ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2566
ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 เดือนเมษายน

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)

เพื่อการ "เริ่มต้นที่ดีต้องมีดีครบ 3" ของเด็กผ่าคลอด นอกจากการเสริมโภชนาที่มีประโยชน์อย่าง แลคโตเฟอร์ริน และ MFGM ที่สามารถพบได้ในน้ำนมแม่ วันนี้เอนฟาจะพามาดู ฤกษ์ผ่าคลอดที่ดี เดือน เมษายน เสริมการเริ่มต้นที่ดีของเด็กผ่าคลอดกัน !


 

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2566

แนะนำวันที่ 6, 10, 16, 17, 18
 

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนเมษายน 2566

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนเมษายน 2566


วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 14.12 น. จะตกภูมิปาโลฤกษ์ หัสตะนักษัตร ฤกษ์ที่ 13 มีดาวพุธเป็นเจ้าเรือน ดาวจันทร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน ได้อุปนิสัยขยันขันแข็ง มีความระมัดระวัง แต่ก็คล่องแคล่วว่องไว มีความรู้สูง สื่อสารเก่ง เป็นช่างฝีมือ ทำธุรกิจได้ดี

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 14.12 น. จะตกเทศาตรีฤกษ์ จิตรานักษัตร ฤกษ์ที่ 14 ดาวพุธเป็นเจ้าเรือน ดาวอังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน จะได้อุปนิสัยช่างสังเกต มีอารมณ์ขัน มีไหวพริบดี เข้าสังคมเก่ง กระตือรือร้นทำธุรกิจ กล้าหาญ กล้าแสดงออก หากทำงานสายอุตสาหกรรม วิศวกรรม จะก้าวหน้ารุ่งเรืองมาก

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์, ดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร และดาวพุธ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะสุขภาพดี ป่วยไข้หายเร็ว ได้ทรัพย์สมบัติจากตระกูลมารดา มีญาติพี่น้องพึ่งพากันได้ รับราชการดี

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันจันทร์ แรม 5 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
วันสิทธิโชค

เด็กวันนี้ เกิดก่อนเวลา 15.10 น. จะตกราชาฤกษ์ อนุราธะนักษัตร ฤกษ์ที่ 17 ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือน ดาวเสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีมีน ได้ความมั่นใจ กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ มีพลังในการต่อสู้ เป็นนักปฏิบัติ สามารถวางแผนกิจการงานได้ดี มีภาวะผู้นำสูง ปรับตัวได้ตามเหตุผลที่ต้องการ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 15.10 น. จะตกสมโณฤกษ์ เชษฐะนักษัตร ฤกษ์ที่ 18 อังคารเป็นเจ้าเรือน ดาวพุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะราศีมีน ได้อุปนิสัยขยันขันแข็ง รวดเร็วคล่องตัว กล้าหาญ มีอารมณ์ขัน มีไหวพริบทางคำพูด มีทักษะด้านภาษา ไม่อับจนง่าย แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยปัญญา

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู และดาวศุกร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะแข็งแรง อายุยืน มีทรัพย์สมบัติรองรัง ได้ความช่วยเหลือจากคู่ครองหุ้นส่วน มีความมั่นคงทางสินทรัพย์

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
วันสิทธิโชค

เด็กวันนี้ เกิดก่อนเวลา 07.22 น. จะตกเทศาตรีฤกษ์ ธนิษฐะนักษัตร ฤกษ์ที่ 23 มีดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือน ดาวอังคารเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ จะตัดสินใจเก่ง มีความแน่วแน่ในเป้าหมาย ระมัดระวัง รอบคอบ กระตือรือร้นแสวงหาทรัพย์สมบัติ มีร่างกายแข็งแรง หากป่วยไข้จะหายเร็ว

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 07.22 จะตกเทวีฤกษ์ ศตภิษัชนักษัตร ฤกษ์ที่ 24 ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือน ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เป็นที่รักของเพื่อนฝูง มีความคิดอิสระ ให้ค่ากับเสรีภาพ มีความคิดสร้างสรรค์สูง ทำงานได้หลากหลายวิชาชีพ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา จะมีดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส และราหู เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะมีพลังอำนาจสูง ต้องการอะไรจะมีคนช่วยจัดหา ได้รับการสนับสนุนอย่างดี มีทรัพย์สมบัติรอท่า มีทักษะการสื่อสาร

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันจันทร์ แรม 12 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
วันมหาสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 05.37 น. จะตกเทวีฤกษ์ ศตภิษัชนักษัตร ฤกษ์ที่ 24 ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือน ราหูเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ เป็นเฉลียวฉลาด มีทักษะการทำงานวิชาชีพ ประยุกต์เก่ง หากเป็นแพทย์หรือนักประวัติศาสตร์จะมีชื่อเสียงมาก มีโชคการเสี่ยง และได้ความสำเร็จจากการลงทุน

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 05.37 น. จะตกเพชฌฆาตฤกษ์ บุรพภัทรนักษัตร ฤกษ์ที่ 25 ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือน ดาวพฤหัสเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ เป็นคนมีมนุษยธรรมสูง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีความคิดเชิงปรัชญา มีการกระทำที่เป็นระบบ สามารถเป็นหัวหน้าได้ดี มีภาวะผู้นำ มีความอ่อนโยนในจิตใจ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู และดาวศุกร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะมีที่ดินอสังหาฯ มั่นคง ได้มรดกจากญาติผู้ใหญ่ มีทุนรองรัง เก่งในการค้าและการเจรจา สามารถทำธุรกิจได้หลายรูปแบบร

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
วันมหาสิทธิโชค

เด็กวันนี้ เกิดก่อนเวลา 03.58 น. จะตกเพชฌฆาตฤกษ์ บุรพภัทรนักษัตร ฤกษ์ที่ 25 ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือน ดาวพฤหัสเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ มีความมั่นคงในจิตใจ มีคุณธรรมสูง รักความก้าวหน้า ควบคุมสถานการณ์เก่ง สนใจทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญา หากเป็นครูอาจารย์จะมีคุณวุฒิสูง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 3.58 น. จะตกราชาฤกษ์ อุตตรภัทรบทนักษัตร ฤกษ์ที่ 26 ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือน ดาวเสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีเมษ ได้อุปนิสัยเป็นคนหนักแน่น ใจบุญกุศล ใฝ่คุณธรรม มีความคิดคมคาย มีภาวะผู้นำสูง จะมีฐานะมั่นคง มีทรัพย์สินที่ดินอสังหาฯ

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์ และอาทิตย์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะปรับตัวเก่ง การศึกษาเด่น มีเกณฑ์ศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูง ได้รับการยกย่องผลงานวิชาการ ทำงานในภาคปฏิบัติจะได้รับการยอมรับนับถือมาก


เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.04 น. - 14 เมษายน 2566 ไม่เกินเวลา 16.28 น. จะมีราศีมีน

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.29 น. - 15 พฤษภาคม 2566 ไม่เกินเวลา 13.14 น. จะมีราศีเมษ

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์

กรณีคลอดในวันที่ต่างๆ ภายในเดือนเมษายน 2566 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1, 10, 19, 28 เมษายน 2566 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือสมโณฤกษ์  ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 11, 20, 29 เมษายน 2566 จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 12, 21, 30  เมษายน 2566 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ หรือมหัทธโนฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 13, 22 เมษายน 2566 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ หรือโจโรฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5, 14, 23  เมษายน 2566 จะเกิดในโจโรฤกษ์ หรือภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 15, 24 เมษายน 2566  จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือเทศาตรีฤกษ์  ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 16, 25 เมษายน 2566  จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 17, 26  เมษายน 2566  จะเกิดในเทวีฤกษ์ หรือเพชฌฆาตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 9, 18, 27 เมษายน 2566 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือราชาฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์

สมัครสมาชิก Enfa Smart Club รับฟรี คู่มือคุณแม่ผ่าคลอด

 

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก ** เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

รวมฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอดปี 2566

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2566

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

บทความที่แนะนำ

ฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอด ปี 2566 โดย การะเกต์พยากรณ์
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner