ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Resilience Skill สอนลูกให้รู้จักยืดหยุ่น ล้มเป็น ลุกไว
Resilience Skill สอนลูกให้รู้จักยืดหยุ่น ล้มเป็น ลุกไว

Enfa สรุปให้:

  • Resilience Skill หรือ ทักษะความยืดหยุ่น คือความสามารถในการรับมือ ความอดทน และการดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก เป็นทักษะความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความเครียด การเปลี่ยนแปลง และความทุกข์ยาก
  • Resilience Mindset หรือ ล้มเป็น ลุกไว คือทัศนคติและความเชื่อต่อตนเองว่ามีความสามารถในการเอาชนะความท้าทาย มองว่าความล้มเหลวและความพ่ายแพ้คือโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้
  • ทักษะและทัศนคติเรื่องความยืดหยุ่นและการรู้จักปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ทั้งดีและร้าย ควรได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็ก ๆ เพื่อเป็นการวางพื้นฐานให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติต่อการใช้ชีวิตที่ดี รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเอง และรู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีสติ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • อะไรคือ Resilience
     • Resilience Skill คืออะไร สำคัญอย่างไร
     • เริ่มปลูกฝัง Resilience Skill ให้ลูกตอนไหน
     • จะสอน Resilience Skill อย่างไร

ตึงไปก็ไม่ดี หย่อนไปก็ไม่ดี ชีวิตคนเราต้องมีความยืดหยุ่น หรือ Resilience ซึ่งเรื่องความยืดหยุ่นนี้ แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่่องง่าย ๆ แต่ก็ถือเป็นทักษะสำคัญที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีได้ และจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็ก ๆ

การสอนให้เด็กรู้จักความยืดหยุ่น จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถรับมือกับความเครียดและความทุกข์ยาก ช่วยให้เด็กรู้จักที่จะรับมือกับความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตดี แต่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถปลูกฝังให้ลูกรู้จักกับความยืดหยุ่นในชีวิตได้อย่างไรบ้างนะ แน่นอนว่า บทความนี้จาก Enfa มีคำตอบมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ

Resilience คืออะไร


Resilience หรือ ความยืดหยุ่น คือความสามารถในการรับมือ ความอดทน และการดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก เป็นทักษะความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความเครียด การเปลี่ยนแปลง และความทุกข์ยาก

ทักษะความยืดหยุ่นนี้ไม่ใช่ลักษณะถ่ายทอดกันได้ทางพันธุกรรมเสมอไป แต่เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดเวลา และจะดียิ่งกว่าหากเด็กได้รับการปลูกฝังให้รู้จักการปรับตัว และยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ยังอายุน้อย

Resilience Skill คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อลูกน้อย


ความยืดหยุ่นเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับเด็กในการพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไร? สำคัญมากค่ะ เพราะทักษะนี้จะช่วยให้เด็กรู้จักที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเอง รู้จักที่จะสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ใหม่ ๆ รู้จักที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

มากไปกว่านั้น ทักษะความยืดหยุ่นนี้ ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การรู้จักสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ หรือพูดจารู้เรื่อง รู้ว่าต้องพูดอะไร พูดเมื่อไหร่ และพูดอย่างไร รวมไปถึงสัมพันธ์กับทักษะในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วย

ดังนั้น เด็กที่เรียนรู้ทักษะความยืดหยุ่นได้ดี ก็จะมีความพร้อมที่ดีกว่าในการรับมือกับความท้าทาย ความพ่ายแพ้ และความผิดหวัง เรียนรู้ที่จะสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และเรียกความมั่นใจของตนเองให้กลับมา

ซึ่งก็จะสัมพันธ์กับอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เรียกว่า Resilience Mindset หรือ ล้มเป็น ลุกไว เพราะการมีพื้นฐานเรื่องการรู้จักยืดหยุ่น หรือรู้จักปรับตัวที่ดี จะทำให้เด็กเติบโตมาด้วยทัศนคติและความเชื่อต่อตนเองว่ามีความสามารถในการเอาชนะความท้าทาย  มองว่าความล้มเหลวและความพ่ายแพ้คือโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้

เด็กที่มีกรอบความคิดที่รู้จักยืดหยุ่นจึงมักจะกล้าได้ กล้าเสีย กล้าเสี่ยง ขณะเดียวกันก็มีความอดทน และมองว่าความท้าทายเป็นอุปสรรคชั่วคราวที่สามารถเอาชนะได้ด้วยความพยายามและความอุตสาหะ เมื่อล้มแล้วก็จะรีบลุกขึ้น และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด พร้อมที่จะไปต่อ ไม่ได้รู้สึกว่าความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งจะทำให้หมดโอกาสประสบความสำเร็จ

คุณพ่อคุณแม่เริ่มปลูกฝัง Resilience Skill ให้ลูกน้อยเมื่อไหร่ดี


จริง ๆ แล้วทักษะความยืดหยุ่นนั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเริ่มตอนอายุเท่าไหร่ค่ะ เพราะเป้นทักษะที่สามารถสอนได้กับเด็กทุกวัย แต่สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่น ๆ ยิ่งเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยก็ยิ่งดี

เพราะเด็กที่เรียนรู้ทักษะการฟื้นตัวตั้งเล็ก ๆ มีแนวโน้มที่จะโตมาพร้อมกับแนวคิดในการรู้จักปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมต่อการเผชิญปัญหาอย่างเข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดีต่อความท้าทาย เข้าใจและยอมรับในความเปลี่ยนแปลงได้ดี

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มปลูกฝังทักษะการปรับตัวให้กับลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่จะต้องเริ่มจากพื้นฐานสำคัญคือการทำให้ลูกน้อยเติบโตมาอย่างแข็งแรง และพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน

โดยจุดเริ่มต้นสำคัญก็คือ การให้ลูกได้รับโภชนาการที่สำคัญจากนมแม่อย่าง แลคโตเฟอร์ริน (Lactoferrin) โปรตีนในนมแม่ที่เป็นสารภูมิคุ้มกันสำคัญ ซึ่งมีบทบาทช่วยเสริมความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน จึงช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในทารกแรกเกิดได้ดี ทั้งยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับทารกให้แข็งแรงมากขึ้นด้วย

โดยแลคโตเฟอร์รินที่ดีที่สุด จะอยู่ในช่วงที่นมแม่ยังเป็นน้ำนมเหลือง หรือ Colostrum เพราะเป็นช่วงที่นมแม่จะมีระดับแลคโตเฟอร์รินสูงที่สุด เด็กที่กินนมแม่ตั้งแต่แรกคลอด จึงมีแนวโน้มที่จะแข็งแรงมากกว่า

เมื่อลูกน้อยเติบโตมาด้วยความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถฝึกฝนและส่งเสริมให้ลูกน้อยได้เรียนรู้กับทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปได้

น้ำนมเหลือง

วิธีการสอนลูกให้เข้มแข็งและเสริมสร้างทักษะ Resilience ให้ลูกน้อย


ดังที่กล่าวไปหลายพาร์ทแล้วว่า ทักษะเรื่องความยืดหยุ่นและการรู้จักปรับตัวนั้น เป็นทักษะที่เริ่มเร็วได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะจะเป็นการวางรากฐานให้ลูกน้อยเติบโตมาอย่างมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนทักษะความยืดหยุ่นให้กับลูกได้หลายวิธี ดังนี้

         • สอนให้รู้จักการแก้ปัญหา ชีวิตคนเรามีปัญหามากมาย เด็กก็มีปัญหาของเด็ก ดังนั้น ถือเป็นเรื่องดีที่คุณพ่อุณแม่จะพูดคุยกับลูกในแต่ละวันถึงเรื่องร่าวต่าง ๆ ที่พบเจอ ผลัดกันถาม ผลัดกันตอบ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อฝึกให้ลูกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยถามคำถามปลายเปิดและเปิดโอกาสให้พวกเขาคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

         • สอนให้รู้จักผูกมิตร สร้างสัมพันธ์ หมั่นส่งเสริมให้ลูกสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้าง เพราะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเป็นเชิงบวกเหล่านี้ จะช่วยให้เด็กๆ รับมือกับความเครียดและความทุกข์ยากได้ ในห้วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้ และต้องการกำลังใจจากใครสักคน

         • สอนให้รู้จักการสังเกตพฤติกรรมใกล้ตัว เด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้ดีหากมีตัวอย่างให้เห็น การฝึกให้ลูกหมั่นสังเกตหรือเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัว หรือแม้แต่การพูดคุย การจำลองพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสอบถามความเห็น และฝึกให้ลูกรู้จักรับมือเมื่อเกิดความเครียด ความกังวล

         • สอนให้รู้จักจัดการกับอารมณ์ เด็กก็มีอารมณ์โกรธ โมโห เสียใจ เป็นเรื่องธรรมดา แต่จะดีกว่านั้นหากคุณพ่อคุณแม่ช่วยให้ลูกรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเอง สอนให้รู้ทันอารมณ์ตนเองว่าขณะนี้รู้สึกอย่างไร และควรจัดการกับตนเองอย่างไร เพื่อฝึกฝนให้เด็กรู้จักที่จะจัดการกับความเครียดและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

         • สอนให้รู้จักพัฒนาตนเอง หมั่นพาลูกไปเปิดประสาบการณ์หาความท้าทายใหม่ ๆ ให้เด็กได้ลองใช้ความสามารถ ความทุ่มเท และความพยายามที่มากกว่าพรสวรรค์โดยกำเนิด ให้เด็กได้เห็นโลกกว้างและความจริงที่ว่า แม้เราจะเก่งแล้ว แต่ยังมีอีกหลายคนที่เก่งเหมือนกันกับเรา หรือเก่งกว่าเรา ความคิดนี้ช่วยให้เด็ก ๆ มองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้ รวมถึงยอมรับกับความเปลี่ยนแปลง ความผิดหวัง และมองความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้เพื่อเติบโตต่อไป

ความยืดหยุ่น หรือการรู้จักปรับตัว ถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกรับมือกับความเครียด จัดการอารมณ์ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการสอนและฝึกฝนทักษะความยืดหยุ่นให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำกิจกรรมร่วมกันในแต่ละวันบทความแนะนำสำหรับพัฒนาการลูกน้อย

บทความที่แนะนำ

ทักษะ EF ทักษะสมองที่ต้องฝึกฝน
พ่อแม่สงสัย? จะค้นหาและส่งเสริมศักยภาพลูกน้อยยังไงดีนะ
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner