Enfa สรุปให้

  • ลูกถ่ายเป็นมูกเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบได้ ซึ่งมูกที่พบในอุจจาระของทารกจะมีสีใส มีลักษณะเหลวเป็นเส้น หรือมีลักษณะคล้ายกับเยลลี่

  • มูกใสในอุจจาระ เกิดจากเยื่อบุผิวของลำไส้ใหญ่ที่ผลิตมูกมาคลุมเยื่อบุบผิวหนังของลำไส้ใหญ่ ช่วยให้ลำไส้มีความชุ่มชื้น และยังช่วยหล่อลื่นลำไส้ ทำหน้าที่เคลือบอุจจาระให้เคลื่อนตัวได้ง่าย

  • มูกในอุจจาระไม่เป็นอันตรายกับร่างกายของเด็กทารก แต่สามารถเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีปัญหาสุขภาพได้ เมื่อมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย ได้แก่ พบเลือดในอุจจาระ มีไข้ ร้องไห้ งอแง

  • การถ่ายเป็นมูกเลือด หรือปนเลือด อาจเป็นสัญญาณของอาการแพ้นมวัว และมักมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ผื่นแพ้ ท้องเสีย อาเจียน ในบางรายอาจมีอาหารหายใจหอบ ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • ทารกถ่ายเป็นมูก
     • เด็กถ่ายเป็นมูกปกติไหม ลูกถ่ายเป็นมูกอันตรายไหม
     • มูกใสในอุจจาระคืออะไร มูกเหล่านี้มาจากไหน
     • ลูกถ่ายเป็นมูกเลือดอันตรายไหม
     • ลูกถ่ายมีมูกปนเลือดเกิดจากอะไร
     • ถ่ายเป็นมูกเลือด แพ้นมวัวหรือไม่
     • อุจจาระมูกสีเหลืองในทารกบ่งบอกอะไร
     • ทารกถ่ายเป็นมูกสีน้ำตาล บ่งบอกอะไร
     • ลูกถ่ายเป็นเมือกสีเขียว บ่งบอกอะไร
     • ไขข้อข้องใจเรื่องทารกอุจจาระมีมูกกับ Enfa Smart Club

ลูกถ่ายเป็นมูกเป็นสิ่งปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ และไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพใด ๆ กับลูกน้อย แต่หากพบว่าลูกถ่ายเป็นมูกมากกว่าปกติ หรือมีเลือดปนในมาอุจจาระเด็กทารก ก็อาจจะเป็นสัญญาณของอาการป่วยได้

ทารกถ่ายเป็นมูกเกิดจากอะไร


เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อม หากสังเกตลักษณะของอุจจาระทารกในทุก ๆ วัน ก็อาจจะพบว่าทารกถ่ายเป็นมูกบ้างในบางครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยมูกที่พบนั้น จะช่วยให้อุจจาระไหลผ่านลำไส้ได้ง่ายมากขึ้น มูกในอุจจาระจะมีลักษณะเหลวเป็นเส้น หรือมีลักษณะคล้ายเจลลี่

ส่วนใหญ่แล้วทารกถ่ายเป็นเมือก มักจะพบในทารกที่กินนมแม่ เนื่องจากอุจจาระของทารกที่กินนมแม่สามารถย่อยได้ดี และไหลผ่านลำไส้ได้อย่างรวดเร็ว อย่างก็ตาม ถึงแม้ว่ามูกในอุจจาระทารกจะไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพลูกน้อย แต่ในบางครั้ง ก็เป็นสัญญาณว่าลูกมีปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน เช่น การติดเชื้อในกระเพาะ หรือลำไส้ แพ้อาหาร เป็นต้น

เด็กถ่ายเป็นมูกปกติไหม ลูกถ่ายเป็นมูกอันตรายไหม


มูกในอุจจาระเป็นเรื่องปกติที่พบได้ โดยไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพเด็กทารก แต่จะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อพบมูกในอุจจาระมากกว่าปกติ ร่วมกับอาการ หรือลักษณะเหล่านี้

          • ร้องไห้ งอแง ไม่สบายตัว
          • มีไข้
          • พบเลือดในอุจจาระ

เมื่อพบว่าอุจจาระลูกน้อยมีมูกมากกว่าปกติ ร่วมกับอาการข้างต้น ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์เพื่อทำการหาสาเหตุ และรักษาต่อไป

มูกใสในอุจจาระคืออะไร มูกเหล่านี้มาจากไหน


มูกใสในอุจจาระ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ลำไส้มีความชุ่มชื้น และยังช่วยหล่อลื่นลำไส้ ทำหน้าที่เคลือบอุจจาระให้เคลื่อนตัวได้ง่าย มูกเหล่านี้ เกิดจากเยื่อบุผิวของลำไส้ใหญ่ผลิตมูกมาคลุมเยื่อบุบผิวหนังของลำไส้ใหญ่

ลูกถ่ายเป็นมูกเลือดอันตรายไหม


หากพบว่าลูกถ่ายเป็นมูกเลือด ถือเป็นสัญญาณอันตรายกับสุขภาพลูกน้อย ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุโดยเร่งด่วน

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

ลูกถ่ายมีมูกปนเลือดเกิดจากอะไร


ลูกถ่ายมีมูกปนเลือด สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ลูกน้อยอาจจะมีปัญหาท้องผูก จนต้องใช้แรงเบ่งอุจจาระออกมา ทำให้อุจจารที่แห้งและแข็ง ขูดไปกับผิวหนังบริเวณทวารหนักเป็นแผล หรืออาจจะเกิดจากอาการท้องเสีย รวมทั้งภาวะอื่น ๆ คุณแม่ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์ หากพบการถ่ายทีมีเลือดปนในลักษณะดังต่อไปนี้

          • มีเลือดปนมากับอุจจาระเป็นจำนวนมาก

          • เคยถ่ายเป็นเลือดในหลายวันก่อน ก่อนที่จะหายไป และกลับมาถ่ายเป็นเลือดอีกครั้งในหลายวันถัดมา

          • มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวมีเลือดปน แต่ไม่มีมูก

ถ่ายเป็นมูกเลือด แพ้นมวัวหรือไม่?


การถ่ายเป็นมูกปนเลือดอาจเป็นสัญญาณหนึ่งของการแพ้นมวัว ซึ่งมักมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ผื่นแพ้ขึ้นบนใบหน้า ตามลำตัว หรือท้องเสีย อาเจียนหลังทานนม หรือมีอาการหายใจหอบ ถ้าหากปล่อยทิ้งเอาไว้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกน้อย ทำให้มีปัญหาในการย่อย และการดูดซึมอาหาร ลำไส้อักเสบเรื้อรัง และแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กในอนาคต

โดยหากพบว่าลูกน้อยมีอาการเหล่านี้ ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากการแพ้โปรตีนนมวัวหรือไม่ นอกจากนี้ คุณแม่ยังสามารถดูแลลูกน้อยที่มีอาการแพ้โปรตีนนมวัวได้ด้วยวิธี ดังนี้

          1. หากคุณแม่ให้ลูกน้อยกินนมแม่อยู่แล้ว ก็จะแนะนำให้กินนมแม่ต่อไป

          2. งดการกินนมวัวในเด็ก และคุณแม่ก็ต้องงดการกินนมวัวและอาหารทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของนมวัวเช่นกัน 

          3. กรณีที่คุณแม่ไม่สามารถให้นมลูกได้ ควรให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์อาจแนะนำ* โปรตีนย่อยอย่างละเอียด ที่มีคุณสมบัติ Hypoallergenic ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ โมเลกุลเล็ก ดูดซึมได้ดี และอาจมีโพรไบโอติกส์ แลคโตบาซิลัส จีจี (LGG) ซึ่งมีบทบาทช่วยหยุดอาการแพ้นมวัว ช่วยให้ลูกกลับมาทานนมวัวได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังป้องกันการเกิดภูมิแพ้ในอนาคต

*อ้างอิงจากแนวทางการรักษาโรคแพ้โปรตีนนมวัวของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้เด็ก

อุจจาระมูกสีเหลืองในทารกบ่งบอกอะไร


โดยปกติแล้ว มูกที่ออกมากับอุจจาระจะมีสีใส แต่ในกรณีที่พบมูกสีเหลือง อาจจะเป็นการผสมปนกันมากับสีอุจจาระ หรือเป็นอาการอักเสบ ระคายเคืองผิวหนังของลำไส้ หากคุณแม่มีความกังวล ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจ

ทารกถ่ายเป็นมูกสีน้ำตาล บ่งบอกอะไร


มูกสีน้ำตาลเป็นสีที่สามารถพบได้ในอุจจาระ ซึ่งอาจจะเป็นการผสมปนกันมากับสีอุจจาระของทารก อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่ข้อกังวล หรือข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

ลูกถ่ายเป็นเมือกสีเขียว บ่งบอกอะไร


หากพบว่าลูกถ่ายเป็นเมือกสีเขียว อาจจะเป็นการผสมปนมากับอุจจาระสีเขียว อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่ข้อกังวล หรือข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

ไขข้อข้องใจเรื่องทารกอุจจาระมีมูกกับ Enfa Smart Club


 เด็กทารกถ่ายปนเลือดเกิดจากอะไร

เด็กทารกถ่ายปนเลือด มีด้วยกันหลายสาเหตุ ได้แก่

          • ท้องผูก
          • แพ้อาหาร
          • ท้องร่วง
          • เลือดออกบริเวณระบบทางเดินอาหาร
          • เกิดการติดเชื้อ

หากคุณแม่พบว่า ทารกถ่ายปนเลือดควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อทำการวินิจฉัยอาการ และรักษาต่อไป

 ลูกอุจจาระมีเมือกใส อันตรายไหม

อุจจาระมีเมือกใส ไม่เป็นอันตราย เนื่องจากสีใสเป็นสีปกติที่พบได้ของมูกที่พบในอุจจาระ อย่างไรก็ตาม หากพบว่าเมือกใสมีมากกว่าปกติ รวมทั้งมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น มีเลือดปน งอแง ร้องไห้ ไม่สบายตัว ไข้ขึ้น ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์โดยเร็ว

 ลูกถ่ายเป็นมูก ไม่มีเลือด อันตรายไหม

มูกที่ถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระ เป็นมูกที่เกิดจากเยื่อบุผิวของลำไส้ใหญ่ที่ผลิตมูกมาคลุมเยื่อบุบผิวหนังของลำไส้ใหญ่ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น และหล่อลื่นให้อุจจาระขับออกมาได้ง่าย เป็นสิ่งปกติที่สามารถพบได้ในอุจจาระเด็กทารก

 ลูกถ่ายมีมูกเลือดนิดหน่อยอันตรายหรือไม่ ควรรีบไปโรงพยาบาลไหม

ลูกถ่ายมีมูกเลือดนิดหน่อย อาจจะเกิดจากอาการท้องผูกที่ทำให้ลูกน้อยต้องใช้แรงเบ่งอุจจาระ จนอุจจาระขูดกับผิวหนังของถวารหนัก ทำให้เป็นเป็นแผลเลือดออกได้ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้คุณแม่พาลูกน้อยไปพบแพทย์เพื่อหาคำตอบที่แน่ชัด และทำการรักษาต่อไป

 ลูก 2 เดือน ถ่ายเป็นมูกเลือด อันตรายไหม

การถ่ายเป็นมูกเลือดเป็นสัญญาณอันตราย ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของการถ่ายเป็นมูกเลือด และทำการรักษา

 ทารก 1 เดือน ถ่ายมีมูกเลือด อันตรายไหม

ทารก 1 เดือน ไม่ควรมีลักษณะการถ่ายเป็นมูกเลือด รวมทั้งการถ่ายเป็นมูกเลือด ยังเป็นสัญญาณที่ลูกน้อยอมีปัญหาสุขภาพ ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยอาการ และรักษาอย่างทันท่วงทีบทความแนะนำสำหรับคุณแม่