ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์ 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์ 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) คือข้อตกลงที่เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จัดให้มีสำหรับท่าน (“ท่าน”/”ของท่าน”) โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้มีการผูกมัดโดยข้อตกลงเหล่านี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ 

 

คลิกที่หัวเรื่องด้านล่างเพื่อไปยังข้อมูลแต่ละด้านโดยตรง 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา 
2. คำถามหรือข้อร้องเรียน 
3. ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเรา 
4. แบรนด์และเว็บไซต์อื่น ๆ ของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ 
5. การซื้อ 
6. การเชื่อมโยงจากไซต์ของเรา 
7. การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน 
8. เนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลด 
9. พันธะทางกฎหมายของท่าน 
10. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่โพสต์ 
11. เราอาจพักการใช้งานหรือยกเลิกเว็บไซต์ของเราได้ 
12. ความรับผิดชอบของเราหากท่านเป็นผู้บริโภค 
13. ความรับผิดชอบของเราหากท่านเป็นธุรกิจ 
14. วิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
15. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ 
16. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจมีผลกับท่าน 
17. ทั่วไป 
18. กฎหมายและขอบเขตอำนาจศาล 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา 

1.1 เรา บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา”/ “พวกเรา”/ “ของเรา”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ภายในประเทศไทย ตามเลขทะเบียน 0105526049522 และมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เราเป็นหนึ่งในเครือบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

2. คำถามหรือข้อร้องเรียน 

2.1 หากท่านมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ +44 (0) 1753 217 800 โดยสามารถดูรายชื่อบริษัทในพื้นที่และรายละเอียดการติดต่อได้ในเว็บไซต์องค์กรของเราที่ rb.com 

 

3. ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเรา 

3.1 การใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์ของท่านไม่ได้ให้การอนุญาตใด ๆ แก่ท่านในด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบ ชื่อทางการค้า สิทธิ์ในฐานข้อมูล และสิทธิ์ข้างเคียง รวมถึงสิทธิ์ในความรู้ (“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ข้อความ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ อินเทอร์เฟซภาพ กราฟิก ภาพประกอบ ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ รหัสคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหา”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการออกแบบ การจัดวาง โครงสร้าง การเลือก การประสานงาน การแสดงออก และ “รูปลักษณ์และความรู้สึก” ของเนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นั้นเป็นของหรือควบคุมโดยเรา หรือได้รับมอบลิขสิทธิ์โดยเราหรือผู้อนุญาตบุคคลที่สาม ลิขลิทธิ์ดังกล่าวถือว่าได้รับการสงวนไว้ทั้งหมด 

3.2 ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่ถือเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจากเราให้กับท่านหรือบุคคลที่สาม 

3.3 ท่านไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด โพสต์ ออกอากาศ บันทึก ส่ง ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แก้ไข สื่อสารกับสาธารณะหรือเผยแพร่เนื้อหา บริการ หน้าเว็บ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ขององค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวของท่านเอง นอกจากนี้ท่านยังไม่สามารถใช้อุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริทึม หรือวิธีการใด ๆ ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ หรือกระบวนการใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันในส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์หรือเนื้อหา ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อความที่ไม่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหานี้ที่ตัดตอนมาลงในฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการดูได้ ในกรณีที่ไม่มีการทำสำเนาข้อมูลใด ๆ มากกว่าหนึ่งชุด 

3.4 การใช้งานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อ 3 นี้สามารถดำเนินการได้โดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้าเท่านั้น 

3.5 เราไม่มีเจตนาที่จะใช้ชื่อ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใด ๆ ในเขตแดนที่เราไม่มีสิทธิ์ และจะไม่จัดหาหรือเสนอว่าจะจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ใช้ชื่อ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใด ๆ ในเขตแดนดังกล่าว 

 

4. แบรนด์และเว็บไซต์อื่น ๆ ของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ 

4.1 ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เราจัดให้มีสำหรับท่านในหรือผ่านเว็บไซต์เรกคิทท์ เบนคีเซอร์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์จากแบรนด์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์ของแบรนด์") อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์แบรนด์ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ของแบรนด์ที่ออกแบบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ได้รับอนุญาตของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำในการใช้ แต่เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่บุคคลใดก็ตามไม่ควรพึ่งพาหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของท่านเสมอเพื่อขอคำแนะนำในการรักษาเหตุและความต้องการเฉพาะบุคคล 

 

5. การซื้อ 

5.1 ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใด ๆ ของแบรนด์ที่นับเป็นข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการในเขตอำนาจศาลใด ๆ เนื่องจากเว็บไซต์นี้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น รายละเอียด คำอธิบาย และราคา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใด ๆ ของแบรนด์มีลักษณะทั่วไปเท่านั้น เราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของแบรนด์จะมีหรือจะวางจำหน่าย ณ สถานที่และเวลาที่ท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ 

5.2 ภาระหน้าที่ของเราในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการหากมี จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงตามการระบุแนบท้ายที่จัดให้มีเท่านั้น และไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ควรตีความเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าว 

 

6. การเชื่อมโยงจากไซต์ของเรา 

6.1 เราอาจจัดให้มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นครั้งคราว (ผ่านการโฆษณาหรืออื่น ๆ) ลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้จัดให้มีขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและความสะดวกของท่านเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้นและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น การมีลิงก์เชื่อมโยงของเราไม่ได้หมายความถึงการรับรองเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นหรือความเชื่อมโยงใด ๆ กับผู้ให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านรับทราบว่าเราจะไม่เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมหรือสัญญาใด ๆ กับบุคคลที่สามที่ท่านอาจดำเนินการ และเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในด้านความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น ท่านยินยอมที่จะไม่นำเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างท่านและบุคคลที่สาม 

 

7. การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน 

7.1 ท่านยอมรับว่าในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านจะไม่ 

 • 7.1.1 ใช้เว็บไซต์ในทางใดก็ตามที่อาจนำไปสู่การสนับสนุน จัดหา หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นอาชญากรรม การฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามโดยข้อตกลงต่อไปนี้ 
 • 7.1.2 ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน 
 • 7.1.3 โฆษณาหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามหรือของท่านเอง รวมถึงโดยวิธีการเผยแพร่อีเมล ‘สแปม’ 
 • 7.1.4 ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลที่ประกอบด้วยไวรัส โทรจัน หรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ 
 • 7.1.5 เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์จากเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 
 • 7.1.6 เข้าถึงหรือพยายามได้รับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อล่วงล้ำหรือพยายามล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือ 
 • 7.1.7 แทรกแซงการเข้าถึง การใช้งาน หรือความเพลิดเพลินของบุคคลอื่นต่อเว็บไซต์ 

7.2 การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ในทุกครั้งกระทำโดบความเสี่ยงและความรับผิดชอบของท่านเอง ท่านควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของตัวท่านเอง 

7.3 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลทั้งหมดที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านทราบข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ และปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ 

7.4 เราสงวนสิทธิ์ในการพักใช้ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบตามดุลยพินิจของเรา หากเราเชื่อว่าท่านละเมิดข้อตกลงใดก็ตามในข้อตกลงเหล่านี้ 

 

8. เนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลด 

8.1 เนื้อหาที่อัปโหลดโดยท่าน 

 • 8.1.1 โดยการส่งข้อมูล ข้อความ ภาพถ่าย กราฟิก หรือเนื้อหาอื่น ๆ ให้เราผ่านทางเว็บไซต์ ท่านให้สิทธิ์เราในการใช้เนื้อหาดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไข คัดลอก ผลิตซ้ำ เปิดเผย โพสต์ และลบเนื้อหาดังกล่าวจากเว็บไซต์ 
 • 8.1.2 ท่านรับประกันตามการมีส่วนร่วมใด ๆ ในลักษณะดังกล่าวว่า 
  • (ก) เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อตกลงเหล่านี้ 
  • (ข) เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันทุกประการและตลอดเวลา (โปรดทราบว่าท่านสามารถร้องขอให้เราเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง) 
  • (ค) ได้รับใบอนุญาตและ/หรือการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว และท่านมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วม และ 
  • (ง) ไม่เป็นความลับ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
   และท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเราและชดใช้ให้กับเราในกรณีที่มีการละเมิดการรับประกันนั้น นี่หมายความว่าท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เราประสบอันเป็นผลจากการละเมิดการรับประกันของท่าน เรามีสิทธิ์ที่จะลบการโพสต์ใดก็ตามที่ท่าทำในเว็บไซต์ของเรา 
 • 8.1.3 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาและสำรองเนื้อหาของท่าน 

8.2 เนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้อื่น 

 • 8.2.1 เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์ รวมถึงกระดานข่าวและห้องสนทนา (ถ้ามี) ข้อมูลนี้และเนื้อหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติจากเรา ความคิดเห็นที่แสดงโดยผู้ใช้อื่นในเว็บไซต์ของเราไม่ได้แสดงถึงมุมมองหรือค่านิยมของเรา 

 

9. พันธะทางกฎหมายของท่าน 

9.1 ท่านยืนยันว่า 

 • 9.1.1 ท่านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศของท่าน หรือหากกำหนดโดยกฎหมาย ท่านจะให้ความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของท่านในการใช้เว็บไซต์หรือบริการที่เราจัดให้ และ 
 • 9.1.2 ท่านจะปฏิบัติตามข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านดังที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ 

9.2 ท่านตกลงที่จะชดเชยให้เราจากการเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือความเสียหายดังกล่าว) ที่ทำโดยบุคคลที่สามในประเด็นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงการละเมิดหรือสงสัยว่าละเมิดซึ่งข้อตกลงเหล่านี้หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม 

 

10. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่โพสต์ 

10.1 เนื้อหาในเว็บไซต์ของเราจัดให้มีเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีความตั้งใจให้เป็นคำแนะนำที่ท่านควรพึ่งพา ท่านต้องได้รับคำแนะนำจากบุคลากรวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนที่จะดำเนินการหรือละเว้นจากการดำเนินการใด ๆ บนพื้นฐานของเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา 

10.2 ในขณะที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์มีความถูกต้องในขณะที่เนื้อหาดังกล่าวได้รับการอัปโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงและในขอบเขตที่กฎหมายและกฎข้อบังคับอนุญาต เราไม่เป็นตัวแทน รับรอง หรือรับประกัน (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ว่าข้อมูลในเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน 

10.3 เนื้อหาและบริการทั้งหมดในเว็บไซต์จัดให้มี ‘ตามที่เป็นอยู่’ และ ‘ตามที่มีอยู่’ และตามขอบเขตที่กฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้อนุญาต ซึ่งจัดทำขึ้นโดยไม่มีการเป็นตัวแทน รับรอง หรือรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น 

10.4 เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ 

 

11. เราอาจพักการใช้งานหรือยกเลิกเว็บไซต์ของเราได้ 

11.1 ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ และคุณสมบัติใด ๆ ที่เสนอให้ผ่านเว็บไซต์และข้อมูลใดก็ตามที่มีอยู่นั้นปราศจากข้อผิดพลาด ไม่ถูกขัดจังหวะ และปราศจากบั๊กและไวรัส เนื่องจากธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต ทำให้เราไม่สามารถรับประกันได้ 

11.2 เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หรือไม่ถูกขัดจังหวะ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ เราอาจระงับหรือเพิกถอนหรือจำกัดการเปิดใช้งานของเว็บไซต์ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการดำเนินงานได้ 

11.3 การเข้าถึงเว็บไซต์อาจถูกระงับชั่วคราวและไม่มีการแจ้งให้ทราบในกรณีที่ระบบเกิดความล้มเหลว มีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม หรือด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 

11.4 เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ (รวมถึงเนื้อหา คุณสมบัติใดหรือประโยชน์ใด ๆ ที่เสนอให้ผ่านเว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่) อาจมีข้อห้ามตามกฎหมายในบางประเทศหรือเขตอำนาจศาล ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดของประเทศที่ท่านกำลังเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ (รวมถึงเนื้อหาคุณสมบัติหรือประโยชน์ใด ๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่) มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในพื้นที่ภายนอกสหราชอาณาจักร 

 

12. ความรับผิดของเราหากท่านเป็นผู้บริโภค 

12.1 โปรดทราบว่าเราให้บริการเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานภายในประเทศและส่วนตัวเท่านั้น ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือทางธุรกิจ และเราไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

12.2 หากเนื้อหาดิจิทัลที่มีข้อบกพร่องที่เราจัดหาให้ทำให้อุปกรณ์หรือเนื้อหาดิจิทัลที่เป็นของท่านเสียหาย และเกิดจากความล้มเหลวที่จะใช้ความระมัดระวังและทักษะที่เหมาะสม เราจะซ่อมแซมความเสียหายหรือจ่ายค่าชดเชยให้กับท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ท่านอาจหลีกเลี่ยงได้โดยการทำตามคำแนะนำของเราเพื่อใช้การอัปเดตที่เสนอให้กับท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งอย่างถูกต้อง หรือการมีระบบตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่เราแนะนำ 

12.3 เราจะไม่มีความรับผิดต่อท่านสำหรับการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ที่เกิดจากเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเราตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนัดหยุดงาน การปิดกั้นสถานที่ หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ความเสียหายของระบบหรือการเข้าถึงเครือข่าย หรือน้ำท่วม ไฟไหม้ การระเบิด หรืออุบัติเหตุ 

12.4 แม้ว่าจะมีสิ่งใดในทางตรงกันข้าม เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่เรามีต่อท่านในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยมิชอบ) ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน 

เนื้อหาที่ถูกนำเสนอในเว็บไซต์ enfababy.com และแอปพลิเคชั่น A+ Genius Baby มีไว้เพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ และผู้ที่สนใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิตประจำวันได้ จึงไม่ควรนำข้อมูลจากเนื้อหาในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นไปใช้โดยตรง หรือใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาโดยแพทย์  

เราแนะนำให้ท่านรับคำแนะนำจากแพทย์ หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อมีข้อสงสัยทางด้านสุขภาพ หรือภาวะอาการเจ็บป่วยใด ๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลที่มีความจำเพาะเจาะจง หากท่านมีปัญหาสุขภาพหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ โปรดเข้ารับคำปรึกษาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทันที 

 

13. ความรับผิดของเราหากท่านเป็นธุรกิจ 

13.1 ภายใต้ข้อ 12.4 และตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต เราไม่นับรวมความรับผิดทั้งหมด (รวมถึงความรับผิดของเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษา) ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา การละเมิดสิทธิ การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรือในกรณีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ 

 • 13.1.1 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้องในข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 
 • 13.1.2 ความสูญเสียที่ไม่ได้เกิดจากการละเมิดในส่วนของเรา 
 • 13.1.3 ความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานหรือการพึ่งพาเว็บไซต์ของท่าน 
 • 13.1.4 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
 • 13.1.5 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเป็นตัวแทนหรือคำแถลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ 
 • 13.1.6 ความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี 
 • 13.1.7 การสูญเสียทางธุรกิจใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ธุรกิจ รายได้ สัญญา เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูล ค่าความนิยม ชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) และ 
 • 13.1.8 ความสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความสูญเสียที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งสำหรับท่านและเราเมื่อท่านเริ่มเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ 

13.2 ในขอบเขตที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่นับรวมเงื่อนไขโดยนัย การรับรอง การเป็นตัวแทน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจใช้ได้กับเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของเรา 

13.3 ท่านจะต้องชดใช้และชดเชยให้เราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก พนักงาน ตัวแทน และที่ปรึกษาของเราสำหรับความสูญเสีย ต้นทุน ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก 

 • 13.3.1 การใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์แบรนด์ของท่าน (และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง) 
 • 13.3.2 การละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ของท่าน 
 • 13.3.3 การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามของท่าน และ/หรือ 
 • 13.3.4 การใช้ข้อมูลของท่านของเรา 

13.4 แม้ว่าจะมีสิ่งใดในทางตรงกันข้าม เราจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่เรามีต่อท่านในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยมิชอบ) 

 

14. วิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

14.1 เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน หรือที่ท่านให้ไว้กับเรา ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

14.2 โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่ และนโยบายคุกกี้ของเราที่นี่ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 

15. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ 

15.1 เรามองหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะปรับปรุงเว็บไซต์นี้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีที่โพสต์ในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านและทบทวนข้อตกลงเหล่านี้เป็นประจำ เนื่องจากจะถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงเหล่านี้ 

 

16. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจมีผลกับท่าน 

16.1 ข้อตกลงเหล่านี้อ้างถึงนโยบายเพิ่มเติมต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราด้วยเช่นกัน 

 • 16.1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งอธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และสิทธิของท่านมีอะไรบ้าง 
 • 16.1.2 นโยบายคุกกี้ของเรา ซึ่งกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา 

16.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้กับการซื้อสินค้าหรือบริการ และส่วนเฉพาะหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของแบรนด์ รวมถึงการแข่งขัน การส่งเสริมการขาย หรือคุณสมบัติอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งข้อตกลงทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้โดยการอ้างอิง เราจะนำท่านไปสู่ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมในเวลาที่ท่านโต้ตอบกับเราและ/หรือแบรนด์ของเราในบริการที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงที่ใช้กับบริการที่จัดให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของแบรนด์อื่น ๆ ข้อตกลงที่ใช้กับบริการนั้นจะมีความสำคัญเหนือกว่าในขอบเขตของความขัดแย้งดังกล่าว 

16.3 นโยบาย ข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และมีผลทันทีเมื่อโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์หรือดำเนินการตามข้อตกลง (ตามความเหมาะสม) 

 

17. ทั่วไป 

17.1 หากท่านเป็นธุรกิจ ข้อตกลงเหล่านี้ประกอบด้วยการเห็นชอบทั้งหมดระหว่างท่านและเราในเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ การเป็นตัวแทน แถลงการณ์ หรือการจูงใจ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ที่ไม่รวมอยู่ในข้อตกลงเหล่านี้ (ที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) จะไม่มีผลผูกพันกับท่านหรือเรา 

17.2 หากมีศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป และบทบัญญัติดังกล่าวจะแทนที่ด้วยบทบัญญัติอื่น โดยถูกต้องทุกประการ และมีผลบังคับใกล้เคียงที่สุดกับข้อตกลงที่ถูกแทนที่ 

17.3 ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้สิทธิกับฝ่ายใดยกเว้นท่านและเรา (รวมถึงบริษัทในเครือของเรา) ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่สามารถบังคับใช้โดยบุคคลที่สาม รวมถึง (หากท่านมีภูมิลำเนาในสหราชอาณาจักร) การบังคับใช้ใด ๆ ผ่านพระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) ค.ศ. 1999 

17.4 หากเราไม่มีการยืนยันในทันทีให้ท่านดำเนินการใด ๆ ตามข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ หรือหากเราประวิงการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ กับท่านตามการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการสิ่งเหล่านั้น และจะไม่สามารถยับยั้งเราจากการดำเนินการกับท่านในภายหลังได้ 

 

18. กฎหมายและขอบเขตอำนาจศาล 

18.1 ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างท่านและเราที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้ กฎหมายของประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้ 

 

ข้อตกลงเหล่านี้ปรับปรุงล่าสุดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2021 

UK-611364451.1 1 

MHC-18244752-1 

Leaving page banner