แม่ตั้งครรภ์..อย่าได้ขาดโฟเลต

       โฟเลต  หรือ กรดโฟลิก (Folic Acid)   จัดเป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่ละลายได้ในน้ำ เป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ มีบทบาทสำคัญในการแบ่งตัวของเซลล์ สร้างสมอง ไขสันหลังรวมทั้งกระดูกสันหลังของทารกในครรภ์
      คุณแม่ควรจะได้รับโฟเลต ให้เพียงพอก่อนการตั้งครรภ์  คือเริ่มตั้งแต่เมื่อคิดวางแผนจะมีลูก หรือก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน และเมื่อตั้งครรภ์ก็ให้รับประทานติดต่อไป  12 สัปดาห์ (3 เดือน) หรือจะรับประทานเรื่อยไปตลอดระยะตั้งครรภ์ก็ได้
      
เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ ร่างกายมีความต้องการโฟเลต เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นจำนวนประมาณ 2 เท่าของคนปกติ ซึ่งในขณะที่ร่างกายมีความต้องการโฟเลตมากขึ้น กลับพบว่าในขณะตั้งครรภ์ลำไส้สามารถดูดซึมโฟเลตจากอาหารได้ลดลง และมีการสูญเสียโฟเลตทางปัสสาวะมากกว่าปกติ ทำให้พบการขาดโฟเลตในแม่ตั้งครรภ์ได้สูงกว่าคนปกติทั่วไป
      
ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ขาดโฟเลตจะเสี่ยงต่อการที่ลูกน้อยเกิดมามีสมองพิการ มีความผิดปกติของระบบประสาท  เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเยื่อหุ้มไขสันหลังปิดไม่สนิทที่เรียกว่า Spina Bifida  และภาวะทารกในครรภ์ไม่มีกะโหลกศีรษะ หรือมีความพิการที่แขนขา หัวใจ ปอด กระดูก มีภาวะโลหิตจาง ร่างกายขาดภูมิคุ้มกัน เกิดแผลที่มุมปากชนิดที่เรียกว่า “ปากนกกระจอก” ได้อีกด้วย
      
อาหารสำหรับคนท้องที่มีโฟเลตมาก ได้แก่ ผักใบเขียว บร็อกโคลี่ ตับ ถั่วที่มีสีเขียว มันฝรั่ง ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีต ส้ม ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง  นม  และไข่