ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
child-allowance-tax-deduction
ค่าลดหย่อนบุตรคืออะไร สามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

Enfa สรุปให้

 • คุณพ่อคุณแม่ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้มากมาย หนึ่งในนั้นคือค่าลดหย่อนบุตร
 • ค่าลดหย่อนบุตรสามารถใช้ได้ทั้งบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตรบุตรธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้สิทธิได้จำนวนสูงสุด 3 คน คนละ 30,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบุตรสามารถใช้สิทธิได้กับบุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ละยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา หรือซึ่งเป็นผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • ค่าลดหย่อนบุตร คืออะไร
     • ค่าลดหย่อนบุตร ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเท่าไหร่
     • ค่าลดหย่อนบุตรใช้สิทธิ์ได้กี่คน
     • สิทธิลดหย่อนบุตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
     • ไขข้อข้องใจเรื่องการหักค่าลดหย่อนบุตรกับ Enfa Smart Club

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์จะต้องเสียภาษี อย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนบุตรได้ด้วยนะ แต่ค่าลดหย่อนบุตรสามารถลดหย่อนภาษีได้กี่บาท และมีรายละเอียดการลดหย่อนภาษีอย่างไรบ้าง Enfa คนดี คนเดิม หาคำตอบมาฝากแล้วค่ะ

ลดหย่อนบุตร คืออะไร


การหักลดหย่อนบุตร คือ ค่าลดหย่อนภาษีแบบเหมาสำหรับคนที่มีลูก ซึ่งสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ทั้ง 2 กรณี คือ

 • บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้
 • บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้

ไม่ว่าจะเป็นลูกแท้ ๆ ลูกบุญธรรม หรือลูกติดของสามีหรือภรรยา ก็สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนบุตรได้เช่นกันค่ะ แต่บุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี หรือมีอายุระหว่าง 20 - 25 ปี แต่กำลังศึกษาอยู่

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุตรอายุเกิน 25 ปี ขึ้นไป แต่มีสถานะเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือพิการ ก็สามารถที่จะหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันค่ะ

ค่าลดหย่อนบุตร ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเท่าไหร่


ค่าลดหย่อนบุตร สามารถลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ส่วนในกรณีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท

จริงหรือไม่? หักลดหย่อนบุตรได้ทั้งสามีภรรยา

สิทธิในการหักค่าลดหย่อนบุตรใช้ได้ทั้งพ่อแม่ค่ะ นั่นหมายความว่าลูก 1 คน จะมี 2 สิทธิ์ให้กับพ่อและแม่คนละ ๅ สิทธิ์ค่ะ โดยจะมีเงื่อนไข ดังนี้

 • กรณีที่สามีหรือภรรยามีเงินได้แค่เพียงฝ่ายเดียว ให้ใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท
 • กรณีที่สามีหรือภรรยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย ทั้งพ่อและแม่สามารถใช้สิทธิใหักลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท

ลดหย่อนภาษี บุตรอายุไม่เกิน เท่าไหร่จึงจะขอลดหย่อนได้

กรมสรรพากร เคยได้ให้คำตอบในเรื่องนี้เอาไว้ว่า

“ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป ให้หักค่าลดหย่อนบุตรได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปีและยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา หรือซึ่งเป็นผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้หักลดหย่อนบุตรที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปโดยเงินได้พึงประเมินนั้นไม่เข้าลักษณะตามมาตรา  42  แห่งประมวลรัษฎากร”

ลดหย่อนบุตรได้กี่คน


การลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขจำนวนบุตรที่สามารถใช้ลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตรได้ ดังนี้ 

 • หากคุณพ่อคุณแม่มีแต่บุตรตามกฎหมาย: สามารถใช้ค่าลดหย่อนบุตรกี่คนก็ได้ ตามจำนวนบุตรที่มีอยู่จริง 
 • หากคุณพ่อคุณแม่มีแต่บุตรบุญธรรม: สามารถใช้ค่าลดหย่อนภาษีบุตรได้คนละ 30,000 บาท จำนวนสูงสุด 3 คน 
 • หากคุณพ่อคุณแม่มีทั้งบุตรตามกฎหมายและบุตรบุญธรรม: ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้สิทธิค่าลดหย่อนสำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายให้ครบหมดทุกคนก่อน ส่วนในกรณีที่บุตรบุญธรรมเป็นคนที่ 4 จะไม่สามารถใช้สิทธิได้ แต่ถ้าหากบุตรบุญธรรมยังอยู่ในจำนวนระหว่างคนที่ 1-3 กรณีนี้สามารถใช้สิทธิค่าลดหย่อนบุตรบุญธรรมได้เลย 

ลดหย่อนบุตรใช้เอกสารอะไร


สำหรับค่าลดหย่อนบุตร คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย มีดังนี้

 • กรณีบิดา ใช้สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านประกอบกับทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือ หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ หนังสือบันทึกฐานะแห่งครอบครัว แล้วแต่กรณี
 • กรณีมารดา ใช้สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือบันทึกฐานะแห่งครอบครัว แล้วแต่กรณี
 • กรณีที่บุตรซึ่งเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้ามีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็สามารถนำหลักฐานคำพิพากษาดังกล่าวมาแสดงได้

ไขข้อข้องใจเรื่องการหักค่าลดหย่อนบุตรกับ Enfa Smart Club


มีบุตร 1 คน ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่?

หากคุณพ่อคุณแม่มีบุตร 1 คน สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

การหักลดหย่อนบุตร หากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ขอลดหย่อนได้ไหม?

กรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร สิทธิตามกฎหมายจะถือว่าเป็นบุตรของแม่แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งแม่สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตรได้คนเดียว

หากคุณพ่อต้องการจะใช้สิทธิด้วย อาจจะต้องดำเนินเรื่องขอจดทะเบียนรับรองบุตร หรือทำการจดทะเบียนสมรส เพื่อให้คุณพ่อมีสถานะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย

ค่าฝากครรภ์ลดหย่อนภาษีได้ไหม?

สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และมีการไปฝากครรภ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงปีที่ต้องยื่นภาษี สามารถใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์ได้ค่ะ

บุตรบุญธรรมลดหย่อนภาษีได้ไหม?

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรบุญธรรมและจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สามารถที่จะใช้สิทธิในการลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตรได้สูงสุด 30,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะบทความแนะนำสำหรับคุณแม่

บทความที่แนะนำ

application-for-birth-certificate
registration-of-legitimation-of-child
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner