ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Triferdine คืออะไร? มารู้จักกับยาเม็ดเสริมไอโอดีนกัน!
Triferdine คืออะไร? มารู้จักกับยาเม็ดเสริมไอโอดีนกัน!

 

Enfa สรุปให้

  • Triferdine หรือไตรเฟอร์ดีน เป็นยาเม็ดรวมแร่ธาตุ 3 ชนิด ได้แก่ ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก มีลักษณะเป็นยาเม็ด ขนาดวงรี สีแดง โดยเป็นยาที่สถานพยาบาลจะแจกฟรีให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ จนถึงหลังคลอด 6 เดือนแรก
  • ขนาดยาที่เหมาะสมในการรับประทานยา Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) ตามฉลากยาข้างขวด คือ รับประทานวันละ 1 เม็ด หรือตามแพทย์สั่ง
  • Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) เป็นยาเม็ดรวมแร่ธาตุสำคัญที่หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรรับประทาน เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพและทารกในครรภ์ให้แข็งแรง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • Triferdine คืออะไร
     • การออกฤทธิ์ของยา Triferdine
     • รูปแบบของยา Triferdine
     • สรรพคุณของยา Triferdine
     • ข้อบ่งใช้และข้อควรระวังในการใช้
     • วิธีใช้ยา Triferdine
     • ผลข้างเคียงของยา Triferdine
     • การเก็บรักษายา Triferdine
     • ไขข้อข้องใจเรื่องการรับประทานยา Triferdine กับ Enfa Smart Club

สิ่งหนึ่งที่คุณหมอจะให้มาเมื่อคุณแม่ไปตรวจสุขภาพครรภ์ นั่นคือยาบำรุงครรภ์อย่างยาเม็ดเสริมไอโอดีน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Triferdine” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพครรภ์ของคุณแม่ให้แข็งแรง แต่ยาบำรุงชนิดนี้คืออะไร แล้วต้องรับประทานเมื่อไหร่ หรือมีข้อควรระวังอะไรบ้าง มาทำความรู้จักกันค่ะ

Triferdine คืออะไร


“Triferdine” หรือไตรเฟอร์ดีน เป็นยาบำรุงที่รวมแร่ธาตุ 3 ชนิด ได้แก่ ไอโอดีน (Iodine) ธาตุเหล็ก (Iron) และกรดโฟลิก (Folic Acid) โดยยาบำรุงชนิดนี้ เป็นยาที่แจกฟรีให้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ จนถึง 6 เดือนหลังการคลอด

การรับประทาน Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) จะช่วยเสริมแร่ธาตุที่สำคัญทั้ง 3 ชนิด ให้กับคุณแม่ ซึ่งร่างกายต้องการสารอาหารเหล่านี้มากกว่าปกติในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยแร่ธาตุเหล่านี้ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งยังเสริมสร้างให้คุณแม่มีสุขภาพครรภ์ที่ดีอีกด้วย

การออกฤทธิ์ของยา Triferdine


ยาบำรุงรวมแร่ธาตุ Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) เป็นยาบำรุงร่างกายในช่วงตั้งครรภ์ แต่อาจจะพบผลข้างเคียงอย่าง อาการท้องผูก ท้องเสีย อุจจาระสีดำ อาเจียน และจุกแน่น

รูปแบบของยา Triferdine


ยาเม็ดเสรืมไอโอดีนอย่าง Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) จะมีลักษณะเป็นยาเม็ด ทรงรี สีแดง

สรรพคุณของยา Triferdine


ทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอดควรกิน Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) ประโยชน์ของยาชนิดนี้ จะช่วยป้องกันการขาดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้มีความจำเป็นกับร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกในครรภ์ โดยแร่ธาตุแต่ละชนิดที่ประกอบใน Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) มีคุณสมบัติดังนี้

          1. ไอโอดีน (Iodine): ไอโอดีนมีส่วนช่วยในการพัฒนาเซลล์ประสาทและสมองของทารกในครรภ์ รวมทั้งยังป้องกันความผิดปกติที่อาจะจะเกิดกับหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้ เช่น ทารกเสียชีวิตในครรภ์ ทารกมีภาวะพิการทางสมอง ต่อมไทยรอยด์ของหญิงตั้งครรภ์ทำงานไม่ได้ดี ร่างกายของหญิงตั้งครรภ์อ่อนเพลีย เป็นต้น

          2. ธาตุเหล็ก (Iron): เนื่องจากร่างกายในขณะตั้งครรภ์ มีความต้องการใช้ธาตุเหล็กในการสร้างเนื้อเยื่อและรองรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อีกทั้งธาตุเหล็กยังช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางในขณะตั้งครรภ์ได้อีกด้วย

          3. กรดโฟลิก (Folic Acid): กรดโฟลิกมีส่วนช่วยสร้างและแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนในครรภ์ให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ กรดโฟลิกยังช่วยป้องกันลูกน้อยพิการแต่กำเนิด

ข้อบ่งใช้และข้อควรระวังในการใช้ยาไตรเฟอร์ดีน


สำหรับการใช้ยาไตรเฟอร์ดีน (Triferdine) ยาชนิดนี้ มีข้อควรระวังในการใช้ยา ดังนี้

          1. หากหลังจากรับประทานยาแล้ว มีอาการผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน หายใจไม่สะดวก ให้หยุดการใช้ยาทันทีและรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

          2. ผู้ที่มีอาการแพ้สารไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ห้ามใช้ยาชนิดนี้

          3. ให้ใช้ยาตามแพทย์สั่งเท่านั้น

          4. ยาชนิดนี้ อาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูก ท้องเสีย อุจจาระสีดำ อาเจียน และจุกแน่น

วิธีใช้ยา Triferdine


สำหรับวิธีการใช้ยา Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) มีดังนี้

          • Triferdine ควรกินตอนไหน: ช่วงเวลาในการกินยา Triferdine ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์

          • ปริมาณการใช้ยา Triferdine ที่เหมาะสม: ฉลากยาข้างบรรจุภัณฑ์ระบุไว้ว่า รับประทานวันละ 1 เม็ด หรือตามแพทย์สั่ง

          • กินยา Triferdine เกินขนาดควรทำอย่างไร: ไม่ควรรับประทานยาเกินขนาด หรือเกินกว่าแพทย์สั่ง หากพบว่ากินยาเกินขนาด ควรไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์

          • ลืมกินยา Triferdine ควรทำอย่างไร: ควรกินยา Triferdine ในทุกวัน หากพบว่าลืมกินในวันก่อน วันถัดไปควรกินยาตามขนาดที่แพทย์สั่งเหมือนเดิม แต่ในกรณีที่ลืมกินเป็นเวลานาน ควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้อง

           ที่สำคัญไม่ควรกินยาพร้อมดื่มนม เพราะอาจทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กไม่ดี อาจใช้วิธีการสลับมื้อกับนม หรือกินยาหลังดื่มนมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ผลข้างเคียงของยา Triferdine


ผลข้างเคียงของยา Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) อาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูก ท้องเสีย อุจจาระสีดำ อาเจียน และจุกแน่น

การเก็บรักษายา Triferdine


การเก็บรักษายา Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) ควรเก็บยาไว้ในที่แห้ง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

ไขข้อข้องใจเรื่องการรับประทานยา Triferdine กับ Enfa Smart Club


Triferdine ไม่ท้องกินได้ไหม

ผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์และตั้งครรภ์ควรใช้ Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) ตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น ไม่ควรหามารับประทานเอง

Triferdine หลังคลอด ต้องกินไหม

ในช่วงหลังคลอด 6 เดือนแรก แพทย์อาจจะยังสั่งยา Triferdine (ไตรเฟอร์ดีน) ให้กับคุณแม่ เพื่อเป็นยาบำรุงเสริมในช่วงหลังคลอด และในช่วงให้นมแม่ ทั้งนี้ควรไม่ควรหายามารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ยาตัวนี้บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

บทความที่แนะนำ

ยาบำรุงครรภ์ จำเป็นแค่ไหนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
milk-and-dairy-pregnancy
can-pregnant-women-eat-oysters
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner