Enfa สรุปให้

  • การออมเงิน อาจเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับบางคน แต่บางคนก็จำเป็นจะต้องมีแรงกระตุ้นในการเก็บเงินมากกว่าปกติ จึงจะช่วยให้มีวินัยในการออมมากขึ้น

  • ตารางออมเงินเป็นอีหนึ่งตัวช่วยป้องกันไม่ให้ลืมว่า วันนี้จะต้องหยอดกระปุกแล้วนะ ทั้งยังเห็นเป้าหมายของการเก็บเงินได้ดีขึ้นด้วย

  • ตารางออมเงินมีตั้งแต่ตารางออมเงินตามจำนวนเงินฉบับคนมีเป้าหมาย ตารางออมเงินตามระยะเวลาฉบับคนเสมอต้นเสมอปลาย และตารางออมเงินแบบกำหนดเป้าหมายและระยะเวลา

เลือกอ่านตามหัวข้อ

• ตารางออมเงินคืออะไร
• ตารางออมเงิน 10,000 บาท
• ตารางออมเงิน 5,000 บาท
• ตารางออมเงิน 3,000 บาท
• ตารางออมเงิน 2,000 บาท
• ตารางออมเงิน 1,000 บาท
• ตารางออมเงิน 500 บาท
• ตารางออมเงิน 365 วัน
• ตารางออมเงิน 1 เดือน
• ตารางออมเงินรายสัปดาห์
• ตารางออมเงิน 10,000 บาท 1 เดือน
• ตารางออมเงิน 5,000 บาท 1 เดือน

การออมเงิน เป็นหนึ่งในวินัยทางการเงินที่ดี ที่จะช่วยเสริมให้ลูกรู้จักการเก็บเล็กผสมน้อย รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะมีเงินสำรองไว้ใช้เสริมสภาพคล่องในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ อย่างการออมเงินนี้ สามารถเป็นรากฐานต่อยอดให้เด็ก ๆ รู้จักการเพิ่มมูลค่าของเงินเก็บที่มีอยู่ได้ในอนาคต Enfa เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้เด็ก ๆ รู้จักการเก็บออม วันนี้เรามีตารางออมเงินแบบง่าย ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้การออมเงินง่ายและสนุกมากขึ้น 

ตารางออมเงิน  คืออะไร?  


การเก็บเงิน อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับหลาย ๆ คน แต่สำหรับหลาย ๆ คนอาจไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะอาจจะมีลืมเก็บบ้าง หรือเก็บได้ไม่ตามเป้าก็ถอนออกมาใช้ก่อนบ้าง ดังนั้น ตารางออมเงิน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ลืมว่า วันนี้จะต้องหยอดกระปุกแล้วนะ ทั้งยังทำให้ผู้เก็บเงินได้มองเห็นเป้าหมายของการเก็บเงินอยู่เสมออีกด้วย 

ซึ่งตารางการออมเงินนี้สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย และทุกคนในครอบครัว โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกเริ่มออมเงิน โดยใช้ตารางออมเงิน และออมเงินไปพร้อม ๆ กันกับลูก พอครบกำหนดก็มาเปิดกระปุกออมสินดูว่าได้เงินจำนวนเท่าไหร่ เป็นการฝึกให้ลูกเห็นความสำคัญและรู้จักที่จะออมเงินเก็บสำหรับใช้ในอนาคต หรือใช้ในภาวะฉุกเฉิน หรือสำหรับซื้อสิ่งที่อยากได้ด้วยเงินเก็บของตัวเอง 

ซึ่งหลังจากออมเงินได้จำนวนหนึ่งแล้ว ยังสามารถนำเงินทั้งหมดที่ได้ไปเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร เพื่อให้มีความปลอดภัยและได้รับดอกเบี้ยมากขึ้น

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

ตารางออมเงินตามจำนวนเงินฉบับคนมีเป้าหมาย 


สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะฝึกให้ลูกมีเป้าหมายในการออมเงิน ก็สามารถที่จะใช้ตารางออมเงินแบบที่กำหนดเป้าหมายทางการออมไว้ ดังต่อไปนี้ได้ค่ะ 

ตารางออมเงิน 10,000 บาท  

ตารางออมเงิน 10,000 บาท ตารางนี้จะใช้ระยะเวลา 110 วัน หากเก็บได้ตามกำหนด ก็จะมีเงินออม 10,000 บาท 

 

ตารางออมเงิน 5,000 บาท  

ตารางออมเงิน 5000 บาท ตารางนี้จะใช้ระยะเวลา 110 วัน หากเก็บได้ตามกำหนด ก็จะมีเงินออม 5,000 บาท 

 

ตารางออมเงิน 3,000 บาท 

ตารางออมเงิน 3,000 บาท ตารางนี้จะใช้ระยะเวลา 110 วัน หากเก็บได้ตามกำหนด ก็จะมีเงินออม 3,000 บาท 

 

ตารางออมเงิน 2,000 บาท 

ตารางออมเงิน 2,000 บาท ตารางนี้จะใช้ระยะเวลา 110 วัน หากเก็บได้ตามกำหนด ก็จะมีเงินออม 2,000 บาท 

 

ตารางออมเงิน 1,000 บาท 

ตารางออมเงิน 1,000 บาท ซึ่งตารางออมเงิน 1000 บาท น่ารัก ๆ นี้ จะใช้ระยะเวลา 110 วัน หากเก็บได้ตามกำหนด ก็จะมีเงินออม 1,000 บาท 

 

ตารางออมเงิน 500 บาท  

ตารางออมเงิน 500 บาท ซึ่งตารางออมเงิน 500 บาทน่ารัก ๆ นี้ จะใช้ระยะเวลา 110 วัน หากเก็บได้ตามกำหนด ก็จะมีเงินออม 500 บาท 

 

ตารางออมเงินตามระยะเวลาฉบับคนเสมอต้นเสมอปลาย 


สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะฝึกให้ลูกออมเงินทุกวันเป็นประจำ สามารถลองใช้ตารางออมเงินที่มีระยะเวลานานขึ้นได้ ดังนี้ค่ะ 

ตารางออมเงิน 365 วัน  

ตารางออมเงิน 1 ปี จะใช้ระยะเวลาในการเก็บสะสมตลอด 1 ปีเต็ม หากสามารถเก็บได้ครบตามกำหนด ก็จะมีเงินเก็บสูงถึง 66,795 บาท 

 

ตารางออมเงิน 1 เดือน  

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะอยากเริ่มจากการออมเงินเป็นรายเดือนไป ก็สามารถใช้ตารางออมเงิน 30 วันได้ค่ะ ซึ่งตารางออมเงินรายเดือนนี้ ก็จะมีจำนวนวันคร่าว ๆ คือ 30 วัน แม้บางเดือนอาจจะไม่ครบ หรือเกิน 30 วัน แต่ก็สามารถยึด 30 วันเป็นระยะเวลามาตรฐานในการออมได้ค่ะ 

 

ตารางออมเงินรายสัปดาห์  

สำหรับคนที่ไม่สะดวกเก็บเงินเป็นรายวัน แต่สะดวกที่จะจัดสรรเป็นรายสัปดาห์มากกว่า ก็สามารถใช้ตารางการออมเงินรายสัปดาห์แบบเก็บเพิ่มสัปดาห์ละ 10 บาท เมื่อครบ 1 ปี หรือครบ 52 สัปดาห์ จะมีเงินเก็บถึง 13,780 บาท ซึ่งวิธีนี้เป็นการเก็บเงินแบบค่อยเป็นค่อยไป ช้าแต่ว่าชัวร์ 

 

ตารางออมเงินแบบกำหนดเป้าหมายและระยะเวลา 


หากคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เป้าหมายในการเก็บเงินนั้นใกล้ขึ้นมาหน่อย โดยย่นระยะเวลาเหลือแค่ 1 เดือน พร้อมกับยอดเงินเก็บตามที่ตั้งใจไว้ ก็สามารถใช้ตารางออมเงินดังต่อไปนี้ได้ค่ะ 

ตารางออมเงิน 10,000 บาท 1 เดือน 

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะเก็บเงินเงินจำนวน 10,000 บาท ในระยะเวลา 1 เดือน สามารถใช้ตารางออมเงิน 10,000 บาท ได้ โดยเก็บเงินวันละ 334 วัน จนครบ 30 วัน จะมีเงินเก็บถึง 10,020 บาท 

แต่ถ้าเดือนไหนมี 31 วัน สามารถเก็บวันละ 323 บาท จนครบ 31 วัน จะมีเงินเก็บถึง 10,013 บาท 

 

หรือถ้าหากไม่ต้องการที่จะเก็บรายวัน ก็สามารถเก็บเงินเป็นรายสัปดาห์ โดยตั้งเป้าเก็บให้ได้สัปดาห์ละ 2,500 บาท ครบ 4 สัปดาห์ ก็จะได้เงินจำนวน 10,000 บาทตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะ 

ตารางออมเงิน 5,000 บาท 1 เดือน 

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะเก็บเงินเงินจำนวน 5,000 บาท ในระยะเวลา 1 เดือน สามารถใช้ตารางออมเงิน 5,000 บาท ได้ โดยเก็บเงินวันละ 167 วัน จนครบ 30 วัน จะมีเงินเก็บถึง 5,010 บาท 

แต่ถ้าเดือนไหนมี 31 วัน สามารถเก็บวันละ 162 บาท จนครบ 31 วัน จะมีเงินเก็บถึง 5,022 บาท 


    บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์