ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ผู้ชายท้องได้ไหม โอกาสที่ผู้ชายท้องเป็นไปได้มากแค่ไหน
ผู้ชายท้องได้ไหม โอกาสที่ผู้ชายท้องเป็นไปได้มากแค่ไหน

Enfa สรุปให้:

  • ผู้ชาย ที่เป็นเพศชายโดยกำเนิด ไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้ เนื่องจากไม่มีอวัยวะสำคัญในการตั้งครรภ์อย่างมดลูก และไม่มีรังไข่ทำหน้าที่ในการตกไข่และเกิดการปฏิสนธิกับอสุจิ
  • ปัจจุบันมีการค้นคว้าและการวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชาย ซึ่งจากผลการค้นคว้าล่าสุดพบว่า ภายในท้องของผู้ชายนั้นมีพื้นที่มากพอที่จะปลูกถ่ายมดลูกที่จะนำไปสู่โอกาสในการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งเทคโนโลยีการปลูกถ่ายมดลูกนี้ เป็นเทคโนโลยีที่มีการค้นคว้าและทำสำเร็จมาแล้ว โดยมีการปลูกถ่ายมดลูกให้กับผู้หญิงที่สูญเสียมดลูกไป และพบว่ามดลูกที่ปลูกถ่ายเข้าไปใหม่นั้น สามารถที่จะมีการตั้งครรภ์ได้ตามปกติด้วย
  • อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการปลูกถ่ายมดลูกนี้ก็มีการทวงถามถึงจรรยาบรรณทางการแพทย์ว่านี่เป็นการกระทำที่ฝืนธรรมชาติหรือไม่ นวัตกรรมดังกล่าวทำขึ้นมาตอบสนองเฉพาะผู้ที่มีเงินเท่านั้นหรือไม่ มากไปกว่านั้น การปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชาย ยังเป็นเรื่องที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เลือกอ่านตามหัวข้อ

     • ผู้ชายท้องได้ไหม
     • ผู้ชายท้อง มีโอกาสเกิดขึ้นจริงมากแค่ไหน
     • ปลูกถ่ายมดลูกคืออะไร
     • ไขข้อข้องใจเรื่องผู้ชายท้องได้ไหมกับ Enfa Smart Club

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด นวัตกรรมต่าง ๆ ถูกนำมาปรับใช้กับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ซึ่งนั่นรวมไปถึงการค้นคว้าและวิจัยเพื่อการปลูกถ่ายมดลูก อันจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ในอนาคตที่ว่า ผู้ชายจะสามารถตั้งท้องได้  แต่ผู้ชายกำลังจะตั้งท้องเหมือนกับผู้หญิงได้จริง ๆ หรือ? มาหาคำตอบกันค่ะ

ผู้ชายท้องได้ไหม


ผู้ชาย ที่เป็นเพศชายโดยกำเนิด ไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้ เนื่องจากไม่มีอวัยวะสำคัญในการตั้งครรภ์อย่างมดลูก และไม่มีรังไข่ทำหน้าที่ในการตกไข่และเกิดการปฏิสนธิกับอสุจิ 

ผู้ชายตั้งท้องกับผู้ชายด้วยกันได้ไหม  


ผู้ชายกับผู้ชายท้องได้ไหม? ณ ปัจจุบันนี้ สิ่งนี้ยังไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันมีเพียงอสุจิในการสืบพันธุ์ ไม่มีรังไข่เป็นของตัวเอง

ดังนั้น การปฏิสนธิโดยธรรมชาติระหว่างผู้ชายด้วยกัน จึงยังเป็นไปไม่ได้ ณ ปัจจุบันนี้ 

ผู้ชายท้องได้ไหมกับความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์


ปัจจุบันมีการค้นคว้าและการวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชาย ซึ่งจากผลการค้นคว้าล่าสุดพบว่า ภายในท้องของผู้ชายนั้นมีพื้นที่มากพอที่จะปลูกถ่ายมดลูกอันจะนำไปสู่โอกาสในการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งเทคโนโลยีการปลูกถ่ายมดลูกนี้ เป็นเทคโนโลยีที่มีการค้นคว้าและทำสำเร็จมาแล้ว โดยมีการปลูกถ่ายมดลูกให้กับผู้หญิงที่สูญเสียมดลูกไป และพบว่ามดลูกที่ปลูกถ่ายเข้าไปใหม่นั้น สามารถที่จะมีการตั้งครรภ์ได้ตามปกติด้วย 

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชายนั้น ยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากอุ้งเชิงกรานของผู้ชายและผู้หญิงนั้นต่างกัน ระดับฮอร์โมนและปริมาณเลือดที่จะหล่อเลี้ยงมดลูกที่ปลูกถ่ายในผู้ชายหรือหญิงข้ามเพศนั้นก็ยังจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงความเสี่ยงที่ร่างกายจะปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายเข้าไปใหม่ ซึ่งยังจำเป็นจะต้องมีการศึกษาและค้นคว้ากันอย่างละเอียดต่อไป 

ผู้ชายท้องได้ มีอยู่จริงไหมในปัจจุบัน 


ผู้ชายที่ท้องได้ ในปัจจุบันนั้นมีอยู่จริง เพียงแต่ว่าผู้ชายเหล่านั้นได้ผ่านการเป็นเพศหญิงมาก่อน กล่าวคือผู้ชายเหล่านั้นเกิดมาเป็นผู้หญิง ก่อนจะทำการเปลี่ยนเพศจากผู้หญิงมาเป็นผู้ชาย เรียกว่า ผู้ชายข้ามเพศ หรือ Transmen 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผู้ชายข้ามเพศทุกคนที่อยากมีลูกแล้วจะสามารถตั้งครรภ์ได้ เพราะผู้ชายข้ามเพศที่ตั้งครรภ์ได้คือผู้ที่ยังคงเก็บมดลูกเอาไว้ ส่วนผู้ชายข้ามเพศที่ตัดมดลูกทิ้งไปแล้ว จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก เว้นเสียแต่ว่าผู้ชายข้ามเพศที่ตัดมดลูกทิ้งไปแล้ว จะเข้ารับการปลูกถ่ายมดลูก ซึ่งก็จะเป็นความซับซ้อนอีกทีหนึ่ง เนื่องจากอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะพบมดลูกที่เข้ากันกับร่างกายได้ หรืออาจจะพบกับความล้มเหลว หรือปลูกถ่ายมดลูกไม่สำเร็จ 

ผู้ชายมีมดลูก เป็นไปได้ไหมในทางวิทยาศาสตร์ 


ในปัจจุบันมีการค้นคว้าและการวิจัยปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชายอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งหากสำเร็จ ในอนาคตโอกาสที่ผู้ชายแต่กำเนิดจะตั้งครรภ์ได้จริง ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ แต่เรื่องนี้ยังไม่มีบทสรุปที่แน่นอน จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาถึงข้อดีข้อเสียและความเป็นไปได้อย่างละเอียดต่อไป

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชายเช่นนี้ ก็มีการทวงถามถึงจรรยาบรรณทางการแพทย์ว่านี่เป็นการกระทำที่ฝืนธรรมชาติหรือไม่ และนวัตกรรมดังกล่าวทำขึ้นมาตอบสนองเฉพาะผู้ที่มีเงินเท่านั้นหรือไม่ เป็นต้น 

ปลูกถ่ายมดลูกคืออะไร รู้จักการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชาย


การปลูกถ่ายมดลูก (Uterus Transplantation) คือ กระบวนการปลูกถ่ายมดลูกเพื่อใช้รักษาในกรณีภาวะมีบุตรยาก หรือในกรณีที่เกิดมาโดยไม่มีมดลูก หรือมีการตัดมดลูกออก หรือมีมดลูกที่ไม่แข็งแรง การปลูกถ่ายมดลูกอันใหม่เข้าไป ก็จะช่วยให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ยาก มีโอกาสตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ได้ 

ส่วนการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชายนั้นสามารถที่จะทำได้ เนื่องจากภายในท้องของผู้ชายนั้นมีพื้นที่มากพอที่จะปลูกถ่ายมดลูกที่จะนำไปสู่โอกาสในการตั้งครรภ์ได้ แต่...เรื่องการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชายนี้ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการค้นคว้าและการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่คำตอบในอนาคตข้างหน้าว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงข้ามเพศอาจจะสามารถตั้งครรภ์เองได้จากการปลูกถ่ายมดลูกหรือไม่

ประเทศใดอนุญาตให้มีการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชายบ้าง ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ 


การปลูกถ่ายมดลูกนั้น แม้จะยังไม่แพร่หลายแต่ก็มีกรณีศึกษาปรากฎให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ เช่น ในปี 2016 ผู้หญิงชาวบราซิลได้ตั้งครรภ์และคลอดลูกจากมดลูกที่ได้รับการบริจาคจากผู้เสียชีวิต หรือหญิงชาวสวีเดนได้รับบริจาคมดลูกเพื่อทำการปลูกถ่ายมดลูก และภายหลังพบว่ามีการตั้งครรภ์ได้ตามปกติ

ซึ่งปัจจุบันมีความพยายามค้นคว้าและวิจัยการปลูกถ่ายมดลูกในหลาย ๆ ประเทศ เช่น จีน อินเดีย ตุรกี สหรัฐอเมริกา สวีเดน เป็นต้น ซึ่งสนนราคาเริ่มต้นตั้งแต่100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว ๆ 3,546,400 บาทเป็นต้นไป 

ส่วนกระบวนการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชายนั้น ยังอยู่ระหว่างการค้นคว้าและการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่อนาคตข้างหน้าว่าผู้ชายหรือผู้หญิงข้ามเพศอาจจะสามารถตั้งครรภ์เองได้จากการปลูกถ่ายมดลูก 

ไขข้อข้องใจเรื่องผู้ชายท้องได้ไหมกับ Enfa Smart Club


ปลูกถ่ายมดลูกให้ผู้ชายได้ไหม

การปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชายนั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการค้นคว้าและการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่อนาคตข้างหน้าว่าผู้ชายหรือผู้หญิงข้ามเพศอาจจะสามารถตั้งครรภ์เองได้จากการปลูกถ่ายมดลูก 

ผู้ชายมีมดลูกไหม

ผู้ชายโดยกำเนิดจะไม่มีมดลูก แต่ผู้ชายข้ามเพศ หรือ Transmen นั้นจะมีมดลูกมาตั้งแต่กำเนิด 

ผู้ชายมีรังไข่ไหม

ผู้ชายโดยกำเนิดจะไม่มีรังไข่ แต่ผู้ชายข้ามเพศ หรือ Transmen นั้นจะมีรังไข่มาตั้งแต่กำเนิด 

ผู้ชายสามารถท้องได้หรือไม่

ผู้ชายโดยกำเนิดในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้ ส่วนผู้ชายข้ามเพศ หรือ Transmen นั้น หากยังไม่ได้ทำการตัดมดลูกทิ้งไป ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ 

ส่วนนวัตกรรมการปลูกถ่ายมดลูกในผู้ชายนั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการค้นคว้าและการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่อนาคตข้างหน้าว่าผู้ชายหรือผู้หญิงข้ามเพศอาจจะสามารถตั้งครรภ์เองได้จากการปลูกถ่ายมดลูกหรือไม่


บทความแนะนำสำหรับคุณแม่และครอบครัว

บทความที่แนะนำ

รู้ไหม? นมแม่อยู่ได้กี่ชม. เก็บนมแม่ยังไงให้อยู่ได้นานๆ
genetics-disorder
โครโมโซมคืออะไร โครโมโซมผิดปกติเป็นยังไง ฉบับเข้าใจง่าย
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner