ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
id-cards-for-thai-children
ทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง อัปเดต 2567

Enfa สรุปให้

 • บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารสำคัญทางราชการ ใช้ในการยืนยันตัวตน ตลอดจนการรับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน
 • เมื่อเด็กมีอายุครบ 7 ปี คุณพ่อคุณแม่จะต้องพาเด็กไปทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นพื้นที่บริการตามทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนา
 • การทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรกจะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าพ้นจาก 60 วัน หลังอายุครบ 7 ปีไปแล้ว จะถูกปรับไม่เกิน 100 บาท กรณีบัตรหายและทำบัตรใหม่ จะเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • บัตรประชาชนเด็กสำคัญอย่างไร
     • ทำบัตรประชาชนเด็ก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
     • ขั้นตอนการทำบัตรประชาชนเด็ก
     • ไขข้อข้องใจเรื่องการทำบัตรประชาชนเด็กกับ Enfa Smart Club

เมื่อเด็กอายุครบ 7 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องพาลูกไปทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เด็กมีเอกสารทางราชการในการยืนยันตัวตน รวมไปถึงการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วย แต่ทำบัตรประชาชนเด็กต้องใช้เอกสารอะไร และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง Enfa รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้มาฝากแล้วค่ะ

บัตรประชาชนเด็ก คืออะไร ทำไมคุณพ่อคุณแม่จึงควรพาลูกไปทำบัตรประชาชนเด็ก


บัตรประชาชน เป็นเอกสารทางราชการเช่นเดียวกันกับสูติบัตร หรือพาสปอร์ต ซึ่งบัตรประชาชนนี้จะออกให้สำหรับประชาชนไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น โดยเอกสารนี้จะใช้สำหรับการยืนยันตัวตน การรับสวัสดิการต่าง ๆ การติดต่อทางราชการ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย

ดังนั้น เพื่อให้ลูกได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ จึงจำเป็นจะต้องใช้เอกสารทางราชการที่สำคัญอย่างบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น เมื่อลูกมีอายุครบ 7 ปี คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปทำบัตรประชาชน เพื่อให้มีเอกสารสำหรับใช้ยืนยันตัวตนค่ะ

ทำบัตรประชาชนเด็ก ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง

ปัจจุบันนี้ตามประกาศ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับใหม่ ได้มีการปรับลดอายุในการขอทำบัตรประชาชนครั้งแรก จากเมื่อก่อนที่กำหนดไว้อายุ 15 ปี ปรับลดมาเป็นอายุ 7 ปีบริบูรณ์ และได้เพิ่มอายุการใช้งานบัตรประชาชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ปี เป็น 8 ปี

คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการทำบัตรประชาชนเด็ก ได้แก่

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์
 • เป็นเด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14)

ทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ ที่ไหน

การทำบัตรประชาชนสามารถทำได้ทุกอำเภอ ทุกสำนักงานเขตทั่วทั้งประเทศ โดยไม่จำเป็นจะต้องกลับไปทำที่ภูมิลำเนาตามที่มีชื่อในทะเบียนบ้านค่ะ

เอกสารทําบัตรประชาชน 7 ขวบ อัปเดตล่าสุด 2567


ก่อนจะพาลูกไปทำบัตรประชาชน คุณพ่อคุณแม่ควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ ให้พร้อม

 • สูติบัตรของเด็ก (ตัวจริง) หากไม่มีให้ใช้หลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ยื่นคำขอมีบัตรแทน หรือสอบสวนเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือแทน
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อเด็ก
 • บัตรประจำตัวประชาชนของพ่อหรือแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 • หากเด็กมีประวัติการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จะต้องนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วย

ถ่ายบัตรประชาชนเด็กครั้งแรก มีขั้นตอนยังไงบ้าง


ขั้นตอนการถ่ายบัตรประชาชนเด็กนั้นง่าย สะดวก และใช้เวลาไม่นานค่ะ โดยจะมีขั้นตอนทั่วไป ดังนี้

     1. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบื้อง (ระยะเวลาประมาณ 1 นาที) โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐาน รายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

     2. ขั้นตอนการพิจารณา (ระยะเวลาประมาณ 15 นาที) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูปติดบัตร พิจารณาและอนุมัติผลิตบัตรประชาชน และส่งมอบ

ทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

กรณีที่ทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรก จะไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะ แต่ถ้าหากเด็กมีอายุครบ 7 ปี แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่พามาทำบัตรประชาชนภายใน 60 วัน เมื่อพ้นไปจาก 60 วันแล้วพาลูกมาทำบัตรประชาชน จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาทค่ะ

ทำบัตรประชาชน 7 ขวบ ใส่ชุดอะไร แต่งตัวลูกยังไงดี

ควรเลือกเสื้อผ้าที่เรียบร้อย ไม่คับ หรือหลวมจนเกินไป และถ้าจะให้ดีควรให้ลูกได้เลือกเสื้อผ้าตัวโปรดที่ลูกชอบ ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการถ่ายรูปบัตรประชาชนครั้งแรกของลูกได้ดีค่ะ ส่วนเรื่องหน้าผม พยายามดูแลให้สมวัย สะอาดสะอ้าน ผมไม่ปรกหน้า สามารถมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจนก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ

บัตรประชาชนเด็กมีอายุกี่ปี ทำยังไงดีหากบัตรประชาชนลูกหาย

บัตรประชาชนเด็กมีอายุการใช้งาน 8 ปี หากบัตรประชาชนของลูกหาย คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องไปแจ้งความกับตำรวจ

โดยต้องยื่นคำขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทำลาย ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย 100 บาท

การต่ออายุบัตรประชาชนเด็กมีขั้นตอนอย่างไร

เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ ให้พาลูกไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่เดินทางสะดวกได้เลย ค่ะ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อเด็ก
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (กรณี เปลี่ยนชื่อตัวสกุล)

นม UHT เสริมสารอาหารสูง อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับโภชนาการเด็กวัย 1 ขวบขึ้นไป

นมยูเอชที (UHT) คือ นมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อหรือพาสเจอไรซ์มาแล้ว นำมาบรรจุใส่ลงในกล่องที่มีขนาดเหมาะมือ สามารถดื่มได้สะดวก ปัจจุบันนมกล่องมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรสชาติ ตั้งแต่นมจืด นมไขมันต่ำ นมรสช็อกโกแลต นมรสสตรอว์เบอร์รี เป็นต้น

ซึ่งนมยูเอชทีนี้ เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปีไม่ควรดื่ม เพราะระบบย่อยอาหารยังไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถย่อยโมเลกุลขนาดใหญ่ในนมวัวได้

ซึ่งการให้ลูกดื่มนมยูเอชทีควบคู่ไปกับการกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เด็กได้รับสารอาหารสำคัญอย่าง โปรตีนและแคลเซียม ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กในวัยที่กำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างยิ่ง ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระดูก และฟันให้แข็งแรง

อย่างไรก็ตาม หลีกเลี่ยงนมที่มีรสหวานจัด เพราะมีปริมาณน้ำตาลสูง หากเด็กบริโภคเข้าไปมาก เสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ เช่น ฟันผุ เบาหวานในเด็ก น้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น

ไขข้อข้องใจเรื่องการทำบัตรประชาชนเด็กกับ Enfa Smart Club


ทำบัตรประชาชนเด็ก ให้ญาติพาไปได้ไหม?

การทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรก จะต้องให้พ่อหรือแม่เป็นผู้มารับรอง หากพ่อและแม่ไม่สามารถมาได้ จะต้องเป็นญาติสายตรงคือ ปู่ ย่า ตา หรือยาย

เด็ก 7 ขวบทำบัตรประชาชนไม่เกินกี่วัน?

เมื่อเด็กมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ คุณพ่อคุณแม่จะต้องพาเด็กไปทำบัตรประชาชนครั้งแรกภายในระยะเวลา 60 วัน เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับค่ะ

ทำบัตรประชาชนเด็กครั้งแรกตอนกี่ขวบ?

ปัจจุบันนี้เด็กไทยที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ สามารถไปทำบัตรประชาชนใบแรกได้แล้วค่ะ

ทำบัตรประชาชนเด็กวันเสาร์ได้ไหม?

ขึ้นอยู่กับว่าสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอนั้น ๆ เปิดให้บริการในวันเสาร์หรือไม่ บางที่พื้นมีการให้บริการวันเสาร์ แต่บางพื้นที่ก็ไม่มี คุณพ่อคุณแม่ควรตรวจสอบกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่สนใจจะเข้าไปทำบัตรประชาชนก่อนนะคะ

พาลูกไปทำบัตรประชาชนนอกพื้นที่ได้ไหม?

ทำบัตรประชาชนสามารถทำได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอใดก็ได้ในประเทศไทย โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นพื้นที่ให้บริการที่ตามทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาค่ะบทความแนะนำสำหรับคุณแม่ดู

บทความที่แนะนำ

vaccines for children 2022
starting-solid-foods
baby-led-weaning
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner