ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
uterus-pain-in-early-pregnancy
ปวดท้องน้อยตอนท้องอ่อนๆ อันตรายไหม เสี่ยงแท้งหรือเปล่า?

Enfa สรุปให้

 • อาการปวดท้องน้อยในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นั้น เป็นสัญญาณสุขภาพที่สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปอาจเป็นสัญญาณของอาการทางสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์ เช่น มดลูกขยายตัว เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ท้องนอกมดลูก หรือการแท้ง
 • อาการปวดท้องหน่วง ๆ ขณะตั้งครรภ์อ่อน ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือน และขณะที่ปวดก็ไม่ได้มีเลือดไหลออกจากช่องคลอดเหมือนกับปวดท้องประจำเดือน โดยอาจจะมีอาการ เช่น รู้สึกปวดท้องน้อยแบบอึดอัด แน่นท้อง หรือปวดจี๊ดเป็นพัก ๆ หรือปวดจุกเป็นพัก ๆ แต่จะไม่ปวดนานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน และอาการปวดเหล่านี้จะหายไปเอง
 • อาการปวดหน่วงท้องน้อยนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุที่แตกต่างกันไป บางสาเหตุอาจไม่จำเป็นต้องกังวล เช่น ปวดหน่วงเพราะมดลูกขยายตัว แต่ในกรณีที่มีอาการปวดหน่วงอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อที่ช่องคลอด การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ควรไปพบแพทย์ทันที

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • รู้จักอาการปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์อ่อน ๆ 
     • สาเหตุของอาการปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์อ่อน ๆ
     • ปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์ VS อาการปวดท้องประจำเดือน 
     • วิธีรับมือกับอาการปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์
     • ปวดท้องน้อยตอนตั้งครรภ์ แบบไหนที่รีบไปพบแพทย์
     • ไขข้อข้องใจเรื่องอาการปวดท้องน้องขณะตั้งครรภ์อ่อนๆ กับ Enfa Smart Club

ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ หรือช่วงที่ยังมีครรภ์อ่อน ๆ คุณแม่หลายคนอาจมีอาการปวดท้องน้อยอยู่บ่อย ๆ จนบางครั้งอาจจะวิตกกังวลว่าจะเป็นสัญญาณอันตราย เช่น สัญญาณของการแท้ง หรือความผิดปกติอื่น ๆ ขณะตั้งครรภ์ บทความนี้ของ Enfa จะพามาหาคำตอบกันว่า จริง ๆ แล้ว การปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์อ่อน ๆ นั้น เป็นสัญญาณอันตรายจริงหรือเปล่านะ

อาการปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์อ่อน ๆ คืออะไรกันแน่


อาการปวดท้องน้อยในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นั้น เป็นสัญญาณสุขภาพที่สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปอาจเป็นสัญญาณของอาการทางสุขภาพแม่ตั้งครรภ์ ดังนี้

 • มดลูกขยายตัว ตัวอ่อนที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว และฝังตัวอยู่ในมดลูก เมื่อเวลาผ่านไปก็จะค่อย ๆ เติบโตขึ้น ทำให้ขนาดเดิมของมดลูกต้องขยายพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนทารก การขยายตัวของมดลูกนี่เองที่ส่งผลให้รู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยในช่วงไตรมาสแรก
 • เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ สตรีมีครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย โดยเฉพาะการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมักจะส่งผลให้รู้สึกปวดท้อง หรือปวดท้องน้อยได้ หากได้รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อใด ๆ เกิดขึ้น ควรไปพบแพทย์และรับการรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับทารกในครรภ์
 • ท้องนอกมดลูก คือการที่ตัวอ่อนไปฝังตัวอยู่ที่ท่อนำไข่ ซึ่งไม่ได้มีพื้นที่มากพอจะรองรับการเจริญเติบโตของทารก การตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องและปวดท้องน้อยในช่วงไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม การท้องนอกมดลูกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อย ๆ แต่หากได้รับการวินิจฉัยว่าท้องนอกมดลูก หรือมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นการท้องนอกมดลูก ควรไปพบแพทย์ทันที เพราะหากปล่อยไว้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณแม่
 • การแท้ง การปวดท้องน้อยในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ อาจหมายถึงการแท้งบุตรได้ โดยในช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ หากมีอาการปวดท้องน้อยเกิดขึ้น ร่วมกับภาวะเลือดออก ควรไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ เพราะอาจเป็นไปได้ว่ามีภาวะการแท้งบุตรเกิดขึ้น

เข้าใจสาเหตุของอาการปวดหน่วงท้องน้อยตั้งครรภ์


อาการปวดท้องน้อย อาจแบ่งได้หลายลักษณะ และในแต่ละลักษณะของการปวดท้องน้อย ก็อาจจะมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังนี้

ปวดท้องน้อยด้านซ้ายขณะตั้งครรภ์ บอกอะไร?

อาการปวดท้องน้อยด้านซ้ายขณะตั้งครรภ์นั้น อาจหมายถึงอาการทางสุขภาพโดยทั่วไปของการตั้งครรภ์ หรืออาการทางสุขภาพที่ควรระวัง เช่น

 • มดลูกขยายตัว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนทารก การขยายตัวของมดลูก อาจทำให้รู้สึกปวดที่ท้องน้อยได้
 • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณท้องส่วนล่างหรือท้องน้อย หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นที่ทางเดินปัสสาวะ ก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย
 • การติดเชื้อที่ไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไตทางด้านซ้าย ก็อาจจะทำให้รู้สึกปวดท้อง หรือปวดท้องน้อยด้านซ้ายได้
 • การแท้ง การปวดท้องน้อย อาจหมายถึงการแท้งบุตรได้ โดยในช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ หากมีอาการปวดท้องน้อยเกิดขึ้น ควรไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ เพราะอาจเป็นไปได้ว่ามีภาวะการแท้งบุตรเกิดขึ้น

ปวดท้องน้อยด้านขวาขณะตั้งครรภ์ บอกอะไร?

โดยทั่วไปแล้วการปวดท้องด้านขวาขณะตั้งครรภ์มักไม่ได้เป็นสัญญาณอันตรายใด ๆ และโดยมากแล้วมักไม่ค่อยมีสาเหตุที่เชื่อมโยงกับการตั้งครรภ์ เช่น

 • มดลูกขยายตัว ในช่วงไตรมาสแรกมดลูกจะเริ่มมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนทารก การขยายตัวของมดลูก อาจทำให้รู้สึกปวดที่ท้องน้อยได้
 • ท้องผูก มีผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่จะมีอาการท้องผูกสูงถึง 38 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการขยายตัวของมดลูก อาจไปกดทับบริเวณลำไส้ ทำให้ระบบการย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายทำงานได้ไม่เต็มที่ จึงทำให้ท้องผูก และอาการท้องผูกก็อาจทำให้รู้สึกปวดท้องน้อยบริเวณข้างขวาได้
 • เพศสัมพันธ์ผิดท่า การมีเพศสัมพันธ์ขณะตั้งครรภ์ อาจทำให้รู้สึกปวดที่ท้องน้อยหลังจากเสร็จกิจได้ โดยเฉพาะถ้ามีเซ็กซ์กันในท่าที่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นัก การมีเพศสัมพันธ์ที่โลดโผนมากเกินไป ก็อาจทำให้รู้สึกปวดท้องน้อยบริเวณข้างขวาได้
 • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีแนวโน้มจะเกิดการติดเชื้อสูง โดยเฉพาะการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณท้องส่วนล่างหรือท้องน้อย หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นที่ทางเดินปัสสาวะ ก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย
 • มีแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้สูง การที่มีแก๊สตกค้างสะสมอยู่ในท้องมาก ๆ ก็อาจจะทำให้ท้องอืด แน่นท้อง อึดอัดท้อง หรือรู้สึกปวดท้องน้อยได้จากลำไส้ขยายตัว ดังนั้น ขณะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้
 • ปวดเอ็นยึดบริเวณช่องคลอด ช่วง 12 สัปดาห์แรก เส้นเอ็ดยึดที่บริเวณด้านหน้ามดลูกอาจมีการหดตัวหรือขยายตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายขณะตั้งครรภ์ จึงทำให้รู้สึกปวดหน่วงที่ท้องน้อยขณะตั้งครรภ์อ่อน ๆ ได้

ปวดท้องน้อยตรงกลางขณะตั้งครรภ์ บอกอะไร?

อาการปวดตรงกลางท้องน้อยขณะตั้งครรภ์ โดยทั่วไปแล้วอาจหมายถึงอาการทางสุขภาพต่าง ๆ เช่น

 • มดลูกขยายตัว ในช่วงไตรมาสแรกมดลูกจะเริ่มมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนทารก การขยายตัวของมดลูก อาจทำให้รู้สึกปวดที่ท้องน้อยได้
 • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีแนวโน้มจะเกิดการติดเชื้อสูง โดยเฉพาะการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณท้องส่วนล่างหรือท้องน้อย หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นที่ทางเดินปัสสาวะ ก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย
 • การแท้ง การปวดท้องน้อย อาจหมายถึงการแท้งบุตรได้ โดยในช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ หากมีอาการปวดท้องน้อยเกิดขึ้น ควรไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ เพราะอาจเป็นไปได้ว่ามีภาวะการแท้งบุตรเกิดขึ้น

อาการปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์อ่อน ๆ ต่างจากอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างไร


อาการปวดท้องประจำเดือน จะเกิดขึ้นทุก ๆ 28 วัน หรือทุกเดือน โดยอาจจะรู้สึกปวดท้องในช่วงก่อนหรือระหว่างที่มีประจำเดือน ซึ่งอาการปวดก็ค่อนข้างจะหลากหลาย โดยอาจจะรู้สึกปวดจี๊ด ๆ ปวดจุก ปวดตึง ๆ คล้ายเป็นตะคริว ซึ่งอาจจะมีอาการปวดเพียงเล็กน้อย หรือปวดท้องหนักมากก็ได้ และอาการปวดจะปวดติดต่อกันหลายวัน วันแรกของการมีประจำเดือนจะปวดมากหน่อย แต่เมื่อถึงวันที่ประจำเดือนเริ่มหมดอาการก็จะค่อย ๆ ดีขึ้น หรือปวดน้อยลง

ขณะที่อาการปวดท้องหน่วง ๆ ขณะตั้งครรภ์อ่อน ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือน และขณะที่ปวดก็ไม่ได้มีเลือดไหลออกจากช่องคลอดเหมือนกับปวดท้องประจำเดือน

มากไปกว่านั้น อาการปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์ ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่สาเหตุของอาการ เช่น รู้สึกปวดท้องน้อยแบบอึดอัด แน่นท้อง หรือปวดจี๊ดเป็นพัก ๆ หรือปวดจุกเป็นพัก ๆ แต่จะไม่ปวดนานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน และอาการปวดเหล่านี้จะหายไปเอง เว้นเสียแต่ว่าจะมีอาการปวดติดต่อกันเป็นชั่วโมงและไม่ดีขึ้น กรณีเช่นนี้จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที

คุณแม่ตั้งครรภ์ปวดท้องน้อย จะมีวิธีรับมือกับอาการปวดอย่างไรบ้าง


โดยทั่วไปแล้วอาการปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์มักจะหายเองได้ อย่างไรก็ตาม หากในช่วงที่ท้องอ่อน ๆ ปวดท้องน้อย ก็สามารถที่จะรับมือกับอาการปวดท้องน้อยได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • พักผ่อนให้มาก ๆ งดการทำกิจกรรมปกติไปสักพักจนกว่าจะหายปวด
 • ใช้ถุงร้อน หรือแผ่นประคบร้อน ประคบไปที่บริเวณท้องและท้องน้อย
 • ใช้ผ้าสะอาดห่อน้ำแข็ง หรือถุงเย็นในการประคบไปที่บริเวณท้องและท้องน้อย

อาการปวดท้องน้อยตอนเริ่มตั้งครรภ์ เริ่มเป็นตอนไหน และจะเริ่มดีขึ้นตอนอายุครรภ์เท่าไหร่?

อาการปวดท้องน้อยสามารถพบได้ทุกไตรมาสของการตั้งครรภ์ โดยอาจเริ่มรู้สึกปวดท้องน้อยตั้งแต่ช่วง 12-20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ พอเข้าไตรมาสสองอาการปวดท้องน้อยก็จะค่อย ๆ ลดลง

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอาการปวดท้องน้อยอีก เพราะอีกสองไตรมาสที่เหลือ ก็ยังสามารถพบกับอาการปวดท้องน้อยได้บ้าง ดังนี้

 • ในไตรมาสสอง อาการปวดท้องน้อยจะเกิดจากกล้ามเนื้อและเอ็นที่รองรับมดลูกมีการยืดออกเมื่อท้องขยายมากขึ้น อาจรู้สึกปวดท้องทื่อๆ หรือมีอาการปวดรุนแรงที่ข้างหนึ่ง อาจปวดมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ลุกขึ้นจากเตียง อาบน้ำ หรือไอ
 • ในไตรมาสสาม อาการปวดท้องน้อยมักจะเกี่ยวเนื่องกับการคลอด โดยเฉพาะในช่วงใกล้คลอด อาจจะมีการเจ็บครรภ์เตือน และมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดท้องน้อยเกิดขึ้นในไตรมาสสาม แต่ว่าเป็นอาการปวดที่ปวดนาน ปวดแล้วไม่หายปวดสักที หรือค่อย ๆ ปวดแรงขึ้นเรื่อย ๆ อาจเป็นสัญญาณของอาการคลอดก่อนกำหนดได้

อย่างไรก็ตาม อาการปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแม่ทุกคน คุณแม่บางคนอาจปวดท้องน้อยแค่ไตรมาสแรก คุณแม่บางคนอาจปวดท้องน้อยทุกไตรมาส และคุณแม่บางคนก็ไม่เคยปวดท้องน้อยเลย

คนท้องปวดท้องน้อย แบบไหนที่อันตราย และควรรีบไปพบแพทย์


โดยมากแล้วอาการปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์มักจะหายปวดเองได้ แต่ในกรณีที่มีอาการปวดท้องน้อยดังต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์ทันที

 • มีอาการปวดท้องน้อย และมีอาการของการติดปัสสาวะผิดปกติร่วมด้วย อาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
 • มีอาการปวดท้องน้อยติดต่อกันตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมง และอาการไม่ทุเลาลง มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ร่วมด้วย 
 • มีอาการปวดท้องน้อยและมีเลือดไหลออกทางช่องคลอด
 • มีอาการปวดท้องน้อยและมีไข้สูง
 • มีอาการปวดท้องน้อยและมีอาการอ่อนเพลีย หน้ามืด

ปวดหน่วงช่องคลอดขณะตั้งครรภ์ อันตรายไหม?

อาการปวดหน่วงช่องคลอดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุที่แตกต่างกันไป บางสาเหตุอาจไม่จำเป็นต้องกังวล เช่น ปวดหน่วงเพราะมดลูกขยายตัว แต่ในกรณีที่มีอาการปวดหน่วงอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อที่ช่องคลอด การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ควรไปพบแพทย์ทันที

ในช่วงตั้งครรภ์สุขภาพของคุณแม่มักจะมีความอ่อนไหวมากเป็นพิเศษ ปัญหาสุขภาพเพียงเล็กน้อยอาจเป็นสัญญาณอันตรายก็ได้ ดังนั้น หากรู้สึกว่าอาการปวดใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสัญญาณสุขภาพที่ผิดปกติ ควรไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยกับแพทย์ทันที เพื่อที่ว่าหากอาการนั้น ๆ เป็นสัญญาณอันตรายจริง แพทย์จะได้หาวิธีรับมือได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

ไขข้อข้องใจเรื่องอาการปวดท้องน้องขณะตั้งครรภ์อ่อนๆ กับ Enfa Smart Club


อาการปวดท้องของคนท้อง 1 เดือน เป็นอย่างไร?

อาการปวดท้องในช่วงแรกของการตั้งครรภ์นั้น จะคล้ายกับอาการปวดท้องมีประจำเดือน เพียงแต่จะปวด ๆ หาย ๆ ไม่ได้ปวดติดต่อกันหลายวันแบบปวดท้องประจำเดือน

ปวดท้องน้อยด้านซ้ายล่างจี๊ด ๆ ขณะตั้งครรภ์ อาการแบบนี้อันตรายหรือเปล่า?

อาการปวดจี๊ดด้านซ้ายระหว่างตั้งครรภ์ อาจหมายถึงอาการทางสุขภาพโดยทั่วไปของการตั้งครรภ์ หรืออาการทางสุขภาพที่ควรระวัง เช่น

 • มดลูกขยายตัว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนทารก การขยายตัวของมดลูก อาจทำให้รู้สึกปวดที่ท้องน้อยได้
 • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณท้องส่วนล่างหรือท้องน้อย หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นที่ทางเดินปัสสาวะ ก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย
 • การติดเชื้อที่ไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไตทางด้านซ้าย ก็อาจจะทำให้รู้สึกปวดท้อง หรือปวดท้องน้อยด้านซ้ายได้
 • การแท้ง การปวดท้องน้อย อาจหมายถึงการแท้งบุตรได้ โดยในช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ หากมีอาการปวดท้องน้อยเกิดขึ้น ควรไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ เพราะอาจเป็นไปได้ว่ามีภาวะการแท้งบุตรเกิดขึ้น

ปวดท้องน้อยด้านซ้าย ตั้งครรภ์ไหม?

อาการปวดท้องน้อยด้านซ้ายอาจหมายถึงการตั้งครรภ์ หรือไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็ได้ เพราะการปวดท้องน้อยข้างซ้ายอาจเป็นเพียงสัญญาณทางสุขภาพทั่วไป เช่น การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ

อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดท้องน้อยด้านซ้าย และอยากทราบว่ากำลังตั้งครรภ์หรือไม่ ก็สามารถเช็กได้ด้วยการตรวจครรภ์

ปวดท้องน้อยขณะตั้งครรภ์ 4 เดือน ผิดปกติหรือเปล่า?

อาการปวดท้องขณะตั้งครรภ์สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ บางสาเหตุเป็นเพียงอาการปกติของการตั้งครรภ์ เช่น ปวดท้องเนื่องจากการขยายตัวของมดลูก

อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดท้องเกิดขึ้นและเป็นกังวลว่าอาจเป็นสัญญาณอันตรายของการตั้งครรภ์ ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษา

ปวดท้องน้อยจี๊ด ๆ ตอนตั้งครรภ์ เสี่ยงต่อการแท้งหรือไม่?

อาการปวดท้องที่เสี่ยงต่อการแท้ง โดยมากมักเป็นอาการปวดท้องที่มีเลือดออกทางช่องคลอดร่วมด้วย หากเป็นลักษณะเช่นนี้ อาจเป็นสัญญาณของการแท้ง ควรไปพบแพทย์ทันที

แต่ถ้ามีอาการปวดจี๊ด ๆ แล้วหายไปเอง ก็อาจเป็นอาการปวดท้องจากอาการทางสุขภาพตามปกติ

อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดท้องน้อยจี๊ด ๆ เกิดขึ้นและเป็นกังวลว่าอาจเป็นสัญญาณอันตรายของการตั้งครรภ์ ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษา

ปัสสาวะแล้วปวดท้องน้อย โดยตั้งครรภ์อยู่ ควรไปหาหมอไหม?

หากปัสสาวะแล้วมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย โดยทั่วไปแล้วต่อให้ไม่ได้มีการตั้งครรภ์ ก็ควรจะหาเวลาไปพบแพทย์ เพราะอาจเกิดจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ท่อปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ เป็นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตั้งครรภ์แล้วมีอาการปวดเวลาที่ปัสสาวะ ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและการรักษา

ปวดท้องน้อยตอนตั้งครรภ์ 8 เดือน เกิดจากอะไร?

ช่วงไตรมาสสามก็ยังสามารถพบการปวดท้องน้อยได้อยู่ แต่ในไตรมาสสาม อาการปวดท้องน้อยมักจะเกี่ยวเนื่องกับการคลอด โดยเฉพาะในช่วงใกล้คลอด อาจจะมีการเจ็บครรภ์เตือน และมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดท้องน้อยเกิดขึ้นในไตรมาสสาม แต่ว่าเป็นอาการปวดที่ปวดนาน ปวดแล้วไม่หายปวดสักที หรือค่อย ๆ ปวดแรงขึ้นเรื่อย ๆ อาจเป็นสัญญาณของอาการคลอดก่อนกำหนดได้

ดังนั้น หากมีอาการปวดท้องน้อยในช่วงไตรมาสสาม แล้วอาการปวดไม่หายไปง่าย ๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัย

ปวดท้องน้อยด้านขวาจี๊ด ๆ ตั้งครรภ์ไหม?

อาการปวดท้องน้อยด้านขวาอาจหมายถึงการตั้งครรภ์ หรือไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็ได้ เพราะการปวดท้องน้อยข้างขวา อาจเป็นเพียงสัญญาณทางสุขภาพทั่วไป เช่น การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ ท้องผูก

อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดท้องน้อยด้านขวา และอยากทราบว่ากำลังตั้งครรภ์หรือไม่ ก็สามารถเช็กได้ด้วยการตรวจครรภ์บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

บทความที่แนะนำ

morning-sickness
vaginal-discharge-during-pregnancy
threatened-abortion
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner