ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
alternative-school

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร หลักสูตรเป็นแบบไหนกันนะ

Enfa สรุปให้

 • โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนที่มีความยืดหยุ่นทางหลักสูตร ไม่เน้นวิชาการ แต่เน้นการทำกิจกรรม การลงมือปฏิบัติ และจัดการเรียนการสอนแบบเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • โรงเรียนทางเลือก เด็กจะมีอิสระในการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ มีทักษะในการใช้ชีวิต การปรับตัวในสังคม มีมารยาทที่ดี สุขภาพจิตดี อารมณ์ดี
 • โรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยนั้นถือว่ายังไม่ค่อยแพร่หลาย และโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่มักจะเป็นโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • โรงเรียนทางเลือก คืออะไร
     • โรงเรียนทาง เลือกในไทย ที่ไหนน่าสนใจบ้าง
     • แนวคิดในการเลือกโรงเรียนให้ลูก

ลูกถึงวัยต้องไปโรงเรียนแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกโรงเรียนให้ลูกอย่างไรดีถึงจะเหมาะกับลูก จะเลือกโรงเรียนที่เน้นวิชาการไปเลยดีไหม หรือจะส่งลูกเข้าโรงเรียนทางเลือกดีกว่านะ

โรงเรียนทางเลือก คืออะไร


โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะทางของตัวเอง โดยจะไม่ได้เน้นแค่เฉพาะการเรียนรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว มีการยืดหยุ่นของหลักสูตรการศึกษาให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ครูเป็นศูนย์รวม เพื่อให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิตที่รอบด้าน และเป็นตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ

ซึ่งร.ร. ทางเลือกแต่ละแห่ง ก็จะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปค่ะ บางโรงเรียนอาจใช้หลักสูตรแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) บางโรงเรียนอาจจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) หรือแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) หรือแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education) หรือแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เป็นต้น

โรงเรียนทางเลือก เหมาะกับใคร

โรงเรียนทางเลือก จริง ๆ แล้วก็เหมาะกับเด็กทุกคนค่ะ แต่จะเหมาะอย่างยิ่งหากเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่มีทักษะด้านใดด้านหนึ่งแสดงออกมาอย่างโดดเด่น และคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ทักษะด้านนั้นของลูกได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มที่ โรงเรียนทางเลือกคือคำตอบที่ถูกที่และถูกเวลาค่ะ

เพราะเด็ก ๆ จะได้ใช้เวลาพัฒนาทักษะของตัวเองอย่างเต็มที่ มีอิสระที่จะเรียนรู้ มีสุขภาพจิตดีขึ้น อารมณ์ดีขึ้น เพราะไม่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เน้นการท่องจำ การสอบแข่งขัน แต่ได้เป็นตัวเองอย่างที่ต้องการ พร้อมมีทักษะชีวิตที่สอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้

มากไปกว่านั้น โรงเรียนทางเลือกแบบนี้ พูดกันตรง ๆ ว่าเหมาะสำหรับเด็กที่ครอบครัวไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ค่ะ เพราะถึงแม้ว่าหลักสูตรจะน่าสนใจมาก แต่ราคาอาจไม่ได้เป็นมิตรมากนักกับทุกครอบครัว

โรงเรียนทางเลือก vs โรงเรียนนานาชาติ เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง

โรงเรียนนานาชาติ แม้ว่าหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนนั้นจะอิงตามหลักสูตรมาตรฐานของเครือโรงเรียนจากประเทศต้นฉบับ แต่ยังต้องดำเนินงานจัดการเรียนการสอนตามกฎที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ และต้องมีการสอบวัดระดับผลการเรียนตามที่กระทรวงกำหนดเอาไว้ด้วยเช่นกัน

ในขณะที่โรงเรียนทางเลือกนั้น จะไม่ถือว่าเป็นโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากมีการอิงหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ไม่เน้นวิชาการเลย จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทำกิจกรรม และให้ตัวเด็กเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนทาง เลือกในไทย ที่ไหนน่าสนใจบ้าง 


โรงเรียนทางเลือกในไทยนั้นยังไม่ได้แพร่หลายค่ะ ด้วยเหตุนี้จำนวนโรงเรียนทางเลือกจึงมีค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลมากกว่าในต่างจังหวัด และส่วนมากมักจะเป็นโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลทางเลือก

โรงเรียนทางเลือกอนุบาล ที่น่าสนใจ เช่น

 • โรงเรียนอนุบาลวรพิม (Montessori) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร (Montessori) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน (Montessori) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว (Montessori) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ (Project Approach) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ (Project Approach) กรุงเทพฯ

โรงเรียนทางเลือกประถมศึกษา

โรงเรียนทางเลือกประถมศึกษา ที่น่าสนใจ เช่น

 • โรงเรียนจารุวรรณ (Multiple Intelligence) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนทอสี (วิถีพุทธ) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนเพลินพัฒนา (วิถีพุทธ) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียน ณ ดรุณ (Reggio Emilia) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนภักดีพรรณ (Neo-Humanist Education) ชลบุรี

โรงเรียนทางเลือกมัธยมศึกษา

ร.ร. ทางเลือกมัธยมศึกษา ที่น่าสนใจ เช่น

 • โรงเรียนอมาตยกุล (Neo-Humanist Education) กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา (“MI” Theory of Multiple Intelligences)
 • โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต (Multiple Intelligence) ปทุมธานี

โรงเรียนทางเลือก ค่าเทอม ประมาณเท่าไหร่

เนื่องด้วยจำนวนโรงเรียนทางเลือกนั้นมีอยู่ค่อนข้างน้อยในประเทศไทย และเกือบจะทั้งหมดเป็นโรงเรียนเอกชน ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อเทอมและต่อปีนั้นสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปหลายโรงเรียนค่ะ

โดยค่าเทอมของโรงเรียนทางเลือกนั้น อาจเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาทต่อไป ไปจนถึง 200,000 บาทต่อปีขึ้นไป คุณพ่อคุณแม่สามารถเช็กราคาอัปเดตล่าสุดกับทางโรงเรียนที่สนใจได้โดยตรง เพื่อให้ได้รับข้อมูลราคาที่เป็นปัจจุบันที่สุดค่ะ

แนวคิดในการเลือกโรงเรียนให้ลูก


แนวคิดในการเลือกโรงเรียนให้กับเด็กนั้น พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นโรงเรียนชื่อดัง โดดเด่นด้านวิชาการ เพราะวิถีความเป็นไปของสังคมนั้นผูกติดอยู่กับการสอบวัดผลเป็นส่วนมาก จึงเป็นเรื่องยากที่เด็ก ๆ จะหลีกหนีวงจรนี้ไปได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณพ่อคุณแม่อยู่ในสถานะที่สามารถเลือกโรงเรียนให้ลูกได้ ควรจะพิจารณาโรงเรียนที่มีการบูรณาการทั้งด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อให้เด็ก ๆ มีทักษะติดตัวอย่างรอบด้าน รู้ทั้งวิชาการ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสังคมได้ ช่วยเหลือตัวเองได้  

โดยหลักในการเลือกโรงเรียนให้ลูก คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

 • ความสะอาดของโรงเรียน ควรหาเวลาไปเช็กดูสถานที่จริงว่าโรงเรียนแออัดเกินไปไหม มีนโยบายป้องกันการติดเชื้อและดูแลสุขภาพเด็ก ๆ อย่างถูกสุขอนามัยหรือไม่
 • บุคลากรของโรงเรียน มีบุคลากรเพียงพอกับเด็กนักเรียนหรือเปล่า ครู 1 คน ดูแลนักเรียนมากเกินไปไหม และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในความแตกต่างของเด็กเป็นอย่างดีหรือเปล่า
 • หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างไร มีกิจกรรมเสริมทักษะด้วยไหม หรือเน้นแค่วิชาการ ควรเลือกที่ผสมผสานอย่างลงตัว โดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาล ยิ่งไม่ควรเลือกโรงเรียนที่เน้นวิชาการ เพราะยังไม่ใช้ทักษะจำเป็นสำหรับพัฒนาการของเด็กเล็ก
 • ระยะทางของโรงเรียน ไม่ควรจะไกลจนเกินไปและบีบบังคับให้เด็กต้องตื่นเช้าจนเกินเหตุ ไม่ทันกินข้าวเช้า หลังเลิกเรียนก็เจอรถติด ซึ่งจะทำให้เด็กต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางในแต่ละวันโดยไม่จำเป็น ทำให้เกิดความเครียดสะสมได้
 • ค่าเทอมของโรงเรียน ควรเลือกโรงเรียนที่ไม่ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของครอบครัวหยุดชะงักลง เพราะถ้าหากวันหนึ่งเด็กจะต้องย้ายจากโรงเรียนหนึ่ง ไปเจอสังคมอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีการเรียนการสอนด้อยลงมา หรือมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่เสริมทักษะของเด็ก อาจทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องการปรับตัว และทำให้การพัฒนาทักษะของเด็กต้องสะดุดลงไปด้วย ดังนั้น เลือกโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้อย่างต่อเนื่องจะดีที่สุด

เลือก Enfa สูตรที่ใช่ แบรนด์เดียวที่เสริม MFGM

เด็กควรได้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรกของชีวิต เพื่อให้ได้รับสารอาหารและสารภูมิคุ้มกันที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

แต่ในกรณีที่แม่ไม่สามารถให้นมลูกได้เอง สามารถปรึกษากับแพทย์ เพื่อเลือกนมเสริมที่มีสารอาหารเหมาะสมกับวัยของลูก

ซึ่งนมที่เหมาะสำหรับเด็ก ควรจะต้องมี “MFGM” หรือเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันที่พบในน้ำนมแม่ (Milk Fat Globule Membrane) ประกอบด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด อย่างสฟิงโกไมอิลีน ฟอสโฟลิปิด แกงกลิโอไซต์ มีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสมองที่ดีของลูกน้อย ส่งเสริมการทำงานของสมองให้ลูกน้อยทั้งด้านสติปัญญา และอารมณ์ เพื่อให้ลูกได้สารอาหารที่ดีต่อการเติบโตอย่างสมวัย และดีต่อพัฒนาการด้านสมองตั้งแต่ 1 ขวบแรกของชีวิต บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

บทความที่แนะนำ

kids-uht-milk
จริงหรือไม่? ที่เด็กผ่าคลอดต้องกินนมสำหรับเด็กผ่าคลอด
การ์ตูนใน Netflix
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner