มหัศจรรย์น้ำนมแม่...ล้ำค่าดั่งทอง

อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์หลายร้อยชนิด

แลคโตเฟอร์ริน
MFGM
arrow
DHA
arrow
2'-FL HMO
drop background

รู้จักน้ำนมแม่ 3 ระยะ

1-3 วัน หลังคลอด
น้ำนมเหลือง (Colostrum)
น้ำนมเหลือง (Colostrum)
arrow
4-20 วัน หลังคลอด
น้ำนมระยะปรับเปลี่ยน (Transitional Milk)
น้ำนมระยะปรับเปลี่ยน (Transitional Milk)
arrow
มากกว่า 20 วัน หลังคลอด
น้ำนมสีขาว (Mature Milk)
น้ำนมสีขาว (Mature Milk)

น้ำนมเหลือง (Colostrum)

วัคซีนธรรมชาติจากอกแม่สู่ลูกน้อย

นมแม่ส่วนที่ดีที่สุดมีเพียง 1-3 วันหลังคลอดเท่านั้น อุดมด้วยสารอาหารมีประโยชน์ หลายร้อยชนิด ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้านทั้งสมอง ภูมิคุ้มกันและ ระบบทางเดินอาหาร เช่น MFGM, DHA, แลคโตเฟอร์ริน

แลคโตเฟอร์ริน…สารอาหาร
สำคัญในน้ำนมเหลือง
พิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และ
ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
ให้แข็งแรง
ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ
ต้านเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และเชื้อรา
lactofurrin
ลดท้องเสีย ท้องร่วง
ส่งเสริมสุขภาพทาง
เดินอาหาร
เสริมภูมิคุ้มกันให้เด็ก
เสริมภูมิคุ้มกัน
ให้เด็กผ่าคลอด
lactofurrin
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
ให้แข็งแรง
ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ไวรัส
และเชื้อรา
ส่งเสริมสุขภาพทาง
ส่งเสริมสุขภาพทาง
เดินอาหาร
เสริมภูมิคุ้มกัน
เสริมภูมิคุ้มกัน
ให้เด็กผ่าคลอด
MFGM
สารอาหารในน้ำนมแม่
เพื่อ IQ และ EQ ที่เหนือกว่า
ตั้งแต่ 5 ขวบปีแรก
MFGM คือเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนมแม่ ประกอบด้วยไขมันและ โปรตีนกว่า 150 ชนิด เช่น สฟิงโกไมอีลิน ฟอสโฟลิปิด แกงกลิโอไซด์ สุดยอดสารอาหารจากน้ำนมเหลือง เพื่อลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดี ครบรอบด้าน ทั้งพัฒนาการสมอง ภูมิคุ้มกัน และระบบทางเดินอาหาร
mfgm
no.1
ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน โดยเฉพาะ
พัฒนาการสมอง ก้าวล้ำทั้ง IQ และ EQ
no.2
เด็กที่กินนมแม่มีการเชื่อมต่อเซลล์สมอง
(Myelination) และ IQ ที่สูงกว่า อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เด็กวัยทารกสู่วัยเรียน
no.3
นมแม่ที่มี MFGM มีงานวิจัยรับรองว่าส่งผลดี
ต่อพัฒนาการทางสมองในระยะยาวของเด็กเล็ก
ไปจนถึงวัยเข้าเรียน เด็กที่ได้รับประทานนมแม่ที่มี
MFGM จะมีทักษะและคะแนนจากการวัดผล
IQ/EQ สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้รับ MFGM

บทความเพื่อสุขภาพ
ของลูกน้อย

โทรปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็ก

preview mobile apps

โหลดแอปของเรา

A logo apps with capital a and plus character

A+ Genius Baby

Application

พูดคุยกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาการเด็กได้ตลอด

24 ชั่วโมงทุกวัน