ละเอียดมากกว่าเด็กที่รู้แค่ภาษาเดียว อาจเป็นเพราะรู้คำศัพท์ในหลายภาษาจึงทำให้เกิดความคิดพลิกแพลงและยืดหยุ่นกว่า ทำให้เด็กสองภาษามีนิสัยฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ตั้งแต่เล็ก เพราะเรียนรู้ที่จะฝึกแตกคำออกเป็นส่วน ๆ ผ่านการเรียนภาษา

3.ประโยชน์ทางกระบวนการคิด ภาษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา “กระบวนการคิด” เพราะเด็กที่มีประสบการณ์ในการพูดสลับภาษา จะเป็นคนที่แก้ปัญหาที่พลิกแพลงได้ดีกว่า จากผลการศึกษาพบว่าเด็กที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาสองภาษามีความสามารถดีกว่าในด้านการแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการจดจำนั้นเองค่ะ

4.ประโยชน์ทางด้านครอบครัวและความสัมพันธ์รอบด้าน การรู้สองภาษาไม่ใช่แค่เรียนรู้คำใน สองภาษา เท่านั้น แต่เป็นการเชื่อมโยงสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน การเป็น เด็กสองภาษา จึงทำให้เขามีทักษะที่ดีกว่าในเรื่องของการสื่อสาร การเข้าใจโลกรอบตัว รับรู้ความต่างทางวัฒนธรรม และเข้าใจบทบาทของตัวเองที่มีต่อสังคมรอบข้าง

สิ่งที่ควรปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงสำหรับคุณพ่อคุณแม่

1.ภาษาที่ใช้ในบ้านต้องถูกต้อง การเลี้ยงลูกสองภาษา สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงคือ ภาษาหลักที่ใช้กันในบ้านต้องดีก่อน ถึงจะสามารถพัฒนา ภาษาที่สอง ได้ เรื่องนี้สำคัญมาก เห็นได้จากหลายบ้านที่พ่อแม่คุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษทั้งที่ตัวเองเป็นคนไทย แต่ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะสอนหรือพูดคุยภาษาไทยกับลูก ไม่ได้สนใจว่าเด็กจะอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีหรือไม่

เมื่อลูกเข้าโรงเรียน หากการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนไม่เข้มข้นพอ เด็กจะออกมาเป็นคนที่ไม่ได้แม้แต่ภาษาเดียว เพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่เป็นคนไทย ควรพูดภาษาไทยกับลูก ให้ลูกใช้ภาษาไทยได้ดีก่อน จึงค่อยให้ลูกหัดภาษาอังกฤษ

2.ถ้าที่บ้านสามารถพูดได้สองภาษา แนะนำว่าให้คุณพ่อพูดหนึ่งภาษา และให้คุณแม่พูดอีกหนึ่งภาษา โดยต้องตกลงกับลูกให้ชัดเจนก่อนว่าคนไหนจะพูดภาษาอะไร เด็กจะได้รับมือและพูดจาโต้ตอบได้โดยไม่สับสนนั้นเอง

3.ภาษาที่สองไม่ใช่ภาษาถนัดทั้งคุณพ่อและคุณแม่ อย่าเพิ่งถอดใจไปนะคะ เพราะบ้านเรามีภาษาอื่น ๆ สอดแทรกเข้ามาในชีวิตประจำวันตลอดอยู่แล้ว สิ่งที่เราควรทำคือชี้ให้ลูกเห็นว่า คำ ๆ นี้มาจากภาษาอื่นนะ หรือไม่ก็นั่งดูรายการสอนภาษาต่างประเทศด้วยกันทั้งครอบครัว ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้ซึมซับ ภาษาที่สอง อย่างสม่ำเสมอ เด็กก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ

4.หาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน วิธีพัฒนาภาษาที่ดีที่สุดคือการได้ใช้งานจริง ลองพาลูกไปเข้ากลุ่มเล่นกับเด็ก ๆ ต่างชาติร่วมด้วย หาเพื่อนเล่นที่พูดอีกภาษาให้ลูก ดูภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ การที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่ต้องนั่งอยู่แต่ในห้องเรียน

สำหรับการ เลี้ยงลูกสองภาษา เพื่อให้ลูกเป็น เด็กสองภาษา นั้น การเรียนภาษาที่สอง หากเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับลูกน้อยเท่านั้น ทั้งด้านการพัฒนาการทางสมอง ดีต่อภาษาของลูกในระยะยาว คุณพ่อคุณแม่ลองนำเทคนิคที่เรานำมาฝากวันนี้ไปปรับใช้เป็นตัวช่วยอีกแรงในการผลักดันให้เจ้าตัวเล็กเป็นเด็กที่มีความฉลาดทางภาษากันนะคะ

การเลี้ยงลูกสมัยนี้ นอกจากการให้ความสำคัญด้านร่างกายและจิตใจแล้ว ที่เอนฟาเรายังคงมีบทความที่เป็นประโยชน์และเคล็ดลับการเลี้ยงลูกน้อยให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ คลิก Enfa A + Smart Club

References