ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
first-year-infant-growth
ตารางน้ำหนักเด็กแรกเกิด ลูกหนักมากไปหรือน้อยไปรึเปล่านะ

 

Enfa สรุปให้

 • น้ำหนักทารกแรกเกิด โดยเฉลี่ยแล้วจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 2,500 – 4,000 กรัม หากมากหรือน้อยไปกว่านี้ ถือว่าทารกมีน้ำหนักไม่ตรงตามเกณฑ์
 • ทารกที่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์ อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ปัญหาในระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย เสี่ยงต่อภาวะตัวเย็น ระบบทางเดินอาหารยังไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
 • ส่วนเด็กทารกแรกเกิดที่น้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ อาจเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลตกหลังคลอด รวมถึงอาจต้องมีการผ่าคลอดเพราะทารกมีขนาดตัวใหญ่เกินกว่าจะคลอดธรรมชาติ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • น้ำหนักเด็กแรกเกิดคืออะไร
     • น้ำหนักทารกแรกเกิด บอกอะไรได้บ้าง
     • ตารางน้ำหนัก-ส่วนสูงทารกตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิด – 12 เดือน
     • การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักทารกแรกเกิด ควรเป็นอย่างไร
     • ไขข้อข้องใจเรื่องน้ำหนักเด็กแรกเกิดจาก Enfa Smart Club

น้ำหนักแรกเกิดของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างในขณะตั้งครรภ์ ตั้งแต่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณแม่ อาหารการกิน การพักผ่อน ปัญหาสุขภาพและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ ไปจนถึงปัจจัยทางพันธุกรรม  

น้ำหนักเด็กแรกเกิด คืออะไร


น้ำหนักทารกแรกเกิด หมายถึง ค่าน้ำหนักของเด็กที่เพิ่งคลอดออกมา ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทารกที่เพิ่งเกิด จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 2,500 – 4,000 กรัม  

น้ำหนักทารกแรกเกิดบ่งบอกอะไร


น้ำหนักทารกแรกเกิดสามารถบอกถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของทารกได้ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่เกิดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย ถือว่ามีความเสี่ยงมากค่ะ เนื่องจากคลอดออกมาก่อนที่ระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ 

หากทารกมีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ อาจพบกับความเสี่ยงของ: 

 • ปัญหาในระบบทางเดินหายใจ 
 • ระบบทางเดินอาหารยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ 
 • เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย 
 • เสี่ยงต่อภาวะตัวเย็น 
 • เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว ความดันเลือดต่ำ 

แต่ถ้าทารกมีขนาดตัวใหญ่และน้ำหนักเกิน 4,000 กรัม อาจพบกับความเสี่ยงของ: 

 • คลอดลำบากและบาดเจ็บจากการคลอด เนื่องจากทารกมีขนาดใหญ่ 
 • เสี่ยงต่อปัญหาภาวะน้ำตาลต่ำหลังคลอด  
 • โรคอ้วน 
 • โรคเบาหวาน 

คำนวณน้ำหนักทารกแรกเกิด อย่างไร 

การคำนวณน้ำหนักของทารกแรกเกิดนั้น เมื่อคลอดออกมาแล้ว หลังจากทำความสะอาดคราบไขมันต่าง ๆ ก็จะนำทารกไปชั่งบนเครื่องชั่งน้ำหนักทารกค่ะ เพื่อจะได้ทราบว่าทารกนี้มีน้ำหนักแรกเกิดเท่าไหร่ 

กราฟแสดงน้ำหนักส่วนสูงทารกตามเกณฑ์ ตั้งแต่แรกเกิด – 2 ปี


เกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักทารกแรกเกิด และส่วนสูงนั้น เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถดูได้จากกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กไทยของกรมอนามัยปี พ.ศ. 2564 แยกตามเพศและอายุ ดังนี้

ภาพ: กราฟน้ำหนักและส่วนสูงเทียบกับอายุเด็กชาย 0- 2 ปี

ภาพ: กราฟน้ำหนักและส่วนสูงเทียบกับอายุเด็กชาย 0- 2 ปี

เด็กจะได้รับการประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง ทุกครั้งเมื่อไปรับวัคซีน การประเมินการเจริญเติบโตที่ดีจึงควรติดตามวัดเด็กเป็นระยะ บันทึกไว้และจุดลงในกราฟ (longitudinal)

คุณพ่อคุณแม่จะเห็นแนวโน้มของการเพิ่มและลดได้ชัดเจน ช่วยให้วินิจฉัยภาวะ "โตช้ากว่าที่ควร" ได้เร็ว ก่อนที่เด็กจะตกลงสู่ภาวะทุพโภชนาการ เพราะเป็นการเปรียบเทียบกับตัวเด็กเองว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรจึงดีกว่าที่จะเทียบกับค่าเฉลี่ยหรือเกณฑ์ปกติตามวัยอย่างเดียว เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านรูปร่าง ขนาดตัว และอุปนิสัยความเป็นอยู่

ถ้าเด็กเติบโตตามปกติ เส้นน้ำหนักที่จุดต่อกันจะขนานกับประสีแดง หรืออยู่ในโซนสีเขียว ถ้ามีภาวะชะงักงัน โตช้า เส้นน้ำหนักจะราบ หรือถ้าน้ำหนักลดเส้นก็จะชี้ลงซึ่งแสดงว่าเด็กควรได้รับการตรวจเพื่อหาสาเหตุและ แก้ไขปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นภาวะทุพโภชนาการรุนแรงมากขึ้น

นอกจากนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้น้ำหนักและส่วนสูงมาประเมินว่าลูกอยู่ในภาวะ อ้วน เริ่มอ้วน สมส่วน ค่อนข้างผอม หรือผอมค่ะ

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักทารกแรกเกิด ควรเป็นอย่างไร


ทารกแรกเกิดแต่ละคนนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันไปค่ะ บางคนอาจจะตัวเล็กหน่อย บางคนอาจจะตัวใหญ่กว่านิดหนึ่ง แต่หลังจากแรกคลอดแล้ว ทารกแต่ละคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตามเกณฑ์ปกติ ดังนี้ 

 • ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน จะโตขึ้นประมาณ 1.5 ถึง 2.5 เซนติเมตร ต่อเดือน และจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ ประมาณ 140 ถึง 200 กรัม ต่อสัปดาห์ 
 • ทารกอายุ 6 ถึง 12 เดือน จะโตขึ้นประมาณ 1 เซนติเมตร ต่อเดือน และมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 85 ถึง 140 กรัม ต่อสัปดาห์  

ไขข้อข้องใจเรื่องน้ำหนักเด็กแรกเกิดจาก Enfa Smart Club


น้ำหนักทารกแรกเกิดปกติ คือเท่าไหร่? 

น้ำหนักของทารกแรกเกิดแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากันค่ะ แต่น้ำหนักตามเกณฑ์ปกติของทารกแรกเกิดนั้นจะอยู่ที่ 2,500 – 4,000 กรัม 

น้ำหนักทารก 2200 ปกติหรือไม่? 

หากทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวเพียง 2,200 กรัม ถือว่ามีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ค่ะ ซึ่งเด็กที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย อาจมีปัญหาสุขภาพตามมาได้ หรือระยะแรกอาจจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ หรือต้องอยู่ในตู้อบนานกว่าเด็กที่มีน้ำหนักตัวตามปกติ 

ทารก 8 เดือน น้ำหนักควรอยู่ที่เท่าไหร่? 

ทารกอายุ 8 เดือน หากเป็นเด็กผู้ชาย จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 8.6 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะมีน้ำหนักตัวราว ๆ 8 กิโลกรัม  

น้ำหนักทารก 1 เดือนควรขึ้นเท่าไหร่? 

ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 140 ถึง 200 กรัมต่อสัปดาห์ค่ะ 

น้ำหนักทารกขึ้นวันละเท่าไหร่? 

การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักทารกในแต่ละเดือน จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนี้ 

 • ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 140 ถึง 200 กรัมต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 20-28 กรัมต่อวัน 
 • ทารกอายุ 6 ถึง 12 เดือน จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 85 ถึง 140 กรัมต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 12-20 กรัมต่อวัน 

น้ำหนักลดในทารกแรกเกิด อันตรายไหม? 

อย่างไรก็ตาม น้ำหนักของทารกแรกเกิดควรจะกลับมาเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์แรกหลังคลอด แต่ถ้าหากน้ำหนักตัวของทารกยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ควรพาทารกไปพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษา 

เด็ก 1 เดือนควรมีน้ำหนักเท่าไร? 

ทารกอายุ 1 เดือน หากเป็นเด็กผู้ชายควรจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 4.5 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิง ควรจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 4.2 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นกับน้ำหนักเมื่อแรกเกิด โดยปกติ ทารกเดือนแรก น้ำหนักประมาณ 1 กก.บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

บทความที่แนะนำ

baby-growth-chart
มูกเลือดก่อนคลอดคืออะไร มีมูกเลือดออกทางช่องคลอดปกติไหม
recovering-from-delivery
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner
 • Register bar

Leaving page banner

 

Leaving page banner