ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอด 2567
ฤกษ์ผ่าคลอด 2567 ฤกษ์ดีปีมังกรทอง โดย การะเกต์พยากรณ์

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)

ตามหลักโหราศาสตร์นั้น การ “เกิด” ตามธรรมชาติ ถือเป็นลิขิตฟ้า และเมื่อบุคคลหนึ่งๆ ถือกำเนิดออกมา ณ จุดเวลาอย่างที่คนโบราณเรียก “ตกฟาก” คือจุดเวลา ที่จะนำมาคำนวณหาราศี-ลัคนาได้ และเมื่อรู้ราศีลัคนา ก็จะรู้ “ตำแหน่งแห่งหน” ของดวงนั้น ๆ ในจักรราศี อันจะนำมาซึ่งการ “อ่านดวง” นั้นออกมาได้ ตามหลักวิชา

ลัคนาราศีของแต่ละดวง ทำให้จะสามารถรู้ได้ว่า ชีวิตจะมีแนวทางอย่างไร พื้นดวงเป็นอย่างไร หรือจะตรวจดูสถานการณ์ต่างๆ ก็ทำได้ แต่ในปัจจุบันนี้ ก็มีคุณพ่อคุณแม่จำนวนมาก ตัดสินใจเลือกการ “ผ่าคลอด” แทนวิธีคลอดตามธรรมชาติ ด้วยเหตุผลแตกต่างกันไป ดังนั้น จึงมีการนิยมหา “ฤกษ์คลอด” กันมากขึ้น

สิ่งที่อยากจะอธิบายก็คือว่า คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า ฤกษ์ผ่าคลอด เป็นไปเพื่อให้ได้ “เด็กดวงดีดวงเด่น” หรือทำให้ทารกน้อยที่จะถือกำเนิด มีดวงชะตาเด่นดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ พูดง่ายๆ ว่า เพื่อให้เด็กคนนั้นๆ มีชะตาชีวิตรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป

แต่สำหรับการะเกต์พยากรณ์แล้ว อยากอธิบายเพิ่มว่า อันที่จริงแล้ว ฤกษ์ผ่าคลอด ยังมีอีกส่วนที่มีความหมาย คือ ความปลอดภัยของคุณแม่ และ การควรทำความเข้าใจทั้งข้อดีและข้อจำกัดของฤกษ์ เพื่อให้ชีวิตใหม่ที่จะถือกำเนิดออกมาตามวันเวลาดังกล่าว มีเส้นทางชีวิตให้ดีที่สุด

แต่ก็อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ว่าชีวิตมนุษย์ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายสิ่ง และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน การไม่คาดหวังในทางโหราศาสตร์จนเกินเลยเกินไป อันอาจสร้างทุกข์ให้โดยใช่เหตุ เมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามคาดหมาย 100%

ผู้ใช้ฤกษ์คลอด พึงตระหนักว่า ชีวิตไม่ใช่ของออกแบบได้ 100% และบางทีเสน่ห์ของชีวิตก็อยู่ตรงนี้ด้วยล่ะ คือการเดินทางไปกับโชคชะตาอย่างท้าทาย

หมายเหตุ: ในการให้ฤกษ์วันดีสำหรับการคลอดครั้งนี้ อาจจะมีฤกษ์บน (ฤกษ์จากพระจันทร์) ที่แตกต่างจากตำราฉบับย่อทั่วไป เนื่องจากเห็นว่าแต่ละฤกษ์นั้นมีข้อดีข้อเสียอยู่เสมอ ไม่มีฤกษ์ใดดีเลิศร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่มีวันใดที่จะเสียหายไปตลอดเวลา

ชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง ๆ ยังมีส่วนผสมอีกมากมายจากปัจจัยรอบด้าน รวมถึงพันธุกรรมและบริบทของแต่ละครอบครัว แต่ก็มุ่งหวังว่า เมื่อได้ทราบข้อดีของแต่ละวันแล้ว ก็จะนำไปพิจารณาเพิ่มเติม เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้ค่ะ

ฤกษ์ผ่าคลอด ปี 2567 ฤกษ์ไหนดี ฤกษ์ไหนมงคล


ฤกษ์ผ่าคลอด 2567

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมกราคม 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด มกราคม 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมกราคม 2567

แนะนำวันที่ 1, 8, 9, 10, 17, 22, 26, 31
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนมกราคม 2567 แนะนำวันที่ 1, 8, 9, 10, 17, 22, 26 และ 31 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมกราคม 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดมกราคม 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด กุมภาพันธ์ 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567

แนะนำวันที่ 5, 7, 13, 22, 24
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แนะนำวันที่ 5, 7, 13, 22 และ 24 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดกุมภาพันธ์ 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมีนาคม 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด มีนาคม 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมีนาคม 2567

แนะนำวันที่ 3, 4, 5, 17, 20, 21, 23, 30
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนมีนาคม 2567 แนะนำวันที่ 3, 4, 5, 17, 20, 21, 23 และ 30 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมีนาคม 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดมีนาคม 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด เมษายน 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2567

แนะนำวันที่ 1, 2, 8, 10, 19, 27
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนเมษายน 2567 แนะนำวันที่ 1, 2, 8, 10, 19 และ 27 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดเมษายน 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด พฤษภาคม 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567

แนะนำวันที่ 2, 3, 7, 16, 17, 21
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนพฤษภาคม 2567 แนะนำวันที่ 2, 3, 7, 16, 17 และ 21 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดพฤษภาคม 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด มิถุนายน 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2567

แนะนำวันที่ 2, 3, 4, 7, 11
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนมิถุนายน 2567 แนะนำวันที่ 2, 3, 4, 7 และ 11 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนมิถุนายน 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดมิถุนายน 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกรกฎาคม 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด กรกฎาคม 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกรกฎาคม 2567

แนะนำวันที่ 2, 8, 18, 20
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนกรกฎาคม 2567 แนะนำวันที่ 2, 8, 18 และ 20 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกรกฎาคม 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดกรกฎาคม 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนสิงหาคม 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด สิงหาคม 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนสิงหาคม 2567

แนะนำวันที่ 8, 14, 17, 24
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนสิงหาคม 2567 แนะนำวันที่ 8, 14, 17 และ 24 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนสิงหาคม 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดสิงหาคม 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกันยายน 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด กันยายน 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกันยายน 2567

แนะนำวันที่ 5, 7, 8, 21, 28
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนกันยายน 2567 แนะนำวันที่ 5, 7, 8, 21 และ 28 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนกันยายน 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดกันยายน 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนตุลาคม 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด ตุลาคม 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนตุลาคม 2567

แนะนำวันที่ 14, 18, 21, 23, 24
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนตุลาคม 2567 แนะนำวันที่ 14, 18, 21, 23 และ 24 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนตุลาคม 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดตุลาคม 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤศจิกายน 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด พฤศจิกายน 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤศจิกายน 2567

แนะนำวันที่ 1, 7, 18, 26, 30
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนพฤศจิกายน 2567 แนะนำวันที่ 1, 7, 18, 26 และ 30 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤศจิกายน 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดพฤศจิกายน 2567"

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนธันวาคม 2567

ฤกษ์ผ่าคลอด ธันวาคม 2567ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนธันวาคม 2567

แนะนำวันที่ 8, 19, 24, 25, 29
 

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนธันวาคม 2567 แนะนำวันที่ 8, 19, 24, 25 และ 29 สามารถอ่านคำพยากรณ์ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนธันวาคม 2567 ฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกอ่าน "ฤกษ์ผ่าคลอดธันวาคม 2567"


 


เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์มงคล


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์
   

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก **เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

การใช้ทักษา


เด็กเกิดวันใด จะมีวันนั้นเป็นวันบริวาร และไล่เรียงไปตามลำดับ พร้อมความหมายดังนี้

          บริวาร สิ่งแวดล้อม คนใกล้ชิดรอบตัว คู่สมรส คู่ครอง ลูกน้องลูกจ้าง บริวาร ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

          อายุ สุขภาพ พลานามัย สังขาร อายุขัย

          เดช บารมี อำนาจ วาสนา ศักยภาพ

          ศรี เกียรติยศ ความสำเร็จ ความเป็นมงคล โชคลาภ ความร่มเย็นเป็นสุข

          มูละ หลักฐานฐานะ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ทรัพย์สมบัติ ครอบครัว

          อุตสาหะ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จ

          มนตรี ผู้ที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หัวหน้าเจ้านาย

          กาลกิณี ความชั่วร้าย ความสูญเสีย หายนะ สิ่งอัปมงคล ความเดือดร้อน

ดาวดวงใดเป็นดาวประจำตำแหน่งตามทักษา ก็จะให้คุณให้โทษตามนั้นได้อีก และสามารถใช้สีของดาว ศรี ตนเอง เพื่อส่งเสริมสิริมงคล หรือใช้สีของดาวมูละ เพื่อส่งเสริมการเงิน และหลีกเลี่ยงสีของดาวกาลกิณีได้ สำหรับสีของทักษา ใช้แบบเดียวกับวัน ดังนี้

          • อาทิตย์ - สีแดง
          • จันทร์ - สีเหลือง
          • อังคาร - สีชมพู
          • พุธ - สีเขียว
          • พฤหัสบดี - สีส้ม
          • ศุกร - สีฟ้า
          • เสาร์ - สีดำ
          • ราหู - สีเทา

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

บทความที่แนะนำ

c-section-wound-care
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner