ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

เอนฟามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้รับจากผู้ที่เข้าชมและใช้งาน https://www.enfababy.com/ (“เว็บไซต์”) นโยบายนี้เป็นแนวทางที่จะทำให้ท่านทราบว่าเราจะจัดการข้อมูลที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับท่านจากการเข้าชมเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้าง 

โดยการใช้งานเว็บไซต์ ท่านให้ความยินยอมต่อการเก็บ/การคงไว้ และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายนี้ 

 

กฎหมายที่ครอบคลุม

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะควบคุมและตีความตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ตามแต่กรณี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง”) ซึ่งกำกับควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในกิจกรรมทางการค้า โดยใช้ได้กับบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ตามแต่กรณี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “RB” “ของเรา” “พวกเรา” หรือ “เรา”) เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “การประมวลผล” จะมีความหมายดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ 

 

ข้อมูลที่เราเก็บจากท่าน

เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการทำตามความสมัครใจอย่างแท้จริง 

1. เมื่อท่านให้รายละเอียดส่วนตัวกับเรา (เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ) โดยการลงทะเบียนกับเราหรือส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ตาม 

2. เมื่อท่านตอบรับแคมเปญการตลาดซึ่งเราขอให้ท่านกรอกและส่งข้อมูลส่วนตัว และ 

3. จากการใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นใดที่ท่านโพสต์ทางเว็บไซต์ อีเมล หรือส่งให้กับเรา 

เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับท่าน: ชื่อของโดเมนต้นทางที่ท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ตัวอย่างเช่น google.com หากท่านเชื่อมต่อจากบัญชี Google วันที่และเวลาที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา 

 

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

เราใช้ข้อมูลของท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อทำให้เราสามารถมอบสินค้า บริการ และข้อมูลที่ท่านได้ร้องขอ 

2. เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์มีการนำเสนอในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน 

3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อให้เราสามารถบริหาร สนับสนุน รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ 

4. เพื่อมอบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านร้องขอจากเรา หรือที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น 

5. เพื่อสื่อสารข้อมูลและการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา 

6. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา 

7. วัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ระบุในคำยินยอมที่ท่านได้ส่งให้กับเราเพื่อการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเพื่อชี้วัดจำนวนผู้เข้าชมส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อช่วยให้เราทำให้เว็บไซต์ของเรามีประโยชน์ต่อผู้เข้าชมมากขึ้น การใช้งานตามลักษณะด้านบนจะเรียกโดยรวมว่า “วัตถุประสงค์” 

 

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน 

บุคคลที่ได้รับการอนุญาตภายใน RB จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้กับเราได้ ข้อมูลส่วนตัวอาจได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องและ/หรือบริษัทร่วม ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้าทางธุรกิจ และ/หรือผู้ให้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้หรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในเวลาที่รวบรวมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์ตามแต่กรณี 

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้เราเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ท่านสามารถเข้าถึงและร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว หรือติดต่อเราด้วยคำถามใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 

โทรศัพท์: (02) 035 1365 

อีเมล: contact@enfababy.com 

ที่อยู่: 

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน 

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

เว้นแต่กำหนดไว้หรือได้อนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย เราจะไม่แบ่งปัน ขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลใด ๆ ที่ท่านมอบให้เราโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากท่าน 

 

คุกกี้และเว็บบีคอนส์ 

เราจัดเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านโดยใช้เทคนิคที่เบราว์เซอร์ของท่านรองรับที่เรียกว่า “คุกกี้” คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: เพื่อช่วยท่านในการลงชื่อเข้าใช้ (เช่น จดจำรหัสผู้ใช้หากท่านสมัครหรือลงทะเบียน) จดจำการตั้งค่าที่ปรับแต่งเฉพาะผู้ใช้บางส่วนของท่าน (ถ้าเลือกไว้) และช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าผู้คนใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร ในบางกรณีข้อมูลนี้จะช่วยให้เราจัดสรรเนื้อหาเฉพาะบุคคลตามความสนใจของท่าน หรือช่วยเราหลีกเลี่ยงการถามข้อมูลเดิมเมื่อท่านกลับมาเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ในการปิดใช้งานหรือจำกัดการใช้คุกกี้ โปรดอ้างอิงจากตัวเลือกที่มีในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน หากท่านกระทำการดังกล่าว หน้าบางหน้าในเว็บไซต์ของเราอาจทำงานไม่สมบูรณ์ 

นอกจากนี้เรายังอาจให้บริษัทบุคคลที่สามดังที่อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อย่อย “การติดตามเว็บ” ให้เก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในระหว่างที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อจัดให้มีโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีแนวโน้มว่าท่านจะสนใจมากกว่า บริษัทเหล่านี้มักใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนส์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ เว็บบีคอนส์คือรูปภาพโปร่งใสหรือพิกเซลแท็กใน GIF (Graphics Interchange Format) ที่เรา (รวมถึงบริษัทอื่น ๆ) วางไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อทำให้บริษัทผู้โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือบริษัทวัดจำนวนผู้ชมสามารถช่วยเราในการวิเคราะห์แคมเปญโฆษณาและรูปแบบการใช้งานทั่วไปของผู้เข้าชมที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเราได้ 

หากท่านไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบโฆษณาที่ระบุเป้าหมาย ท่านสามารถยกเลิกได้โดยการเข้าไปที่หัวข้อย่อย “การติดตามเว็บ” และคลิกที่ลิงก์ไปยังบริษัทบุคคลที่สามเหล่านี้ 

 

การบันทึกเซิร์ฟเวอร์เว็บและที่อยู่ 

ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์ของเราก็มีการติดตามการใช้ข้อมูล เช่น ที่อยู่ต้นทางของการเรียกเปิดหน้าเว็บ (เช่น ที่อยู่ IP, ชื่อโดเมน), วันที่และเวลาของการเรียกเปิดหน้าเว็บ เว็บไซต์ที่ส่งต่อ (ถ้ามี), และพารามิเตอร์อื่น ๆ ใน URL (ตัวอย่างเช่น เกณฑ์การค้นหา) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เข้าใจการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้นในภาพรวม และเพื่อระบุว่าผู้ใช้เว็บไซต์ชอบเข้าชมในส่วนใดบ้าง (ตัวอย่างเช่น ดูจากจำนวนการเข้าชมส่วนเหล่านั้น) ข้อมูลเหล่านี้จะจัดเก็บในแฟ้มบันทึกและใช้งานโดย RB, Reckitt Benckiser Group PLC และบริษัทในเครือเพื่อการรายงานทางสถิติ เราขอยืนยันว่าเราไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลใด ๆ ได้จากข้อมูลใด ๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะดูแบบแยกเป็นส่วนหรือโดยรวมทั้งหมด 

 

การรักษาความปลอดภัย 

เรามีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาการปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเราและใช้งานตามนโยบายนี้ นอกจากการป้องกันทางเทคนิคแล้ว เรายังใช้การควบคุมทางกายภาพและมีมาตรการป้องกันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของท่านอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์จากผู้คนที่อาจพยายามหลบเลี่ยงมาตรการความปลอดภัยของเราหรือสกัดกั้นการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้กับเรา ถือว่าท่านตกลงที่จะยอมรับมาตรการความปลอดภัยของเราดังที่อธิบายข้างต้น 

 

การส่งต่อการควบคุม 

อาจมีสถานการณ์ที่เรา ซึ่งดำเนินการตามความประสงค์ที่ถูกต้องตามหลักการ ตัดสินใจที่จะจัดระเบียบใหม่ หรือปลดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือสายธุรกิจของเรา รวมถึงฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของเรา ผ่านทางการขาย การถอนทุน การควบรวม การเข้าถือสิทธิ์ หรือการถ่ายโอนด้วยวิธีการอื่น ๆ ในสถานการณ์ใด ๆ เหล่านั้น ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้อาจได้รับการแบ่งปัน ขาย ส่งต่อ เช่า มอบลิขสิทธิ์ หรือมอบให้หรือทำให้สามารถใช้งานได้โดยเราหรือในนามของเรา ให้กับฝ่ายที่รับหรือคาดว่าจะรับ และตามที่สัมพันธ์กับการดำเนินการที่ผ่านการไตร่ตรองแล้ว (โดยปราศจากการยินยอมหรือการแจ้งให้ทราบใด ๆ ไปยังท่าน) ในสถานการณ์เหล่านี้ เราจะจัดการให้มีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของลูกค้าของเราจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม 

 

การบังคับใช้กฎหมาย 

ในบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เราอาจได้รับคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่น ๆ หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ให้กับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎข้อบังคับ RB, Reckitt Benckiser Group PLC และบริษัทในเครือจะร่วมมือในการตอบสนองคำร้องขอเหล่านั้นตามกระบวนการของกฎข้อบังคับหรือกฎหมาย และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ร้องขอเข้าใจลักษณะที่ละเอียดอ่อนของข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ร้องขอได้รับ 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน 

เพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์จะประกอบด้วยลิงก์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ นโยบายที่อธิบายถึงในที่นี้ไม่สามารถใช้ได้กับการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้นของท่าน ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน โปรดตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้งานและปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อน 

 

ความเป็นส่วนตัวออนไลน์สำหรับเด็ก 

RB มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก RB ไม่มีความตั้งใจที่จะเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากมีเด็กให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้กับเราโดยไม่มีการรับรู้และ/หรือยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กดังกล่าวสามารถติดต่อเราได้ 

 

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของท่าน 

เว็บไซต์ของเราให้โอกาสผู้ใช้งานยกเลิกการรับการสื่อสารจากเราได้ ท่านสามารถเลือกที่จะรับเฉพาะการสื่อสารบางอย่างหรือไม่รับเลย นอกจากนี้ท่านยังสามารถแก้ไขข้อมูลการติดต่อที่ให้กับเราไว้ก่อนหน้าได้อีกด้วย ท่านไม่สามารถลบตนเองออกจากฐานข้อมูลของเราได้ แต่ท่านสามารถป้องกันการสื่อสารที่ไม่ต้องการได้ กรุณาส่งจดหมายถึงเราที่ th.consumercare@rb.com หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสารหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของท่าน 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

เราอาจแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว หากเราทำการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญใด ๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ 

 

คำถาม 

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือแง่มุมอื่น ๆ ด้านความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราที่บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-035-1365 

Leaving page banner