ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนตุลาคม 2566
ฤกษ์ผ่าคลอด 2566 เดือนตุลาคม

พยากรณ์โดย
การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์พยากรณ์)

เพื่อการ "เริ่มต้นที่ดีต้องมีดีครบ 3" ของเด็กผ่าคลอด นอกจากการเสริมโภชนาที่มีประโยชน์อย่าง แลคโตเฟอร์ริน และ MFGM ที่สามารถพบได้ในน้ำนมแม่ วันนี้เอนฟาจะพามาดู ฤกษ์ผ่าคลอดที่ดี เดือน ตุลาคม เสริมการเริ่มต้นที่ดีของเด็กผ่าคลอดกัน !


 

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนตุลาคม 2566

แนะนำวันที่ 2, 10, 18, 22
 

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนตุลาคม 2566

ฤกษ์ดีสำหรับการผ่าคลอดในเดือนตุลาคม 2566


วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันจันทร์ แรม 3 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ
วันราชาโชค ชัยโชค อำมฤตโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 19.55 น. จะตกมหัทธโนฤกษ์ ภรณีนักษัตร ฤกษ์ที่ 2 อังคารเป็นเจ้าเรือน ศุกร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ มีอุปนิสัยเป็นคนจริงใจ เฉลียวฉลาด ช่างแสวงหาความสุข มีเป้าหมายชีวิตกว้างไกล ใจแข็งเด็ดเดี่ยวในยามจำเป็น ไม่ยอมแพ้ง่ายเมื่อต้องการความสำเร็จ มีทักษะในการประสานงาน การแสวงหามิตร

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 19.55 น. จะตกโจโรฤกษ์ กฤติกานักษัตร ฤกษ์ที่ 3 อังคารเป็นเจ้าเรือน อาทิตย์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ เป็นคนสุขภาพแข็งแรง ไม่ย่อท้อต่อการต่อสู้แข่งขัน ใจกล้า มีภาวะผู้นำสูง ช่างวิจารณ์ กล้าแสดงออกทั้งคำพูดและการกระทำ มีชื่อเสียงในสังคม จะมีบุคลิกที่โดดเด่น

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู และดาวศุกร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน มีฐานะมั่นคง ได้คู่ครองที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย หากประสบปัญหาจะได้มิตรช่วยเหลือ จะไม่โดดเดี่ยว

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ
วันชัยโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 07.15 น. จะตกสมโณฤกษ์ อาษเลษานักษัตร ฤกษ์ที่ 9 จันทร์เป็นเจ้าเรือน พุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ จะเป็นคนเฉียบคมทางความคิด มีความรอบรู้ เป็นนักคิดนักเขียนที่มีชื่อเสียง การเดินทางท่องเที่ยวจะนำโชคให้ มีความพร้อมที่จะปรับตัวได้รวดเร็ว ทำธุรกิจได้หลากหลาย ค้าขายเก่ง

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 07.15 น. จะตกทลิทโทฤกษ์ มาฆะนักษัตร ฤกษ์ที่ 10 อาทิตย์เป็นเจ้าเรือน พระเกตุเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีกันย์ จะได้อุปนิสัยตรงไปตรงมา มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีอำนาจ ไม่กลัวการต่อสู้ มีความคิดช่างพลิกแพลง หากได้รับมอบหมายหน้าที่จะทำเหนือความคาดหมาย มีเกณฑ์ร่ำรวย มีบารมี

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์ และอาทิตย์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว สื่อสารเก่ง มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้การศึกษาดี ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อจะให้มรดก มีชื่อเสียงข้ามประเทศ

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ
วันมหาสิทธิโชค

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 22.31 น. จะตกราชาฤกษ์ อนุราธะนักษัตร ฤกษ์ที่ 17 อังคารเป็นเจ้าเรือน เสาร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ จะเป็นคนกล้าแข็ง มีพลังอำนาจ ซื่อตรงในหลักการ สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ มีความสามารถในการประชุม การประสานงาน สามารถเป็นแพทย์ได้ มีความเป็นผู้นำที่เป็นนักปฏิบัติ

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 22.31 น. จะตกสมโณฤกษ์ เชษฐานักษัตร ฤกษ์ที่ 18 อังคารเป็นเจ้าเรือน ดาวพุธเป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ จะได้อุปนิสัยเป็นคนว่องไวรวดเร็ว กล้าหาญ มีปฏิภาณไหวพริบสูง ทำงานเก่ง แข็งแกร่ง ร่างกายและจิตใจเต็มไปด้วยพลัง หากป่วยไข้จะฟื้นตัวเร็ว ทำให้ครอบครัวมีชื่อเสียงและร่ำรวย

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส, ราหู, ดาวศุกร์, ดาวอาทิตย์ และดาวจันทร์ เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะเป็นที่รักของผู้คน ได้โชคจากความเมตตารักใคร่ ถ้ามีหัวหน้าเจ้านายจะได้รับการส่งเสริมมาก ถ้ามีลูกน้องลูกจ้างจะได้รับการยกย่องเต็มที่ เป็นคนพูดเก่งในคำพูดที่แหลมคม

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ
วันชัยโชค อำมฤตโชค วันธงชัย

เด็กเกิดวันนี้ ก่อนเวลา 20.14 น. จะตกโจโรฤกษ์ อุตราษาฒนักษัตร ฤกษ์ที่ 21 เสาร์เป็นเจ้าเรือน อาทิตย์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ จะเป็นคนจริงจัง รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบสูง ผู้คนจะยกย่องในความซื่อตรงและไว้วางใจได้ จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิต คิดรอบคอบ จะไม่ลำบากการเงินในบั้นปลาย

เด็กวันนี้ เกิดหลังเวลา 20.14 น. จะตกภูมิปาโลฤกษ์ ศรวณะนักษัตร ฤกษ์ที่ 22 เสาร์เป็นเจ้าเรือน จันทร์เป็นเจ้าฤกษ์ เด็กเกิดวันนี้ตามช่วงเวลาดังกล่าว จะมีราศีตุลย์ จะเป็นคนมีระเบียบแบบแผน หนักเอาเบาสู้ มีความสามารถที่ผู้คนคาดไม่ถึง จะมีคู่ครองที่ส่งเสริมฐานะความเป็นอยู่ สุขภาพแข็งแรง อายุยืน

ในทางทักษา เด็กเกิดวันนี้ โดยยังไม่รู้ลัคนา จะมีดาวอาทิตย์, ดาวจันทร์, ดาวอังคาร, ดาวพุธ, ดาวเสาร์, ดาวพฤหัส และราหู เป็นดาวให้โชคให้คุณ จะได้รับความรักจากคู่ครองและครอบครัว มีทรัพย์สินรองรัง จะสำเร็จการศึกษาเท่าที่มุ่งหวัง มีมิตรภาพที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หากทำงานราชการจะได้ตำแหน่งที่มั่นคง


เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.01 น. - 18 ตุลาคม 2566 ไม่เกินเวลา 02.59 น. จะมีราศีกันย์

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 03.00 น. - 17 พฤศจิกายน 2566 ไม่เกินเวลา 02.48 น. จะมีราศีตุลย์

 

เกร็ดความรู้เรื่องฤกษ์


 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 1, 10, 19 ได้ชื่อว่า ทลิทโทฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 2, 11, 20 ได้ชื่อว่า มหัทธโนฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 3, 12, 21 ได้ชื่อว่า โจโรฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 4, 13, 22 ได้ชื่อว่า ภูมิปาโลฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 5, 14, 23 ได้ชื่อว่า เทศาตรีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 6, 15, 24 ได้ชื่อว่า เทวีฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 7, 16, 25 ได้ชื่อว่า เพชฌฆาตฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 8, 17, 26 ได้ชื่อว่า ราชาฤกษ์
 • ผู้เกิดในฤกษ์ที่ 9, 18, 27 ได้ชื่อว่า สมโณฤกษ์

กรณีคลอดในวันที่ต่าง ๆ ภายในเดือนตุลาคม 2566 จะได้ฤกษ์ดังต่อไปนี้ (บางวันจะมี 2 ฤกษ์คาบเกี่ยวกัน ควรพิจารณาโดยละเอียด)

 • เด็กที่เกิดในวันที่ 1,11, 20, 29 ตุลาคม 2566 จะเกิดในทลิทโทฤกษ์ หรือมหัทธโนฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 2, 12, 21, 30 ตุลาคม 2566 จะเกิดในมหัทธโนฤกษ์ หรือโจโรฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 3, 13, 22 ตุลาคม 2566 จะเกิดในในโจโรฤกษ์ หรือภูมิปาโลฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 4, 14, 23 ตุลาคม 2566 จะเกิดในภูมิปาโลฤกษ์ หรือเทศาตรีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 5, 15, 24 ตุลาคม 2566 จะเกิดในเทศาตรีฤกษ์ หรือเทวีฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 6, 16, 25 ตุลาคม 2566 จะเกิดในเทวีฤกษ์ หรือเพชฌฆาตฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 7, 17, 26 ตุลาคม 2566 จะเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ หรือราชาฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 8, 18, 27 ตุลาคม 2566 จะเกิดในราชาฤกษ์ หรือสมโณฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 • เด็กที่เกิดในวันที่ 9, 19, 28 ตุลาคม 2566 จะเกิดในสมโณฤกษ์ หรือทลิทโทฤกษ์ ขึ้นอยู่กับเวลาเปลี่ยนฤกษ์

สมัครสมาชิก Enfa Smart Club รับฟรี คู่มือคุณแม่ผ่าคลอด

 

ความหมายของแต่ละฤกษ์


          ทลิทโทฤกษ์ หมายถึง ผู้ขอ ผู้เข็ญใจ **เดิมเรียกฤกษ์ขอทาน สัมพันธ์ถึงการร้องขอ การได้รับความอุปถัมภ์ อนุเคราะห์ นิยมใช้ทำการสู่ขอ หรือทวงถามหนี้สิน

          มหัทธโนฤกษ์ หมายถึง ผู้ร่ำรวย เศรษฐี สัมพันธ์ถึงทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง ใช้ในการมงคลได้ทุกอย่าง

          โจโรฤกษ์ หมายถึง ผู้ฉกชิง โจร สัมพันธ์ถึงการช่วงชิง การต่อสู้ นิยมใช้ในการออกต่อสู้ ปล้นค่ายตีทัพศัตรู

          ภูมิปาโลฤกษ์ หมายถึง แผ่นดิน ผู้รักษาแผ่นดิน สัมพันธ์ถึงที่ดิน อาณาเขต เหมาะใช้ในการมงคลเกี่ยวกับบ้านเรือน ที่ดิน การตั้งศาลพระภูมิ

          เทศาตรีฤกษ์ หมายถึง ผู้รื่นเริง ผู้รักสนุก ** เดิมเรียกฤกษ์แพศยา สัมพันธ์ถึงความบันเทิง ความรื่นเริง นิยมใช้ในการเปิดสถานบันเทิง โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด

          เทวีฤกษ์ หมายถึง นางพญา ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ สัมพันธ์ถึงอำนาจของผู้หญิง นิยมใช้ในการสมรสหมั้นหมาย ทำการมงคลต่าง ๆ ได้ดี

          เพชฌฆาตฤกษ์ หมายถึง ผู้ประหาร ผู้ดุร้าย สัมพันธ์ถึงการทำลาย ความเด็ดเดี่ยว การฆ่า นิยมใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การเอาฤกษ์ชัยเพื่อออกทัพจับศึก การเอาชนะศัตรู

          ราชาฤกษ์ หมายถึง กษัตริย์ ท้าวพระยา ผู้ชายที่เป็นใหญ่  สัมพันธ์ถึงอำนาจ บารมี ความสำเร็จ นิยมใช้ในการมงคลต่าง ๆ หลายประการ ใช้ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ เข้าหาผู้ใหญ่

          สมโณฤกษ์ หมายถึง ผู้สงบ นักพรต ผู้ถือศีล **เดิมเรียกฤกษ์สงบ สัมพันธ์ถึงความสงบ ความร่มเย็น นิยมใช้ในการมงคลเกี่ยวกับศาสนา การอุปสมบท แต่ก็ใช้ในการมงคลได้หลายประการ

รวมฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอดปี 2566

บทความแนะนำฤกษ์ผ่าคลอด 2566

เด็กผ่าคลอดเริ่มต้นดีต้องมีครบ 3

บทความที่แนะนำ

ฤกษ์มงคลสำหรับผ่าคลอด ปี 2566 โดย การะเกต์พยากรณ์
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner