ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
i-lose-my-childs-birth-certificate
ใบเกิดหาย หายังไงก็ไม่เจอ คัดลอกสำเนาได้ ง่ายนิดเดียว

Enfa สรุปให้

 • ใบเกิด หรือสูติบัตร เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ใช้เพื่อการติดต่อราชการ การยืนยันตัวตน หรือการยื่นขอรับสิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งสูตรบัตรตัวจริงนั้นจะออกให้แค่เพียงฉบับเดียว ไม่สามารถที่จะขอเอกสารตัวจริงฉบับใหม่ได้
 • ซึ่งสูตรบัตรตัวจริงนั้นจะออกให้แค่เพียงฉบับเดียว ไม่สามารถที่จะขอเอกสารตัวจริงฉบับใหม่ได้
 • แต่ถ้าหากทำสูติบัตรหายจริง ๆ สามารถไปติดต่อยังอำเภอหรือสำนักงานเขตใดก็ได้ เพื่อขอคัดลอกสำเนาสูติบัตร

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • ใบเกิดหาย ต้องทำยังไง
     • ใบเกิดลูกหาย ขอใหม่ที่ไหน
     • ใบเกิดหายต้องแจ้งความไหม
     • เคล็ดลับสำหรับคุณแม่ จัดเก็บเอกสารสำคัญของลูกยังไงดี
     • ไขข้อข้องใจกรณีสูติบัตรของลูกหาย กับ Enfa Smart Club

สสารไม่มีวันสูญหาย ยกเว้นหาไม่เจอ การหาไม่เจอนี่แหละค่ะ ที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นของสำคัญที่ไม่ได้หยิบจับมาใช้บ่อย ๆ อย่างใบเกิด หรือสูติบัตร หายไปเมื่อไหร่ไม่รู้ เมื่อถึงคราวต้องใช้ก็อาจจะวุ่นวายได้ วันนี้ Enfa มีสาระน่ารู้เมื่อสูติบัตรหายมาฝากค่ะ มาดูกันว่าถ้าใบเกิดหาย จะต้องทำยังไงดี 

ใบเกิดหาย ทำไงดี อัปเดตปี 2567 


ใบเกิด หรือสูติบัตร เป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ใช้เพื่อการติดต่อราชการ การยืนยันตัวตน หรือการยื่นขอรับสิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งสูตรบัตรตัวจริงนั้นจะออกให้แค่เพียงฉบับเดียว ไม่สามารถที่จะขอเอกสารตัวจริงฉบับใหม่ได้ 

ดังนั้น ถ้าสูติบัตรหายขึ้นมา คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ควรไปยื่นคำร้องที่อำเภอหรือสำนักงานเขตใดก็ได้ เพื่อยื่นคำร้องขอคัดเอกสารสำเนาสูติบัตร หากทางอำเภอหรือสำนักงานเขตยังมีต้นขั้วสูติบัตรอยู่ ก็สามารถทำการคัดลอกสำเนาเอกสารสูติบัตรได้เลย โดยคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ไปติดต่อแทนจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญไปด้วย คือ  

 • บัตรประชาชน  
 • ทะเบียนบ้าน  
 • วุฒิการศึกษา  
 • ใบแจ้งความ (หากประสงค์จะแจ้งความ) 
 • หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

แต่ถ้าหากไปแล้วพบว่าทางอำเภอ หรือสำนักงานเขตไม่มีต้นขั้วเอกสารใบสูติบัตร กรณีนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องเปลี่ยนไปทำเรื่องขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนสูติบัตร ซึ่งจะต้องไปยื่นเรื่องที่อำเภอหรือสำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน และต้องมีพยานบุคคลไปด้วย 2 คน พร้อมเอกสารสำคัญ คือ 

 • บัตรประชาชน  
 • ทะเบียนบ้าน  
 • วุฒิการศึกษา  
 • ใบแจ้งความ (หากประสงค์จะแจ้งความ) 
 • หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

ใบเกิดลูกหาย ขอใหม่ที่ไหน


ใบเกิดลูกหาย ขอคัดใบเกิดได้ที่ไหน? จริง ๆ ก็ไปขอได้ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอนั่นแหละค่ะ เพียงแต่จะมีรายละเอียดที่ต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้น คือ 

 • กรณีแรก สามารถไปที่อำเภอและสำนักงานเขตที่ใดก็ได้ หากว่าอำเภอและสำนักงานเขตนั้นยังมีต้นขั้วสูติบัตรอยู่ ก็สามารถทำการคัดลอกสำเนาสูติบัตรได้เลย 
 • กรณีที่สอง หากไปแล้วพบว่าสำนักงานเขต หรืออำเภอ ไม่มีต้นขั้วสูติบัตรแล้ว กรณีนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องย้ายไปดำเนินเรื่องขอหนังสือรับรองการเกิดแทนสูติบัตร ซึ่งจะต้องไปยื่นเรื่องที่อำเภอหรือสำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน และต้องมีพยานบุคคลไปด้วย 2 คน 

ใบเกิดหายต้องแจ้งความไหม


ใบเกิดไม่จัดอยู่ในเอกสารที่จะต้องไปแจ้งความในกรณีที่สูญหายค่ะ คุณพ่อคุณแม่สามารถไปยื่นเรื่องขอคัดลอกสำเนาสูติบัตรได้ที่อำเภอหรือสำนักงานเขตได้เลย 

ส่วนเอกสารที่จะต้องแจ้งความในกรณีที่สูญหายนั้น ได้แก่ 

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 • สมุดบัญชีธนาคาร 
 • สลากออมสิน 
 • โฉนดที่ดิน 
 • ใบกรมธรรม์ 
 • ใบคู่มือการจดทะเบียนรถ 
 • ใบรับรองผลการเรียน 
 • ใบสำคัญการสมรส 
 • ตั๋วจำนำ 
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (แบบสาธารณะเท่านั้น) 

ขอคัดใบเกิดมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  

การขอคัดใบเกิดนั้น ทำได้ไม่ยากเลยค่ะ โดยมีขั้นตอน คือ 

 • คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ไปดำเนินการติดต่อกับสำนักงานเขต หรืออำเภอ 
 • ยื่นเอกสารสำคัญ คือ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบแจ้งความ (หากประสงค์จะแจ้งความ) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
 • จากนั้นนายทะเบียนในท้องที่จะทำการคัดลอกสำเนาใบเกิดให้ใหม่ โดยจะมีค่าธรรมเนียม 10 บาท 

เคล็ดลับสำหรับคุณแม่ จัดเก็บเอกสารสำคัญของลูกยังไงดี


เพื่อให้เอกสารสำคัญยังอยู่ในสภาพที่ดี ไม่สูญหาย คุณแม่ควรใส่ใจกับการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้: 

 • เก็บในที่แห้ง และเย็น ไม่อับชื้น เพราะถ้าเก็บไว้ในที่ชื้นเกินไป อาจทำให้เอกสารเสียหายได้ 
 • ลงทุนกับตู้เอกสาร สัก 1-2 ตู้ เพื่อจะได้สามารถเก็บเอกสารได้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกต่อการหยิบจับออกมาใช้งานด้วย 
 • แยกเอกสารสำคัญต่าง ๆ ใส่ในแต่ละแฟ้ม แยกประเภทให้ดี อันไหนของคุณพ่อ อันไหนของคุณแม่ อันไหนของลูก เพื่อความสะดวกในการนำออกมาใช้งานในภายหลัง 
 • เอกสารบางอย่างที่ต้องมีการใช้งานบ่อย ๆ ควรถ่ายเอกสารสำเนาเก็บไว้หลาย ๆ แผ่น เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในภายหน้า และไม่ต้องหยิบจับเอกสารตัวจริงออกไปบ่อย ๆ จนเผลอเรอทำสูญหาย 
 • ไม่ม้วนเอกสาร แต่ควรจัดเก็บใส่ซอง ใส่แฟ้มให้เรียบร้อย ป้องกันการชำรุด หรือรอยขีดข่วนต่าง ๆ  

ไขข้อข้องใจกรณีสูติบัตรของลูกหาย กับ Enfa Smart Club


ใบเกิดหาย ขณะอยู่ต่างประเทศ ควรทำอย่างไรดี? 

ในกรณีที่แจ้งเกิดลูกที่ต่างประเทศ แล้วทำใบสูติบัตรหาย จะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางสถานทูตไทยหรือสถานกงศุลไทยค่ะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดสำเนาสูติบัตรให้ 

แต่ถ้าแจ้งเกิดลูกที่ไทย แล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศ และทำใบสูติบัตรหาย สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไม่สามารถออกสูติบัตรใหม่ให้ได้ เนื่องจากสูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้เพียงครั้งเดียว 

กรณีนี้ก็อาจจะต้องติดต่อกับทางสถานทูตหรือสถานกงศุลไทย โดยเจ้าหน้าที่อาจจะติดต่อกับสำนักงานเพื่อดำเนินการขอคัดลอกสำเนาใบเกิดให้ หรืออาจจะต้องกลับมาดำเนินการเพื่อขอคัดสำเนาใบที่ประเทศไทยเองค่ะ 

ใบเกิดหายทำบัตรประชาชนได้ไหม? 

หากสูติบัตรของลูกหาย สามารถใช้เอกสารทางราชการอื่น ๆ ที่ออกให้ลูกแทน เช่น พาสปอร์ต สำเนาทะเบียนนักเรียน เป็นต้น เพื่อยื่นทำบัตรประชาชนได้ค่ะ 

หรือคุณพ่อคุณแม่ควรไปขอคัดสำเนาใบเกิดของลูกใหม่ก่อน แล้วค่อยพาลูกไปทำบัตรประชาชนค่ะ


บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

บทความที่แนะนำ

vaccines for children 2022
เงินสงเคราะห์บุตร
baby-sleep-schedule
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner